Lisatud: 11. juuli 2012

Viimati muudetud: 17. juuli 2012

A A A
Prindi rss

Uudised

11Jul2012 Põllumajandusministeerium arutab Jõgeva Sordiaretuse Instituudi ja Eesti Maaviljeluse Instituudi ühendamist

Põllumajandusministeerium on alustanud Jõgeva Sordiaretuse Instituudi (Jõgeva SAI) ja Sakus asuva Eesti Maaviljeluse Instituudi (EMVI) ühendamise ettevalmistamist.

„Põllumajandussektori jätkusuutlikkuseks on väga oluline panustada teadus- ja arendustegevusse. Evalveerimise ja mitme hindamise tulemusel on selgunud, et põllumajandusteadus vajab Eestis ümberkorraldusi – senisest tõhusamat struktuuri ja efektiivsemat finantseerimisskeemi, mis tagaksid meie põllumajandusteaduse konkurentsivõime ja teadustöötajate motiveerituse,“ ütles põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder.

Vastavalt teadus- ja arendustegevuse korraldamise seadusele, riigiasutusena tegutseva teadus- ja arendusasutuse moodustab, korraldab ümber või selle tegevuse lõpetab vastutava ministri ettepanekul Vabariigi Valitsus. Põllumajandusministri sõnul tegeleb ministeerium täna veel info kogumisega.

„Tegeleme alles info koondamise ja analüüsiga, et selgitada välja instituutide ühendamise üksikasjad. Oleme kohtunud instituutide esindajatega, kogunud infot ja palunud asutustel esitada ka oma ettepanekud. Sügisel on plaanis kokku kutsuda kummagi asutuse teadusnõukogud,“ rääkis Seeder. „Vabariigi Valitsusele ettepaneku esitamiseni on veel teha palju tööd, ent koostöös instituutidega soovime selleni jõuda aasta lõpuks. Põllumajandusteaduse järjepidevus on ministeeriumi ja instituutide ühine eesmärk,“ lisas minister Helir-Valdor Seeder.

Haridus- ja teadusministeeriumi poolt tellitud teadus- ja arendusasutuste korralisel evalveerimisel 2010. aastal ning haridus- ja teadusministeeriumi ja põllumajandusministeeriumi algatatud taimekasvatuse ja mullateaduse sihtevalveerimise käigus 2011. aastal selgus, et põllumajandusteadus on killustunud ja hajunud, mis vähendab konkurentsivõimet nii asutustes eraldiseisvatena kui haldusalas tervikuna.

Jõgeva SAI ja EMVI ühendamisega soovib ministeerium uuendada taristut ja seadmeid, suurendada uurimisgruppe, mis omakorda tugevdab põllumajandusteadust nii Eesti-siseselt kui ka rahvusvaheliselt. Instituutide ühendamise eesmärk on luua kõrgetasemeline teaduskeskus, mis on partneriks tootjatele, töötlejatele ja nõustajatele.

Evalveerimistulemustega on võimalik tutvuda järgnevatel aadressidel:
•        Põllumajandusteaduse sihtevalveerimise raport - http://www.hm.ee/index.php?0512859
•        Jõgeva SAI ja EMVI korralise evalveerimise tulemused 2010. aastal - http://www2.archimedes.ee/teadus/index.php?leht=304

Uudised

15. maiks tuli mesinikel teatada PRIA-le põllumajandusloomade registri jaoks mesilasperede arvud ja seakasvatajatel enda peetavate sigade arvud 1. mai 2018 seisuga.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner