Lisatud: 26. märts 2015

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

26Mar2015 Põllumajandusettevõtjad taotlevad investeeringutoetusteks 91 miljonit eurot

736 põllumajandusettevõtjat soovivad ettevõtete tulemuslikkuse parandamiseks teha 233 miljoni euro eest investeeringuid ning taotlevad selleks PRIA vahendusel ligi 91 miljonit eurot toetust.

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus on Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 4 „Investeeringud materiaalsesse varasse” tegevuse alaliik.  Toetust said taotleda äriühingud ja FIEd, kelle põllumajanduslik müügitulu on olnud suurem kui 14 000 eurot aastas. Toetuse maksimaalne suurus taotleja kohta sõltub planeeritud tegevustest, kokku võib taotleja programmperioodi jooksul saada kuni 500 000 eurot.

Esimene taotlusvoor toimus 27. veebruarist 12. märtsini. „Tulemused on PRIA jaoks üllatavad, sest varasemalt on tootjad ja nende organisatsioonid kahelnud, kas keeruliste majandustingimuste tõttu üldse investeeringuid ette võetakse ja toetust taotlema tullakse,“ tõdes peadirektori asetäitja Jaanus Hämmal. „Suur huvi investeeringutoetuse vastu näitab siiski, et ettevõtjad mõtlevad ka rasketel aegadel tootmise intensiivistamisele ja kaasajastamisele. Planeeritud investeeringute suur maht ja toetusteks taotletud summa näitab selget soovi tootmisega jätkata.“

Praeguseks kinnitatud eelarve kohaselt on selle taotlusvooru toetusi võimalik määrata 27 mln euro ulatuses. Detsembrikuusse on planeeritud veel üks sama meetme taotlusvoor, mille eelarve on 30 mln eurot.

Toetust saab kasutada põllumajandusliku otstarbega ehitiste ja rajatiste jaoks, sinna paiksete seadmete soetamiseks ja paigaldamiseks;  investeeringuteks bioenergia tootmisse; marja- ja puuviljaistandike rajamiseks, mesinduse ja seenekasvatuse inventari soetamiseks. Määruses sätestatud tingimustel saab toetust ka liikuva põllumajandustehnika soetamiseks  ning mahepõllumajandustootja puhul on toetatav kasutatud tehnika soetamine.

Kõige rohkem küsitakse toetust mobiilse masina või seadme ostuks (675 juhul summas 25,4 mln eurot, sellest 5,4 mln eurot 168 traktori jaoks). Statsionaarsete seadmete jaoks sooviti 175 juhul toetust kokku 15,8 mln eurot. 55 taotlejat soovivad loomakasvatushooneid ehitada, 47 neid rekonstrueerida.  67 taotlejat kavandavad ehitada sõnnikuhoidla, 33 muu tootmishoone, 29 ettevõtjat tahavad ehitada silo- või söödahoidla, 27 osta istikuid marja- ja puuviljaaedadesse jne.

Taotlusi laekus kõikidest maakondadest, kõige arvukamalt  Tartumaal asuvate objektide jaoks (90 taotlust summas 13 mln eurot). Kõige vähem taotlusi esitati Hiiumaal (8, summas 0,2 mln eurot).

Taotluste menetlemise käigus tuleb PRIAl kõiki taotlusi määruses sätestatud kriteeriumide järgi hinnata ning koostada paremusjärjestus. Kuivõrd tootjate tegevusvaldkonnad on väga erinevad, toimub hindamine eraldi neljas grupis ning iga valdkonna toetuste jaoks on määratud oma eelarve:

  • piimatootmine;  – 114 taotlust summas 25,7 mln eurot, eelarve on 8,1 mln eurot;
  • loomakasvatus (v.a piimatootmine ja mesindus) -127 taotlust summas 17,1 mln, eelarve 6,75 mln eurot;
  • teravilja, õliseemnete ja valgurikaste taimede kasvatamine – 394 taotlust summas 41 mln, eelarve  6,75 mln eurot;
  • muude põllumajandussaaduste tootmine, sh mesindus – 101 taotlust summas 7 mln, eelarve 5,4 mln eurot.

PRIA kontrollib esitatud taotlusi ja andmeid ning vajadusel teeb taotlejate juures ka kohapealseid kontrolle. Toetuste määramise või taotluste rahuldamata jätmise kohta valmivad otsused 120 tööpäeva jooksul, hiljemalt 3. septembril. Määratud toetused makstakse välja investeeringu elluviimist tõendavate kuludokumentide põhjal.

Põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetuse kohta saab rohkem infot PRIA kodulehelt.

Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 on Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist ja Eesti riigieelarvest rahastatav programm, mille kaudu toetatakse põllumajanduse ja maaelu arengut kokku ligi ühe miljardi euroga. Uus MAK keskendub viiele valdkonnale – teadmussiire, konkurentsivõime, toidutarneahel, keskkond ning maaettevõtlus ja kohalik algatus.

Andmed taotlemise kohta maakondade ja tegevusvaldkondade lõikes

Maakond (tegevuskoha järgi) Loomakasvatus (v.a piimatootmine ja mesindus) Muude põllumajandussaaduste tootmine (k.a mesindus) Piimatootmine Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste taimede kasvatamine Kokku
Taotluste arv Taotletud  summa Taotluste arv Taotletud  summa Taotluste arv Taotletud summa Taotluste arv Taotletud  summa Taotluste arv Taotletud  summa
HARJUMAA 6 1 342 694 8 914 520 6 1 800 660 20 2 012 608 40 6 070 483
HIIUMAA 4 103 384 1 51 136 3 31 568 0 0 8 186 088
IDA-VIRUMAA 1 10 740 2 323 485 1 40 610 17 1 654 425 21 2 029 260
JÕGEVAMAA 8 1 396 224 6 183 646 4 1 072 385 34 4 104 909 52 6 757 164
JÄRVAMAA 3 17 576 3 88 458 9 2 356 229 16 1 160 298 31 3 622 562
LÄÄNEMAA 11 1 418 039 4 299 113 7 1 583 287 14 916 357 36 4 216 796
LÄÄNE-VIRUMAA 14 1 839 347 4 1 080 895 16 4 988 160 39 5 148 320 73 13 056 722
PÕLVAMAA 4 1 191 452 6 261 237 6 1 278 375 30 2 877 448 46 5 608 512
PÄRNUMAA 11 671 559 8 180 770 12 3 225 828 31 2 986 560 62 7 064 717
RAPLAMAA 9 1 131 746 5 198 322 7 1 212 603 21 1 556 467 42 4 099 136
SAAREMAA 16 2 141 347 4 104 481 8 1 476 465 9 1 053 319 37 4 775 612
TARTUMAA 12 2 188 311 21 1 609 056 6 1 430 410 51 7 781 431 90 13 009 208
VALGAMAA 15 1 843 354 8 881 667 6 1 455 664 22 1 843 581 51 6 024 265
VILJANDIMAA 6 1 241 842 11 344 692 13 2 155 886 52 5 260 961 82 9 003 381
VÕRUMAA 7 577 495 10 525 250 10 1 639 883 38 2 700 503 65 5 443 131
Meede kokku 127 17 115 109 101 7 046 727 114 25 748 013 394 41 057 188 736 90 967 037
 
bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner