Lisatud: 13. aprill 2009

Viimati muudetud: 13. aprill 2009

A A A
Prindi rss

Uudised

13Apr2009 Pindalatoetused 2009

Pindalatoetuste taotlusi saab tänavu esitada 4.-21. maini PRIA maakondlikes teenindusbüroodes või elektrooniliselt kliendiportaali e-PRIA vahendusel. Postitada võib taotlusi alates 2.maist.

Taotleda saab järgmisi otsetoetusi:

  • Ühtne pindalatoetus
  • Energiakultuuri toetus
  • Põllukultuuri kasvatamise täiendav otsetoetus
  • Põllumajanduskultuuri täiendav otsetoetus
  • Heinaseemne täiendav otsetoetus

Maaelu arengukava 2004-2006 perioodi toetusi saavad taotleda vaid need, kel on varasemast ajast nende toetustega seotud kehtiv kohustus. Samas saab varasema perioodi kohustuse asendada programmperioodi 2007-2013 vastava kohustusega. Kõikide maaelu arengukava 2007-2013 keskkonnatoetuste ning ühtse pindalatoetuse ja energiakultuuri toetuse puhul tuleb aga täita nõuetele vastavuse reegleid (uus!).

Perioodi 2007-2013 tänavu pakutavad toetused on järgmised:

  • Ebasoodsamate piirkondade toetus
  • Natura 2000 toetus põllumajandusmaale
  • Natura 2000 toetus erametsamaale - taotlusi võtab vastu SA Erametsakeskus
  • Loomade karjatamise toetus (uus!)
  • Põllumajanduslik keskkonnatoetus:

1) keskkonnasõbraliku majandamise toetus (uus!)

2) mahepõllumajandusliku tootmise toetus, sh mahe-loomade kohta (uus!)

3) poolloodusliku koosluse hooldamise toetus

4) kohalikku sorti taimede (Sangaste rukis) kasvatamise toetus (uus!)

5) ohustatud tõugu looma pidamise toetus

20. aprilliks saadab PRIA igale varem pindalatoetusi taotlenule postiga koju taotluse põhivormi koos eeltäidetud põldude loeteluga, põllumassiivide kaardid ja kehtivate kohustuste loetelu. Ümbrikus on ka pindalatoetuste taotlemiseks praktilisi nõuandeid jagav infovihik, nõuetele vastavuse infomaterjal ja  kliendiregistri inventuurileht. Neilt, kelle andmed on muutunud või kes soovivad PRIAga kliendisuhte lõpetada, ootame andmelehti posti teel tagasi. Pindalatoetuste soovijad saavad selle tuua koos taotlusdokumentidega meie büroodesse.

Täiendavat infot, juhendmaterjali ja vorme saab enne taotlusvooru algust PRIA kodulehelt internetis www.pria.ee ning maakondlikest teenindusbüroodest.

Pindalatoetuste nõudeid ja taotlemistingimusi tutvustavad PRIA ja Põllumajandusministeerium aprillikuus seitsmel piirkondlikul infopäeval, samuti jagab PRIA toetuste ja e-PRIA kohta teavet Maamessil.

 

Miks PRIA mõõdetud põllu pind ei ühti katastriplaani omaga?

Igal aastal küsivad paljud taotlejad, miks nende maa katastriplaanidel ja PRIA poolt kohapealsetes kontrollides mõõdetud põllupindalad erinevad.

Selgitab PRIA põldude registrite büroo juhtivspetsialist Rain Meremäe:

PRIA inspektorid teevad mõõtmised taotlemise aastal mööda toetusõiguslikku põllumajanduskultuuri piiri. Looduses mõõdetud piiridest arvestatakse hiljem maha kõik alad, mis jäävad väljapoole 30.juuni 2004.a seisuga PRIA põllumassiivide registrisse kantud maad.

Katastriplaane koostavad maamõõtjad ja andmeid säilitab Maa-amet alates 1990ndate aastate algusest; plaanid pärinevad aastast, mil maamõõtja maa üle mõõtis. Katastriplaanidele on kantud kõlvikupiirid (mets, põld, õuemaa jne) kas mõõdistamise või veelgi varasema aasta seisuga ning sellega seostub ka maa otstarve (metsamaa, põllumaa).

Aastate jooksul võib olukord looduses ja maastikul suuresti muutuda, näiteks ehitustegevuse, võsastumise jm tõttu.

PRIA lähtub toetuse saamise nõuetele vastava põllupindala mõõtmisel ja arvestamisel sellest, kas maa on toetuskõlbulik. See ei sõltu katastriplaanist ja sellel fikseeritud põllupindalast, vaid toetusaluse maa seisukorrast, seal kasvatatavaist kultuuridest, heade põllumajandus- ja keskkonnatingimuste täitmisest jne - olukorrast, mis kontrollis tuvastatakse.

Sellest tulenevalt võibki esineda PRIA ja maamõõtjate mõõtmistulemustes erinevusi.

Uudised

Maaeluminister Tarmo Tamm andis täna Maaeluministeeriumis toimunud Eesti Vabariigi 101. aastapäevale pühendanud aktusel põllumajanduse ja maaelu edendajatele üle 3 ministeeriumi kuldmärki ja 33 hõbemärki.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner