Lisatud: 11. juuni 2012

Viimati muudetud: 19. juuni 2012

A A A
Prindi rss

Uudised

11Jun2012 Pindalatoetuste vastu on suur huvi

Pindalatoetuste soovijate hulk kasvab juba neli aastat järjest, 4.juuniks oli PRIAsse laekunud 17 110 taotlust. Neist ligi 22% laekus esitati elektrooniliselt e-PRIA kaudu.

Pindalatoetuste taotluste statistika:

Aasta

Taotluste arv

neist e-PRIAs

2008

17 624

45

2009

16 355

868

2010

16 520

2016

2011

16 887

2550

2012

17 110

3733

 

PRIAle teeb rõõmu e-PRIA kasutamise aktiivsuse tõus. e-PRIA teenuseid arendatakse ja täiustatakse pidevalt. Küsisime pindalatoetuste e-teenuste kohta ka kasutajatelt tagasisidet. Selgus, et 40% klientidest ei vajanud taotluse täitmisel abi, ehkki e-PRIA kasutusjuhised on olemas nii paberil kui internetis. Põldude joonistamisel saab raskeim osa esimese korraga valmis, edaspidi piisab piiride täpsustamisest. Pooled vastajad said põllud joonistatud tunni ajaga. Ning ehkki oli ka kriitikat, soovitaks ligi 97% vastanuist e-PRIAt teistelegi.

Aasta-aastalt on kasvanud ka toetuste abil haritava maa pindala. Kolme kuuga on PRIA põldude registri büroo väljastanud ligi 4800 põllumassiivi kaarti 18 000 hektari põllumaade kohta, kuhu vähemalt paar aastat pole toetusi taotletud. Põllumassiivide arv ulatub 126,5 tuhandeni.

Euroopa Nõukogu on määranud, et pindalatoetusi saab taotleda vaid sellisele maale, mis oli 30.juuni 2003 seisuga ja on ka praegu heas põllumajanduslikus korras ning mis kanti hiljemalt 12.aprilliks 2004 PRIA põllumajandusmaade registrisse. PRIAl pole kuidagi võimalik vastu tulla ja toetusi maksta neile, kes harivad põldu maal, mis jäi omal ajal registrisse kandmata. Uusi maid registrisse lisada ei saa.

Dokumentide vastuvõtu põhiperiood oli 2.-21. mail, hilinenult saab neid esitada veel 15. juunini. Sama kuupäevani saab juba esitatud taotlustele põlde lisada ja pindalasid muuta. Vajadusel tuleks täpsustada juba esitatud andmeid ka igal põllul kasvatatava kultuuri, rohumaade rajamise jm kohta, sest vigaste andmetega taotlus võib hiljem segadust tuua nii taotleja kontrollimisel kui ka toetuste arvestamisel.

Tänavu küsitakse taotlemisel infot ka selle kohta, millisel õiguslikul alusel taotleja põllumaid kasutab ning tuleb täita küsimustik nõuetele vastavuse kohta. Neile, kel osa andmeid esitamata või info taotlusel puudulik, teeb PRIA suve jooksul järelepärimised. Ootame tähtaegseid sisulisi vastuseid, need kiirendavad taotluste menetlemist!

 

Uudised

Euroopa Kontrollikoda on 2019.a. aasta alguses avaldanud oma eriaruande 01/2019 „Võitlemine pettustega ELi raha kasutamisel: vajadus tegutseda“. Kontrollikoda on Euroopa Liidu sõltumatu audiitor ja annab hinnangu nii Euroopa Komisjoni kui ka liikmesriikide süsteemidele. Kontrollikoja eriaruande hinnangul peaks EL tugevdama võitlust pettuste vastu ja anti mitmeid soovitusi, kuidas tuleks pettustevastast süsteemi

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner