Lisatud: 01. september 2015

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

01Sep2015 Põhja- ja Baltimaade söödavaldkonna spetsialistid kohtuvad Tartus

1.-4. septembrini toimub Tartus Põhja- ja Baltimaade loomasööda ohutuse alane seminar, kus kujundatakse regiooniüleseid seisukohti sööda tootmise, turustamise, kasutamise ja kontrolliga seotud küsimustes.

„Kogu meie lauale jõudva loomse toidu kvaliteet ja ohutus algab sööda ohutusest, ennekõike on aga tegemist loomatervise ja heaolu küsimusega. Näeme seda praegu ka võitluses seakatkuga, kui kriitilise tähtsusega on söödaohutuse tagamine kogu ahelas alates tootmisest kuni loomade söötmiseni,“ ütles Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna juhataja Martin Minjajev. „Põhja- ja Baltimaade iga-aastased seminarid on riikidevaheliste kogemuste vahetamiseks ning ühispositsiooni kujundamiseks väga hästi toimiv koostöövorm.“

Kohtumisel käsitletakse sööda ohutuse ja selle kontrollimise, sööda märgistamise, söödaks kasutatavate loomsete kõrvalsaaduste ja antibiootikumiresistentsusega seotud teemasid. Seminaril osalevad Soome, Rootsi, Taani, Norra, Islandi, Läti ja Eesti ametiasutuste ning Euroopa söödatootjate assotsiatsiooni FEFANA esindajad.

Põhja- ja Baltimaade söödaseminarid toimuvad roteeruvalt erinevates võrgustikus osalevates riikides. Viimati toimus söödaseminar Eestis 2006. aastal. Balti riigid ühinesid koostöövõrgustikuga 2004. aastal.

Söödahügieenialaste õigusnormide peamine eesmärk on tagada söödaohutus kogu toiduahelas, alates sööda tootmisest kuni toidu tootmiseks peetavate loomade söötmiseni.

Vastutus söödaohutuse eest lasub sööda käitlejal. Söödakäitlejad peavad tagama, et nende tegevus sööda tootmisel, töötlemisel, turustamisel, transportimisel ja ladustamisel vastab hügieeninõuetele ning põllumajandusloomade söötjad rakendavad kõiki meetmeid, et ära hoida sööda, loomade ja loomsete saaduste bioloogiline, keemiline ja füüsiline saastumine.

Põhja- ja Baltimaade söödaseminar toimub 1.-4. septembrini Tartus, Dorpati Konverentsikeskuses.

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus