Lisatud: 29. november 2005

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

29Nov2005 Paigas on tingimused kalatoodetele uute turgude leidmise toetamiseks

Uute turgude leidmise toetuse eesmärk on leida kala- ja vesiviljelustoodetele uusi turuväljundeid. Toetust antakse reklaamikampaania ja tarbija- või turuuuringu korraldamiseks ning messidel ja näitustel osalemiseks. Toetatav tegevus peab olema suunatud kogu kalandussektori või tootegrupi promotsiooniks, mitte ühe ettevõtte toote tutvustamiseks. Toetust saavad taotleda mittetulundusühingud, kelle eesmärk on seotud kutselise kalapüügi, kalatöötlemise või vesiviljelusega ning kes on tegutsenud vähemalt viis aastat.

Maksimaalne taotletav toetuse summa ühe projekti elluviimiseks on 3,5 miljonit krooni. Avaliku sektori toetusmääraks on kuni 100%. Meedet finantseeritakse Kalanduse Arendusrahastust (FIFG). Euroopa Liidu struktuurifondide raames saab uute turgude leidmise toetustena välja jagada ligikaudu 15 miljonit krooni.

Meetme tingimustega saab lähemalt tutvuda aadressil https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=961675. Määrus jõustub 2. detsembril.

Toetuste taotlusi plaanib Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) vastu võtta  12. detsembrist 2005 31. jaanuarini 2006 aastal. Taotluste vastuvõtu täpse kuupäeva annab PRIA teada lähipäevil.

Lisainformatsioon:
Kädi-Liis Kangur
Kalamajandusosakond
Põllumajandusministeerium
Tel: 6256 521
E-post: kadi-liis.kangur@agri.ee

Margus Palu
Avalike suhete osakond
Põllumajandusministeerium
Tel: 6256 524, 52 007 81
E-post: margus.palu@agri.ee
bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus