Lisatud: 21. veebruar 2013

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

21Veebr2013 Põllumajandusminister annab üle ministeeriumi teenetemärgid

Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder annab täna kell 13.00 Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud aktusel üle ministeeriumi teenetemärgid silmapaistvatele põllumajandusvaldkonna ettevõtjatele, teadlastele, nõustajatele ning ametnikele.

Põllumajandusministeeriumi teenetemärgid antakse üle kahes kategoorias: kuldne ja hõbedane. Kuldne teenetemärk antakse silmapaistvate teenete eest põllumajanduse, toidutööstuse, maaelu või maaettevõtluse edendamisel. Hõbedane teenetemärk antakse eduka tegutsemise eest põllumajanduse, toidutööstuse, maaelu või maaettevõtluse edendamisel või tulemusrikka koostöö eest ministeeriumiga. Kokku antakse välja viisteist hõbemärki ja üks kuldmärk.

Kuldne teenetemärk: 

Rein Nigul on Eesti piimanduse arendaja ja eesvedaja, kes pole märkamata jäänud ka välismaal – 2010. aastal tunnustas Soome president Tarja Halonen Rein Nigulit Soome Lõvi rüütelkonna I klassi rüütlimärgiga. 1962. aastal võimeistrina alustanud Rein Nigul on juhtinud erinevaid piimatoodete kombinaate, põllumajandusministri asetäitja ja kantslerina põllumajandusministeeriumi ning konsulteerinud Soome, Ukraina, Valgevene ja Balti riikide piimandusettevõtteid. Alates 2001. aastast on Rein juhatuse esimees Tallinna Külmhoone Läti tütarettevõttes Livonia ning juhatuse liige ja ostudirektor AS-is Valio.

Hõbedane teenetemärk: 

Aino Toome töötas 40 aastat riiklikus veterinaarteenistuses Lääne-Virumaa Veterinaarkeskuses. Aastate jooksul on ta olnud paljude uute ametnike õpetaja ja juhendaja ning oma tööd teinud alati ausalt, kohusetundlikult ja täpselt. Töö kõrvalt on Aino Toome olnud aastaid ühiskondlikult aktiivne erivajadustega laste murede lahendamisel.

Andres Kallaste on zooinsener ja põllumajandusteaduste kandidaat hobusekasvatuse alal. Ta on tunnustatud tõuaretusspetsialist ja hindaja. Kolleegid Eesti Hobusekasvatajate Seltsist ütlevad, et Andres Kallaste on järjekindel ja kompromissitu tori tõu aretaja ja propageerija.

Ants Bender on põllumajandusteaduse valdkonda heintaimede sordiaretuse ja algseemnekasvatuse alal panustanud juba 40 aastat. Ta on aretanud viis heintaimesorti, tutvustanud teadustulemusi rohkem kui 100 publikatsioonis ning esinenud ettekannetega arvukatel info- ja õppepäevadel. Ants Bender on 2002. aastast Põllumajandusministeeriumi Teadusnõukogu liige.

Eda Laas on andnud suure panuse Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi struktuuri loomisse ning organisatsiooni juhtimisse ja arendamisse juba alates 1997. aastast. Eda Laasi juhtimisel valmivad Rakvere Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis kõrge kvaliteediga ja rahvusvaheliselt aktsepteeritavad laboratoorsed uuringud ning antakse nõuandeteenust.

Egon Palts, põllumajandusameti mahebüroo juhataja, on tänu oma laiale silmaringile ja kohusetundlikkusele kaasatud mitmete projektide ning komisjonide töösse. Tema panusega sektori infosüsteemi loomisesse sai mahepõllumajandusest üks esimesi valdkondi, kus toimib elektrooniline andmevahetus ja aruandlus erinevate ametiasutuste vahel.

Elve Joon on Kodukant Viljandimaa asutajaliige, maakonna külainimeste nõustaja, koolituste korraldaja ja koolitaja. Ta tegeleb ka Karksi valla kultuuriloo uurimisega, on giidiks kodukoha tutvustamisel ning tänu temale edeneb külaliikumine, traditsioonid ja kultuuriväärtused.

Jaan Leetsar on andud silmapaistva panuse Eesti maamajanduse arendamisse ja ühistegevuse idee propageerimisse. Ta on ühistegevuse teemal avaldanud 16 raamatut ning juhendanud hulgaliselt magistri- ja bakalaureusetöid. Oma nõu ja jõuga on ta aidanud luua mitmeid, nüüd edukalt tegutsevaid, ühistuid erinevates Eesti maakondades. Aastatel 1992–1994 oli Jaan Leetsar EV põllumajandusminister.

Jüri Kasesalu on olnud  üle 40 aasta Eesti peamine ja tuntuim kalahaiguste uurija ja nõustaja  kalakasvatuse valdkonnas. Tema tööde tulemuseks on olnud kalahaiguste tõrje ja profülaktika meetmete väljatöötamine Eesti kalakasvanduste jaoks.

Laine Magus asus 1995. aastal juhtima osaühingut Sõrandu Farm, säilitades seeläbi paljudele töö nende kodukohas. Viimastel aastatel on ta töötanud ka Estonia OÜ ja Kabala Farmi loomakasvatuse üldjuhina. Laine Magus on oma kodukohas ka aktiivne külaelu korraldaja.

Leiti Tulf on tänu aastakümnete pikkusele kogemusele personalitöö valdkonnas põllumajandusministeeriumi personalitöö vankumatu alustala. Ta on oma töös väga kohusetundlik ja korrektne, vastutulelik ning alati kõikidele abivajajatele nõu ja jõuga abiks.

Olavy Sülla on üks Eesti esimesi põllumajandusvaldkonna konsulente, Pärnumaa Talupidajate Liidu ning Pärnumaa Nõuandekeskuse juhatuse esimees. Eesti põllumajanduskonsulendid valisid endi seast 2010. aasta töö eest parimaks just tema, tõsted teda esile kui üht Eesti tugevamat finantsnõustajat põllumajanduses.

Piret Pihel on edukas talupidaja juba 1990. aastast. Ta on toetanud väiketootjate otseturustamise võimalusi ja korraldab Tapa linnas turu tegevust, propageerides otse tootjalt tarbijale programmi. Tema talu toodangut müüakse Tapa turul juba 21 aastat, talus käivad aga igal aastal külas lasteaia ja kooli lapsed, kes õpivad tundma talus tehtavaid töid.

Rein Viiralt, Eesti Maaülikooli emeriitprofessor on olnud aktiivne põllumajandusteadlane, rohumaaviljeluse koolkonna järjepidevuse tagaja, kes on juhendanud mitmeid teadusmagistreid ja doktorikraadi väitekirjade koostamisi. Et panustada rakendusuuringute teostamisse, peab Rein Viiralt iseäranis oluliseks koostööd põllumajandustootjatega.

Teet Soorm'i juhtimisel on Talleggist saanud jätkusuutlik ja tugev ettevõte. Linnuliha toodangu maht on tema juhtimise ajal kasvanud 5 tuhande tonni võrra aastas ehk 40%. Loodud on uusi töökohti maal, elule on toodud vanu mahajäetud farme ja kasvanud on Eesti linnulihaga isevarustatuse tase.

Teet Soorm on täna aktsiaseltside Tallegg, Rakvere Lihakombinaat ja Ekseko juhatuste esimees.

Vello Ilves on loomakasvatuse, maaettevõtluse ja finantsmajanduse konsulent ning Harju Taluliidu nõuandekeskuse juhataja. Ta on läbi nõustamistegevuse olnud abiks kümnetele ja sadadele põllumajandusettevõtjatele, seda nii läbi individuaalnõustamise kui erinevate koolituste ja infopäevade läbiviimise.

Uudised

Täna, 2. mai südaööl avanesid PRIA elektroonilise kliendiportaali e-PRIA teenused pindalatoetuste ja maaelu arengukava loomatoetuste taotluste esitamiseks.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus