Lisatud: 28. juuli 2008

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

28Jul2008 Piimakvoodi suurendamist taotles PRIA-lt neljandik kvoodiomanikest

Sel aastal oli reservis tarnekvooti 17,6 miljonit kg ja otseturustuskvooti 1,4 miljonit kg, ent õiguslik alus kvoote juurde taotleda oli kokku 36,3 miljonit kg.

PRIA riiklike toetuste büroo peaspetsialist Urve Seedre selgitas kvoodi juurdetaotlemise aluseid: “Kvoodi suurendamist said taotleda need  tootjad, kes täitsid eelmisel kvoodiaastal vähemalt 90% neile määratud piimakvoodist, kelle piimakari oli suurenenud või oli suurenenud piimakarja keskmine piimatoodang, ning kel sealjuures oli vähem kvooti kui eelmise kvoodiaasta karja keskmine toodang korrutatuna tänavu 1. aprilliks PRIA põllumajandusloomade registrisse kantud piimalehmade arvuga.“

Kuna õiguslikul alusel taotleti kvoodi suurendamist suuremas mahus kui kvooti reservis oli, vähendati taotlejaile juurdeantava kvoodi määra proportsionaalselt – tootjad saavad tarnekvooti juurde 53,4% ja otseturustuskvooti 41% küsitud kogusest.

Taotlusi kvoodi suurendamiseks võttis PRIA vastu 1.-15. juulini. 323 taotlejast said positiivse otsuse 303, mis moodustab kõigist piimakvoodiomanikest umbes neljandiku.

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner