Lisatud: 02. juuli 2013

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

02Jul2013 Pindala- ja keskkonnatoetuste saamiseks esitati tänavu kevadel PRIAle 17 385 taotlust

Nagu mitmel möödunud aastal nii kasvas toetuste taotlejate arv ja toetusaluse maa pindala ka käesoleval aastal. Möödunud aastaga võrreldes on taotlejate arv ka seekord umbes 300 võrra tõusnud ning ka taotlusaluseid hektareid on ligi 13 000 ha rohkem. Kokku taotleti käesoleval aastal toetust 952 378,79 hektarile maale.

Igal aastal on tõusnud ka nende taotlejate arv, kes on otsustanud toetust taotleda e-PRIA vahendusel. 2013. aastal on juba 50,6 protsenti taotlustel märgitud pindalast ja nende kohta käivad taotlusandmed esitatud e-PRIA vahendusel.

„Nii PRIA kui klientide jaoks on e-PRIA vahendusel toetustaotluse esitamine kasulikum, kuna nii saavad põllukaardid juba taotlemise hetkel infosüsteemidesse sisestatud ja PRIA saab selle läbi varem alustada taotluste menetlemise ning kontrollidega,“ rääkis PRIA peadirektori asetäitja Ahti Bleive.  „Samuti jäävad juba kord sisse joonistatud kaardid kliendi jaoks e-PRIAsse alles ja nii ei pea igal aastal uuesti põllukaarte joonistama, vaid piisab vaid vahepeal toimunud muudatuste sisseviimisest.“

e-PRIAs on senini toetust taotlenud eelkõige suuremaid maa-alasid harivad kliendid– e-PRIAs taotluse esitanuid on sel aastal kokku 4981, mis moodustab 28,7% kõigist toetusi taotlevatest klientidest.

Kokku määrab PRIA 2013. aastal pindalatoetuste taotluse esitanud klientidele 11 liiki toetust, mille kogu eelarve on ligi 168,3 miljonit  eurot.

Meetmete lõikes kujunes toetuste taotlemine tänavu järgnevalt:

Ühtne pindalatoetus (ÜPT) – 17 041 taotlust 924 125 ha kohta.

Põllumajanduskultuuri üleminekutoetus ja heinaseemne üleminekutoetus – vastavalt 6197 ja 51 taotlejat.

Ebasoodsamate piirkondade toetus  - 9323 taotlejat 384 327 hektarile.

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus - 1893 taotlejat 427 821 hektarile.

Mahepõllumajandusliku tootmise toetus - 1449 põllumeest 133 677 hektarile.

Poollooduslike koosluste toetus - 963 puisniitude ja teiste koosluste hooldajat kokku 26 950 hektarile.

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetust ehk ’Sangaste’ rukki kasvatamise toetus 45 taotlejat, 906 hektarile.

Ohustatud tõugu looma kasvatamise toetust saab samuti kohalike liikide säilitamiseks – Eesti maatõugu veise kasvatamiseks (171 taotlejat, 730 veist), Eesti raskeveo hobuse kasvatamiseks (58 taotlejat, 250 looma), Eesti tõugu hobuse kasvatamiseks (354 taotlejat, 1715 hobust) ja Tori hobuse pidamiseks (225 taotlust, 490 hobust).

Loomade karjatamise toetust võib taotleda veiste, lammaste, kitsede ja hobuste karjatamiseks rohumaal – seda soovivad 2519 taotlejat 117 113 looma kohta.

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kasutamisel kehtivad piirangud, mille hüvitamiseks makstavat toetust soovib 1681 taotlejat 24 088 ha kohta.

Natura 2000 alal asuva metsamaa analoogse toetuse taotluste vastuvõtu ja menetlusega tegeleb SA Erametsakeskus.

 

Toetustega kaasneb hulk kohustusi ja nõudeid, mida tuleb korrektselt järgida. Lähim oluline tähtaeg pindalatoetuste taotlejatele on 31. juuli, mis ajaks peavad rohumaad olema niidetud või peab seal olema piisava koormusega loomi karjatatud. Looduskaitse alla võetud rohumaadel võib niitmistähtaeg olla hilisem.

Vajalik info nõuete, toetuste ühikumäärade jm kohta on PRIA kodulehel www.pria.ee, nõu saab küsida ka infotelefonil  7377 679 või maakondlikest teenindusbüroodest.

Ühtse pindalatoetuse, põllukultuuride ja heinaseemne üleminekutoetuse ühikumäärad kinnitab PRIA 24. novembriks ning need toetused makstakse välja detsembris. Maaelu arengukava keskkonnatoetuste ühikumäärad on kogu programmperioodil 2007-2013 ühesugused,  neid toetusi makstakse 2014. a algul.

 

Taotlemine maakondade lõikes 2013

Maakond

2013

Taotlejate arv

Taotletud ühikud (ha)

HARJUMAA

1 267

72 430,01

HIIUMAA

395

15 582,38

IDA-VIRUMAA

607

32 598,91

JÕGEVAMAA

1 098

70 792,17

JÄRVAMAA

829

79 859,36

LÄÄNEMAA

819

49 264,20

LÄÄNE-VIRUMAA

1 167

105 625,60

PÕLVAMAA

1 171

48 297,63

PÄRNUMAA

1 646

86 621,49

RAPLAMAA

1 189

65 610,37

SAAREMAA

1 236

56 677,41

TARTUMAA

1 428

89 707,70

VALGAMAA

1 175

42 227,27

VILJANDIMAA

1 281

84 824,14

VÕRUMAA

2 077

52 260,15

Kokku

17 385

952 378,79

 

Uudised

Euroopa Kontrollikoda on 2019.a. aasta alguses avaldanud oma eriaruande 01/2019 „Võitlemine pettustega ELi raha kasutamisel: vajadus tegutseda“. Kontrollikoda on Euroopa Liidu sõltumatu audiitor ja annab hinnangu nii Euroopa Komisjoni kui ka liikmesriikide süsteemidele. Kontrollikoja eriaruande hinnangul peaks EL tugevdama võitlust pettuste vastu ja anti mitmeid soovitusi, kuidas tuleks pettustevastast süsteemi

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner