Lisatud: 30. november 2009

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

30Nov2009 Põllumajandusliku majapidamise suurus on nüüd seaduses kirjas

Uus Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) rakendamise seadus paneb paika, kui väike võib talupidamine olla, et sellele Euroopa Liidu (EL) otsetoetust saaks maksta.

Eelmisel nädalal presidendilt heakskiidu saanud ja järgmise aasta 1. jaanuaril jõustuva seaduse järgi peab majapidamises minimaalselt olema ühe hektar põllumajandusmaad või ühe loomühiku ulatuses põllumajandusloomi või -linde.

Põllumajandusmaa, millele toetust taotletakse peab olema 15. juunil taotleja kasutuses. Ühele loomühikule vastab näiteks üks vanem kui aastane veis. Näiteks lammas võrdub 0,15 ja siga 0,33 loomühikuga. Täpsem loomühikute arvutamine kehtestatakse põllumajandusministri määrusega.

Seaduse laiem eesmärk oli viia kehtiv ÜPP seadus kooskõlla ühise põllumajanduspoliitika lihtsustamise ja „tervisekontrolli" käigus Euroopa Liidu õigusesse viidud muudatustega. Euroopa Liidus sai ÜPP lihtsustamine alguse 2005. aastal. Selle protsessi käigus vaadati läbi õiguslik raamistik, haldusmenetlus ja juhtimismehhanismid, eesmärgiga lihtsustada ÜPP abinõude rakendamist põllumajandustootjate jaoks ja vähendada halduskoormust.

Seadusesse lisati eraldi peatükina nõuetele vastavuse süsteemi rakendamine. 2003. aastal toimunud EL ÜPP reformi tulemusel seoti otsetoetuste maksmine põllumajandusmaa ning põllumajandusliku tegevusega seotud nõuete (keskkonna, toiduohutuse, loomade tervishoiu ja heaolu nõuded) järgimisega. ÜPP seaduses kehtestati nõuetele vastavuse osas selle nõuded ja neid kontrollivad asutused.

Seadusesse lisati ka Eestis tänavu käivitunud koolipuuviljatoetuse rakendamine, millega püütakse suurendada puu- ja köögivilja tarbimist laste hulgas ning vähendada laste ülekaalulisust. Koolipuuvilja toetus on sarnane toetus koolipiima toetusele.

Seadusesse lisati tootjarühmade tunnustamise ja toidukvaliteedikavadega seotud sätted. Tootjarühmade tunnustamine on nõutav EL maaelu arengu määruse 1698/2005 kohaselt - ainult tunnustatud tootjarühmale on võimalik anda maaelu arengu toetust tootjarühma loomiseks ja arendamiseks.

Seadusesse lisandus täpne kirjeldus, millisel juhul kasutatakse toetuse tagasinõudmisel tasaarveldamist ja sundtäitmist ning tagasimakse ajatamist. Kuna EL ÜPP on pidevalt ajas muutuv ja ühiskonna arengutega kaasas käiv poliitika, siis Euroopa Komisjoni poolt muudetud mõningaid ÜPP seaduse aluseks olevate Euroopa Nõukogu määruste rakendusakte, mille tulemusena täpsustatakse ÜPP seaduses olevaid viiteid ning muudetakse ja täiendatakse põllumajandusministri määruseid. Euroopa Komisjon on andnud märku, et võimalusel avaldatakse juba 2010 aasta sügisel seisukohad ühise põllumajanduspoliitika arengute osas, mis hakkavad kehtima pärast 2013 aastat ehk järgmisel eelarveperioodil.

Uudised

Täna, 2. mai südaööl avanesid PRIA elektroonilise kliendiportaali e-PRIA teenused pindalatoetuste ja maaelu arengukava loomatoetuste taotluste esitamiseks.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike