Lisatud: 02. veebruar 2005

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

02Veebr2005 Paigas on tingimused kalasadamate moderniseerimise toetamiseks

Kalasadamate moderniseerimise meetme eesmärgiks on parandada kala vastuvõtutingimusi ja rekonstrueerida infrastruktuuri (akvatoorium, kaid, hooned) kalasadamates. Toetust saab taotleda kalasadama või sadama sellele osale, kus toimub kala vastuvõtt kalalaevadelt ja sellega seonduv tegevus.

 

Toetatavateks tegevusteks on näiteks sadamakai ehitamine ja rekonstrueerimine, kalalaeva hooldamiseks ja remondiks vajaliku rajatise ehitamine ja rekonstrueerimine, kalurite olmehoone või -ruumi ehitamine ja rekonstrueerimine, kalasadama tee ehitamine, rekonstrueerimine ja teekatte parendamine ja muu.

 

Kalasadamate moderniseerimise meetme raames saavad investeeringutoetust taotleda äriühingud, kus riigi või kohaliku omavalitsuse osalus ei ületa 25% või äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtjad, kes on kas sadama omanikud või selle kasutajad.

 

Maksimaalne taotletav toetuse summa ühele taotlejale on 7 500 000 krooni aastas. Nii mere-, järve- kui ka jõeäärsete kalasadamate moderniseerimise toetusmääraks on kuni 50%. Meedet finantseeritakse Euroopa Liidu Kalanduse Arendusrahastust.

 

Määruse tingimustega saab lähemalt tutvuda aadressil https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=840326.

 

Kuupäeva, millal kalasadamate moderniseerimise toetuse taotlusi vastu võtma hakatakse, annab teada Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA).

 

Lisainformatsioon:

Juhani Papp

Kalanduse arengu büroo peaspetsialist

Põllumajandusministeerium

Tel. 625 6265

E-post: juhani.papp@agri.ee

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner