Lisatud: 09. mai 2018

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

09Mai2018 Põllumajandusettevõtted saavad investeeringuteks 22,5 miljonit eurot toetust

Aprillikuu lõpus määras PRIA 166 ettevõtjale kokku 22 473 270 eurot põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetust, mis makstakse taotlejale välja siis, kui ta oma projekti ellu viib ja selle kohta dokumendid esitab.

Detsembrikuus toimunud taotlusvoorus laekus kokku 353 taotlust 40,9 miljoni euro saamiseks. Taotluste rahuldamiseks on selle aasta eelarves eraldatud 22,5 mln eurot.

Toetus on mõeldud investeeringuteks, mille abil saavad ettevõtjad kaasajastada tootmist, rajada ja uuendada keskkonnahoidlikke põllumajandus- ja loomakasvatusehitisi ning suurendada keskkonnasõbraliku energia tootmist ja kasutamist põllumajandusettevõtetes.

„Kõige rohkem sooviti toetuse abil soetada põllumajanduses vajaminevaid mitmesuguseid mobiilseid masinaid ja seadmeid, need moodustasid kokku ligi kaks kolmandikku taotletud  objektidest,“ tõdes PRIA arendusosakonna juhataja Mariell Jõesalu. Populaarsuselt järgnesid põllumajanduslikud tootmishooned ja sinna paiksete seadmete soetamine.

Kõnealuses voorus rakendas PRIA taotlusi menetledes riskianalüüsi, mille käigus täheldati väiksemaid või suuremaid riske viiendiku taotluste puhul. Põhjaliku analüüsi tulemusena tuli paarikümne taotluse kohta teha mitterahuldamise otsus ja mõned taotlejad loobusid ise edasisest taotlemisest. „Nende taotlustega soovitud summa oli kokku 2,8 miljonit eurot - selle summa ulatuses määras PRIA toetused nõuetekohastele taotlustele, millele esialgsete hindepunktide põhjal poleks eelarvest raha jätkunud,“ kinnitas Mariell Jõesalu.

„Riskianalüüsile toetuv menetlemine on  PRIAs viimase aasta jooksul üha aktiivsemalt kasutuses,“ ütles ta. „Eesmärgiks on toetuste õiglane jaotamine, määrates need taotlejatele, kes kasutavad toetust sihipäraselt ja õiguskuulekalt.“

Kohe pärast toetuste määramist võivad ettevõtjad hakata PRIAle esitama maksetaotlusi ja kuludokumente tehtud investeeringute kohta. Tegevused tuleb ellu viia kahe aasta jooksul toetuse määramisest arvates.

Perioodiks 2014-2020 on käesoleva meetme eelarve kokku 146 miljonit eurot. Viienda taotlusvooru toetusesaajate andmed on avaldatud PRIA kodulehel.

Lisa:

Määratud toetused projektide rakenduspiirkondade lõikes

Rakenduspiirkond

Rahuldatud taotluste arv

Määratud toetuse summa €

Pärnu maakond

22

3637844

Lääne-Viru maakond

14

3197700

Harju maakond

16

2632326

Tartu maakond

18

1979930

Jõgeva maakond

10

1866597

Rapla maakond

15

1862057

Võru maakond

12

1346689

Viljandi maakond

14

1124719

Põlva maakond

4

1110330

Saare maakond

15

983737

Järva maakond

5

669411

Lääne maakond

5

628852

Ida-Viru maakond

5

618185

Hiiu maakond

8

516002

Valga maakond

3

298892

Kokku

166

22473270

Rohkem infot maaelu arengukava meetme 4.1 „Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus“ kohta vt PRIA kodulehelt.

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike