Lisatud: 09. aprill 2013

Viimati muudetud: 09. aprill 2013

A A A
Prindi rss

Uudised

09Apr2013 Pindalatoetuste infopäevad 2013

MTÜ Eesti Maaelu Nõuandeteenistus korraldab koostöös Põllumajandusministeeriumiga aprillis ja mais kõigis maakondades pindalatoetuste infopäevad.

Ettekannetega esinevad nõuandeteenistuse konsulendid. Infopäev on osalejatele tasuta, aga vajalik on eelregistreerimine.

Andmed infopäevade aegade-kohtade ning osavõtu registreerimise kohta on nõuandeteenistuse kodulehel www.pikk.ee/sundmused/2013/04 (vt sündmuste kalender) .

Pindalatoetuste infopäevadel käsitletakse järgmisi teemasid:

  • 2013.aastal rakendunud nõuetele vastavuse nõuded
  • Muudatused MAK 2007-2013 II telje toetustes (ebasoodsamate piirkondade toetus, Natura 2000 toetus põllumajandusmaale või erametsamaale, keskkonnasõbraliku majandamise toetus, mahepõllumajandusliku tootmise toetus, ohustatud tõugu looma pidamise toetus, kohalikku sorti taimede (’Sangaste’ rukki) kasvatamise toetus, poolloodusliku koosluse hooldamise toetus, loomade karjatamise toetus)
  • Pindalapõhiste otsetoetuste taotlemine (ühtne pindalatoetus, põllumajanduskultuuri üleminekutoetus, heinaseemne üleminekutoetus)
  •  e-PRIA teenuste tutvustus.

Pindalatoetustega seotud teemasid (sh 2012.a taotluste osas toimunud kontrollide tulemusi) arutati Põllumajandusministeeriumi ja PRIA spetsialistide osalusel ka konsulentide teabepäeval 27. märtsil Türil.  Nende ettekannete sisuga saab tutvuda leheküljel http://www.pikk.ee/nouandeteenistus/teabepaevade-ettekanded.

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike