Lisatud: 29. mai 2009

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

29Mai2009 Piima toodeti 92% Eestile määratud kvoodist

PRIAs valmis kokkuvõte 31. märtsil lõppenud piimakvoodi-aasta tulemuste kohta: piima toodeti Eestile määratud kvoodist 92,1% ehk 607,2 tuhat tonni, mis on 5881 tonni rohkem kui eelmisel kvoodiaastal.

 Kvoodiaastaga 2007/2008 võrreldes toodeti Eestis piima ligi protsendi võrra rohkem, samas jäi kvoodi täituvus eelmisele aastale alla - toona oli see 93,03%. „Põhjus on selles, et kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides suurendati 2008/2009 kvooti kahe protsendi võrra," selgitas PRIA riiklike toetuste büroo peaspetsialist Urve Seedre. „Eesti jaoks tähendas see luba toota 659,3 tuhat tonni piima ning 651,3 tuhat tonni kvooti oli ka välja jagatud."

Piimatootmise kvooti rakendati Eestis esmakordselt 2004.a seoses Euroopa Liiduga liitumisega. Selle turukorraldusmeetme eesmärk on vähendada piimaturul nõudluse ning pakkumise tasakaalustamatust, stabiliseerida turud ja tagada mõistlikud tarbijahinnad. Riikide suhtes, kus piimatoodang kvooti ületab, rakendatakse trahve; Eestil pole neid maksta tulnud.

Piimatootjad võivad taotleda kahesugust kvooti - üks võimaldab piima müüa kokkuostjatele ja töötlejatele (tarnekvoot), teine seda ise turustada piimana või sellest valmistatud toodetena (otseturustuskvoot). Aastate jooksul on tarnekvoodi osakaal suurenenud, otseturustatava piima kogus kolmandiku võrra kahanenud ja moodustab toodetava piima üldkogusest vaid ühe protsendi.

Urve Seedre nentis, et ka sel kvoodiaastal vähenes kvoodiomanike hulk. „Kuna toodetud piima kogus ei vähene, vaid kasvab, siis ei näita kvoodiomanike arvu vähenemine piimatootmise hääbumist, vaid seda, et piimatootmisega tegelevad üha suuremad ettevõtted. Kasvab ka keskmine piimatoodang ühe lehma kohta, mis oli eelmisel kvoodiaastal Eestis 7424 kilogrammi."  

Kui väikese karja omanik oma loomad suuremale ettevõttele müüb, vahetab koos loomadega omanikku ka nende loomade toodanguga seotud piimakvoot. 2008/2009 kvoodiaasta alguse seisuga oli kvoodiomanikke kokku 1358,  tänavu 31. märtsiks 1232.

 

1.aprillil alanud uuel kvoodiaastal tõuseb kõigi EL-i liikmesriikide piimakvoot taas ühe protsendi võrra - Eestile on eraldatud ligi 657 tuhat tonni tarnekvooti ja 8908 tonni otseturustuskvooti, kokku 665,9 tuhat tonni. Tootjatel on oluline teada, et alates 2009/2010 kvoodiaastast on individuaalse kvoodi täituvuse piiriks 85% endise 70% asemel. See tähendab, et kvoodiaasta jooksul individuaalse kvoodi alla 85%-lise täitmise korral vähendatakse selle põllumajandustootja kvoodikogust, arvates pool kasutamata jäänud kvoodikogusest reservi.

1. juulist hakkab PRIA tootjatelt  vastu võtma taotlusi piimakvoodi suurendamiseks. Kvooti saab juurde taotleda tootja, kes on lõppenud kvoodiaastal täitnud talle määratud kvooti vähemalt 90%.

Piimakvoodi alusel saavad piimatootjad ka toetust. Tänavu maksti seda 0,24 kr kvoodikilogrammi kohta seisuga 31.märts 2007 tootjal olnud kvoodi alusel. Käesoleval kuul määras PRIA 1403 taotluse alusel 150,5 miljonit krooni piimakvoodi alusel makstavat toetust.

PRIA on aastate jooksul vahendanud Eesti põllumajanduse, maaelu ja kalanduse toetuseks ligi 15 miljardi krooni ulatuses toetusi.

 

Uudised

Maaeluminister Tarmo Tamm allkirjastas mesilaspere toetuse määruse. Mesilasperede toetus aitab kaasa bioloogilise mitmekesisuse säilitamisele ja põllumajanduskultuuride saagikuse kasvule.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike