Lisatud: 31. märts 2017

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

31Mar2017 Piimalehmade ja sigade kasvatajad saavad kätte erakorralise toetuse

Märtsikuu viimastel päevadel maksab PRIA 510 piimalehma pidajale ja 45 sealiha tootjale välja kokku 13 246 456 eurot erakorralist toetust, mille taotlemine toimus 30. jaanuarist 8. veebruarini. 146 loomapidajat võtsid kohustuse mitte suurendada loomade arvu oma karjas enne  1. maid 2017 ning nendele toetuse määramine otsustatakse pärast seda, kui nõude täitmist on kontrollitud.

Erakorralise kohandamistoetuse eelarve on kokku 16 162 246 eurot, sellest pool pärineb Euroopa Komisjonilt ja sama palju Eesti riigieelarvest. Eelarvest 21% kasutatakse sealihatootjatele ja 79% piimatootjatele toetuse maksmiseks.

Toetatakse väikesemahulist põllumajandustootmist ja tootmise mittesuurendamist, kuna  väiketootjad on piimaturul kriisiolukorras tegutsedes olnud majanduslikult eriti haavatavas seisus. Sealihatootjate tegevus on oluliselt mõjutatud sigade Aafrika katkust ja turuhäiretest. Tootmise mittesuurendamine kriisi tingimustes aitab piirata piima ja sealiha pakkumist, mõjudes turgu stabiliseerivalt.

Toetuse saamise tingimused sätestab määrus ning õigus toetusele on seotud taotleja nimel registreeritud loomade arvuga määruses sätestatud ajahetkel. Piimatootjatel pidi olema kehtiv toorpiima turustamise veterinaartõend, tegevusluba piima käitlemiseks või leping piimaveiste jõudluskontrolli läbiviimiseks. Ühe piimalehma kohta maksti toetust 153,63 eurot.

Kuna sealihatootjate esitatud kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületas 21 % eelarvest, vähendas PRIA kõiki määruses toodud ühikumäärasid proportsionaalselt. Ühikumäärad on seotud sellega, kas ja millises seakatkuga seotud piirkonnas sigu kasvatatakse. Vähendatud ühikumäärad sea kohta on järgmised:

1) sea kohta, keda peeti määruse § 3 lõike 2 punktis 1 nimetatud tegevuskohas, 23,04 eurot;
2) sea kohta, keda peeti määruse § 3 lõike 2 punktis 2 nimetatud tegevuskohas, 19,05 eurot;
3) emise kohta, keda peeti määruse § 3 lõike 2 punktis 3 nimetatud tegevuskohas,11,52 eurot;
4) sea, v.a emise kohta, keda peeti määruse § 3 lõike 2 punktis 3 nimetatud tegevuskohas, 6,76 eurot.

Kõigile toetust taotlenud loomapidajatele PRIA siiski toetust määrata ei saanud. Otsetoetuste osakonna menetlusbüroo juhtivspetsialist Gerli Toom selgitab: „Taotlus jäeti rahuldamata 101 piimatootjal, neist 95-l puudus toorpiima turustamise veterinaartõend, tegevusluba piima käitlemiseks või leping piimaveiste jõudluskontrolli läbiviimiseks. 5 taotlejat ei pidanud 1.12.2016. a seisuga põllumajandusloomade registri andmetel vähemalt ühte piimatõugu lehma; ühel polnud täidetud muud määrusega sätestatud nõuded.“

Sealihatootjatest jäeti taotlus rahuldamata 13 taotlejal, neist 10-l jäi toetussumma alla 100 euro. Kolm toetuse soovijat ei omanud registri andmete kohaselt määruses nõutud ajal vähemalt ühte siga.

Toetuse saajate andmed on  avaldatud PRIA kodulehel. Maakondade lõikes määrati toetusi järgmiselt:

 

Maakond

Piimalehmad

Sead

Toetuse saajaid

Summa

Toetuse saajaid

Summa

Harju

33

        567 355

 

 

Hiiu

10

          66 675 

 

 

Ida-Viru

12

        117 681 

3

                   31353 

Jõgeva

28

        820 384 

5

                    25278 

Järva

39

     1 994 732 

2

                    22727 

Lääne

22

        343 977 

1

                      6002 

Lääne-Viru

53

     1 279 430 

11

                  398736 

Põlva

37

        893 973 

2

                    32579 

Pärnu

64

     1 222 126 

2

                    20135 

Rapla

43

        904 420 

 

 

Saaremaa

38

        742 033 

 

                      

Tartu

22

        669 980 

 6

  79862 

Valga

23

        528 180 

3

                    10268 

Viljandi

49

        985 997 

5

              1047761 

Võrumaa

37

        363 488 

5

                    71323 

Kokku

510

      11 500 432 

45

            1746024

Uudised

15. maiks tuli mesinikel teatada PRIA-le põllumajandusloomade registri jaoks mesilasperede arvud ja seakasvatajatel enda peetavate sigade arvud 1. mai 2018 seisuga.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner