Lisatud: 22. märts 2017

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

22Mar2017 Põllumajandusettevõtjad taotlesid investeeringutoetusteks üle 55,6 miljoni euro

Möödunud nädalal lõppes PRIAs põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetuse taotluste vastuvõtt – 509 ettevõtjat esitasid taotlusi kokku 55 625 681 euro saamiseks.

Maaelu arengukava 2014-2020 meetme 4.1 eesmärgiks on põllumajandusettevõtjate tulemuslikkuse parandamine läbi tootmise kaasajastamise ja ühise majandustegevuse edendamise, keskkonnahoidlike põllumajandus- ja loomakasvatusehitiste rajamise ning uuendamise ja keskkonnasõbraliku energia tarnekindluse suurendamise.

6.-13. märtsini toimunud taotlusvoor oli juba neljas. Tänavune eelarve toetuste maksmiseks on  22,5 mln  eurot, mis jagatakse nelja sihtgrupi vahel. Tabel näitab eelarveid ja toetuste taotlemist:

Valdkond

Eelarve €

Taotlusi tk

Taotletud €

Teravilja, õliseemnete ja valgu­rikaste taimede kasvatamine

5 625 000

230

26 690 905

Loomakasvatus (v.a piimatoot­mine ja mesindus)

5 625 000

121

12 269 896

Piimatootmine

6 750 000

65

10 188 053

Muude põllumajandussaaduste tootmine (k.a mesindus)

4 500 000

93

6 476 826

kokku

22 500 000

509

55 625 680

Kavandatud investeeringute abikõlblike kulude kogusumma on oluliselt suurem, 143,3 mln eurot. Kõige rohkem, üle 1270 korra, sooviti soetada mobiilseid masinaid ja seadmeid – mitmesugune põlluharimistehnika ja lisaseadmed, istutus-, saagikoristus- ja sorteerimismasinad, mobiilsed kuivatid, taimepritsid, väetisekülvikud, sõnnikulaoturid jne; ligi 300 projekti olid seotud tootmishoonete ehitamise ja rekonstrueerimisega – laudad-tallid-varjualused, hoidlad, punkrid  ja laod, kuivatid, kasvuhooned, teed ja platsid tootmisrajatiste juurde ja palju muud. Toetust küsiti ka tootmishoonetesse  mitmesuguste seadmete ja süsteemide soetamiseks. Toetuse abil ostetakse marjapõõsaste istikuid, rajatakse piirdetarasid ja niisutussüsteeme. Poolsada kuluobjekti kuulub mesindusinventari ja –rajatiste hulka.

Ühel taotlejal on võimalik saada selle meetme toetust programmperioodi jooksul kuni 500 000 eurot. Selles taotlusvoorus ületas kolmel juhul taotletud summa 490 000 eurot, ülejäänud olid väiksemad. Toetuse määr sõltub investeeringute sisust ja on 5% tavamäärast kõrgem, kui taotlejal on vanust kuni 40 eluaastat.

Kuna taotletud kogusumma on taotlusvooru eelarvest oluliselt suurem, määrab PRIA toetused hindamiskriteeriumide alusel moodustuva paremusjärjestuse põhjal. Meetme määrus sätestab igale sihtgrupile kohased hindamiskriteeriumid ja hindepunktide miinimumlävendi. Otsused taotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta teeb PRIA 13. juuliks. Kuigi toetusesaajatelt hakatakse maksetaotlusi koos investeeringutee elluviimist kinnitavate dokumentidega vastu võtma pärast otsuste kinnitamist, võib taotluses kajastatud kulutusi teha taotluse esitamisele järgnevast päevast alates.

Kokku on 2014–2020 programmperioodiks kavandatud eelarve meetmele "Investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks" 146 miljonit eurot. 2016.a lõpuks oli toetusi määratud kokku 75,3 mln eurot ja sellest välja makstud 24,5 mln eurot.

Uudised

Täna, 2. mai südaööl avanesid PRIA elektroonilise kliendiportaali e-PRIA teenused pindalatoetuste ja maaelu arengukava loomatoetuste taotluste esitamiseks.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus