Lisatud: 14. juuni 2005

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

14Jun2005 Paigas on tingimused maaparandusinvesteeringu toetamiseks

Maaparandustoetuse peamiseks eesmärgiks on põllu- ja metsamajanduse põhilise ressursi – maa – sihipärases kasutuses hoidmine, ebasoodsast veere¸iimist tingitud põllumajandustootmise riskide vähendamine, erametsade tootlikkuse suurendamine ja põllumajandusmaadele juurdepääsu parandamine. Investeeringutoetust saavad taotleda mittetulundusühingud, maaparandusühistud ning ettevõtjad.

 

Meede hõlmab suuri maaparandussüsteeme, mis paiknevad mitme maaomaniku maal. Peatähelepanu pööratakse meetme raames olemasolevate süsteemide toimimisvõime tagamisele ja naaberkinnistute maa üleujutamisriski vähendamisele.

 

Maksimaalne taotletav toetuse summa ühele taotlejale (kõikide toetatavate tegevuste kohta kokku) on 7 000 000 krooni aastas. Avaliku sektori toetusmääraks on kuni 90%. Meedet finantseeritakse Euroopa Põllumajanduse Arendus ja Tagatisfondist (EAGGF).

 

Aastatel 2005-2006 on Euroopa Liidu struktuurifondide raames planeeritud maaparandusinvesteeringu toetustena välja jagada veidi rohkem kui 160 miljonit krooni.

 

Toetuse taotluste vastuvõtu kuupäeva annab teada Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA). Enne toetuse taotluste vastuvõttu peab sõltumatu audit andma hinnangu PRIA valmisolekule antud meedet rakendada. Audit peaks kavakohaselt valmima suve teisel poolel. Alles pärast audiitorilt vastava loa saamist, saab PRIA alustada taotluste vastuvõtuga.

 

Lisainformatsioon:

Reena Osolin

Maaparanduse ja maakasutuse büroo

Põllumajandusministeerium

Tel: 6256 287

E-post: reena.osolin@agri.ee

 

Margus Palu

Avalike suhete osakond

Põllumajandusministeerium

Tel: 6256 524

Uudised

Eile, 13. novembril toimus Maaeluministeeriumis arutelu mesindussektori esindajatega. Kohtumisel räägiti mesilaspere toetusest ning arutleti uue perioodi mesindusprogrammi ettevalmistamise teemal.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus