Lisatud: 25. aprill 2017

Viimati muudetud: 25. aprill 2017

A A A
Prindi rss

Uudised

25Apr2017 Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringute elluviimise tähtaega pikendatakse


Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile maaelu arengukava 2014–2020 raames makstava põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetuse määruse muutmise eelnõu. Muudatusega pikendatakse investeeringute elluviimiseks ettenähtud tähtaega.

„Muudatuse vajaduse tingis eeskätt 2015. ja 2016. aasta erakordselt madal piimahind ja sigade Aafrika katku esinemise tõttu rakendatud piirangud, mis ei ole võimaldanud põllumajandustootjatel kavandatud investeeringuid algselt kavandatud mahus teostada,” ütles maaeluminister Tarmo Tamm. „Investeeringute tegemise tähtaega pikendati kõigil toetuse saajatel, mitte ainult kindla tegevusala ettevõtjatel, et tagada ettevõtjatele võrdsed võimalused sõltumata nende tegevusalast.”

Investeeringute elluviimiseks ja seda tõendavate kuludokumentide esitamiseks ettenähtud maksimaalset tähtaega pikendatakse seniselt kahelt aastalt kolmele aastale. Muudatus rakendub 2015. aastal toimunud esimese kolme taotlusvooru raames toetust saanutele. Nendes taotlusvoorudes rahuldati 617 taotlust kogusummas 73,3 miljonit eurot. Aprilli alguse seisuga, kui esimestel toetuste saajatel on viis kuud aega ettenähtud tegevuste elluviimiseks, on välja makstud ainult 28,8 miljonit eurot (39%).

Kokku on Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetmele 4.1 „Investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks” ette nähtud 145 miljonit eurot. 

Eesti maaelu arengukava 2014–2020 on Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist ja Eesti riigieelarvest rahastatav programm, mille raames toetatakse põllumajanduse ja maaelu arengut kokku ligi ühe miljardi euroga. Uus maaelu arengukava keskendub viiele valdkonnale – teadmussiire, konkurentsivõime, toidutarneahel, keskkond ning maaettevõtlus ja kohalik algatus.

Investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks” eelnõude infosüsteemis.

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner