Lisatud: 04. mai 2015

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

04Mai2015 Põllumajanduslikku nõustamisteenust hakkab pakkuma Maaelu Edendamise Sihtasutus

Põllumajandusministeerium kuulutas Maaelu Edendamise Sihtasutuse põllu- ja maamajandusliku nõustamisteenuse osutaja hanke võitjaks. Sihtasutusega sõlmitakse leping aastateks 2015-2021 nõustamisteenuse osutamiseks kõigis Eesti maakondades.

„Et nõustamissüsteem oleks põllumajandustootjale abiks, on vaja tagada nii selle kättesaadavus kui ka kõrge kvaliteet. Kõige olulisem on, et põllumajandustootja saaks konsulendilt parima võimaliku nõu tootmise tõhustamiseks ja keskkonnasõbralikumaks muutmiseks – vajadusel teadlase või väliseksperdi abiga,“ ütles Põllumajandusministeeriumi toiduohutuse ning teaduse- ja arenduse asekantsler Toomas Kevvai.  „Uues maaelu arengukavas toetatakse nõustamist näiteks ka mentorluse vormis, kus tugiisikuks võib olla teine kogemustega põllumajandustootja.“

Nõustamise kättesaadavust aitab parandada muudatus rahastamissüsteemis - põllumajandustootjad ei  pea enam toetust tagantjärele taotlema. Tootja maksab nõuande eest vaid omaosaluse ning toetust taotleb PRIA-st teenuse osutaja. Nõustamise kvaliteedi tagamiseks peab nõustamisteenuse osutaja pidevalt tegelema arendustegevusega, nõustajate koolitamisega ning tegema koostööd teadus- ja arendusasutustega.

 

Omafinantseeringu suurus sõltub nõustamisteenusest:

1. Erialase nõustamisteenuse ostmisel (nt taimekasvatus, loomakasvatus, nõuetele vastavus, põllumajandussaaduste töötlemine, töötervishoid ja tööohutus jt) on omaosalus 10 % (st toetatakse 90% nõustamisteenuse maksumusest);

2.       Majandus- ja juhtimisalase nõustamisteenuse ostmisel on omaosalus 50%. Seejuures toetatakse ettevõtte äriplaani koostamise alast nõustamist üks kord maaelu arengukava programmperioodi jooksul tootja kohta;

3.      Mentorlusteenuse puhul omaosalust pole, st toetatakse 100% ulatuses kuni 25 tundi kalendriaastas (kuni 50 tunni ulatuses programmperioodil) tootja kohta.

 

Toetust ei anta erinevate toetuste taotluste koostamiseks ega raamatupidamisteenuse osutamiseks.

2015-2020 saavad põllumajandusega tegelevad ettevõtted või majapidamised erinevates valdkondades nõustamisteenust kasutada maksimaalselt 3000 euro eest aastas. Nõuandetoetust antakse kuni 1500 eurot ühe nõustamisteenuse kohta. Hanke võitja peab osutama vähemalt 1000 nõustamisteenust aastas ning vähemalt 1800 erinevale kliendile eelarveperioodi jooksul.

Põllu- ja maamajandusliku nõustamissüsteemi loomine on Euroopa Liidus kõigile liikmesriikidele kohustuslik. Uuel Eesti maaelu arengukava eelarveperioodil 2014–2020 tuli toetatavate nõustamisteenuste osutaja valida riigihankega. Hankes osales kolm pakkujat, kellest hindamiskriteeriumite alusel osutus võitjaks Maaelu Edendamise Sihtasutus.

Otsust on võimalik vaidlustada 10 päeva jooksul. Kui otsust ei vaidlustata, sõlmitakse hanke võitjaga leping kogu maaelu arengukava eelarveperioodiks ning toetavat nõustamist on kõigil põllumajandustootjatel võimalik saada alates lepingu sõlmimisest. Eesti maaelu arengukavas 2014–2020 on nõustamisteenuste toetuseks kavandatud kokku 8,2 miljonit eurot.

 

Eesti maaelu arengukava 2014–2020 on Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist ja Eesti riigieelarvest rahastatav programm, mille raames toetatakse põllumajanduse ja maaelu arengut kokku ligi ühe miljardi euroga. Uus maaelu arengukava keskendub viiele valdkonnale – teadmussiire, konkurentsivõime, toidutarneahel, keskkond ning maaettevõtlus ja kohalik algatus.

 

Pressiteade: Põllu- ja maamajanduslikku nõu soovivad hakata pakkuma kolm organisatsiooni

Uudised

Täna, 2. mai südaööl avanesid PRIA elektroonilise kliendiportaali e-PRIA teenused pindalatoetuste ja maaelu arengukava loomatoetuste taotluste esitamiseks.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus