Lisatud: 22. juuli 2019

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

22Jul2019 Pindalatoetuste kontrollidest ja teavitustest

Juuni keskpaigas lõppes pindalatoetuste ja loomapidamisega seotud MAK toetuste taotluste vastuvõtt. Taotluste vastuvõtule järgneb taotluste menetlemine ja alustatud on ka kohapealsete kontrollidega. Kohapealseid kontrolle teostatakse igal aastal vähemalt 5% taotlejate juures. Kontrollitavad taotlejad valitakse eeskirju järgides nii juhuvaliku alusel kui ka riskianalüüsi kasutades. Seega võib juhtuda, et taotleja juurde satub kontroll mitmel järjestikusel aastal. 

Lisanduvad veel kontrollid, mille aluseks on PRIAle esitatud vihjed, samuti kontrollitakse vajadusel kohapeal taotlejate esitatud teavitusi, millega enamast antakse teada toetuse nõuete täitmist takistavatest asjaoludest. Kui toetuse nõuet ei ole võimalik täita vääramatu jõu või erandlike asjaolude tõttu (nt taotleja pikaajaline haigestumine, raske loodusõnnetus vms), siis tuleb esitada teatis koos vajalike tõenditega hiljemalt 15 tööpäeva jooksul alates hetkest, mil vääramatu jõud või erandlik asjaolu ilmnes ja taotlejal oli võimalik selle kohta PRIAle teavitus esitada.

PRIA hindab, kas nõude täitmist takistava asjaolu puhul on tegemist vääramatu jõu või erandliku asjaoluga ja teavitab hinnangu tulemusest taotlejat. 
Et kohapealne kontroll kiirelt ja ladusalt sujuks, soovitame juhul, kui kontrollist on ette teatatud, taotlejal kõik vajaminevad dokumendid välja otsida. Samuti saab võimalikke ebakõlasid vältida, kui taotleja viibib kohapealse kontrolli juures.

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner