Lisatud: 07. märts 2006

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

07Mar2006 Paigas on tingimused metsamajanduse toetamiseks

Metsamajanduse toetusmeetme raames saab toetust taotleda loodusõnnetuste või tulekahjude poolt kahjustatud metsade taastamiseks, noorendike hooldusraieteks kuni 20 aastates puistutes, metsahooldustehnika ja taimekaitsevahendite soetamiseks, metsaühistute toetamiseks ja arendusprojektide elluviimiseks.

 

Toetust saavad taotleda peamiselt metsaühistud. Füüsilisest isikust erametsaomanikud saavad toetust taotleda loodusõnnetuse või tulekahju poolt kahjustatud metsa taastamiseks ja noorendiku hooldamiseks.

 

Metsamajanduse toetusmeetme raames on planeeritud käesoleval aastal toetustena välja jagada ligikaudu 58 miljonit krooni. Meedet finantseeritakse Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondist (EAGGF).

 

Meetme tingimustega saab lähemalt tutvuda aadressil http://www.agri.ee/index.php/15527/#meede37 .

 

Meetme taotlejatele ja nõustajatele toimuvad ka tasuta koolitusseminarid:

        15. märtsil Tallinnas, Põllumajandusministeeriumi suures saalis (Lai 39/41);

        – 17. märtsil Tartus, PRIA saalis (Narva mnt. 3);

        – 21. märtsil Pärnus, Maaparandusbüroo saalis (Kerese 4);

        – 23. märtsil Türil, Türi Kultuurimaja saalis (Hariduse 1).

 

Algusajaks on kõikidel seminaridel 11.00.

 

Toetuse taotlusi plaanib Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) vastu võtta  27. märtsist 21. aprillini (täpne vastuvõtuaeg sõltub meetme akrediteerimisest). Taotluste vastuvõtu täpse kuupäeva annab PRIA teada lähiajal.

 

Lisainformatsioon:

Helve Hunt

Maaelu arengu osakond

Tel: 625 6511

E-post: helve.hunt@agri.ee

 

Margus Palu

Avalike suhete osakond

Tel: 625 6524, 52 007 81

E-post: margus.palu@agri.ee

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner