Lisatud: 05. juuni 2006

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

05Jun2006 Paigas on tingimused kohaliku algatuse edendamise toetamiseks

 

LEADER on Euroopa Liidu algatatud programm maaelu arengu ja kohaliku initsiatiivi toetuseks. Programm toetab ettevõtjate, kodanikeühenduste ja kohalike omavalitsuste koostööd piirkondliku maaelu strateegia koostamisel ja elluviimisel.  Eesti rakendab käesoleval perioodil LEADER programmi põhimõtteid RAK meetme 3.6 kaudu. Toetuse saajaks on kohalik tegevusgrupp – ettevõtjaid, kodanikeühendusi ja kohalikke omavalitsusi ühendav piirkondlik mittetulundusühing.

 

Meetme eesmärgiks on kohaliku initsiatiivi toetamine, edendades elu maapiirkonnas kohaliku tasandi koostöö kaudu, milles erinevad osapooled suunavad oma ühised jõupingutused piirkonna vajaduste välja selgitamiseks ja võimaluste kasutamiseks.

 

Põllumajandusminister Ester Tuiksoo sõnul tuleb osa maapiirkondade probleeme lahendada kohalikul tasandil, kasutades individuaalset probleemikäsitlust. "Maaelu terviklik areng eeldab kohapealsete inimeste algatust, uuenduslikkust ja koostööd. Tuleb lähtuda piirkonna vajadustest tuginedes kohalikule potentsiaalile. LEADER-meede aitabki otsustusõigust kohalikule tasandile lähendada," selgitas Tuiksoo.

 

Meetme eelarve on käesoleval aastal 28,8 miljonit krooni, millest rahastatakse piirkondlike strateegiate koostamist ja piiratud hulga juba koostatud strateegiate elluviimist. Meedet finantseeritakse Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) vahenditest.

 

Eesti rakendab LEADER lähenemist täies ulatuses alates 2007. aastast. Meetme 3.6 tegevustes osalemine annab kohalikele tegevusgruppidele aga võimaluse oma piirkondliku maaelu strateegia koostamiseks ja kogemuste omandamiseks juba käesoleval aastal, et taotleda järgmisel programmperioodil (2007-2013) rahalisi vahendeid oma strateegia elluviimiseks.

 

Potentsiaalsete kohalike tegevusgruppide tugistruktuurina on Põllumajandusministeerium ellu kutsunud LEADER-infokeskuse, mis aitab tutvustada LEADER põhimõtteid.

Toetuse taotlusi plaanib Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) vastu võtta juuli lõpus või augustis. Taotluste vastuvõtu täpse kuupäeva annab PRIA teada lähiajal.

 

Lisainformatsioon:
Ave Bremse

Maaelu arengu osakond

Põllumajandusministeerium

Tel: 6256 527

E-post: ave.bremse@agri.ee

 

Margus Palu

Avalike suhete osakond

Põllumajandusministeerium

Tel: 6256 524, 52 007 81

E-post: margus.palu@agri.ee

 

LEADER infokeskus

Maaelu Arengu Instituut

Tel: 742 1771

E-post: leader@mai.ee

 

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike