Lisatud: 20. detsember 2016

Viimati muudetud: 20. detsember 2016

A A A
Prindi rss

Uudised

20Det2016 Otsetoetuste vähendus ja assigneeringute tagasimakse

Sarnaselt varasemale kehtestasid Euroopa Parlament ja Nõukogu ka käesolevaks toetuste perioodiks nn finantsdistsipliini (FD) reeglid, mille alusel tuleb taotleja otsetoetuste summa üle 2000 euro jäävat osa vähendada kriisireservi kogumiseks.  

FD reeglid rakenduvad kõigis liikmesriikides ühesugusel põhimõttel. 2016. a kinnitati FD vähenduse protsendiks 1,353905. Selle võrra vähendatakse kõigi taotlejal saadaolevate otsetoetuste kogusumma üle 2000 euro ulatuvat osa proportsionaalselt  ehk iga toetust vastavalt sellele, millise osa see kogusummast moodustab. FDga hõlmatud otsetoetuste hulka kuuluvad ühtne pindalatoetus ja rohestamise toetus, noore põllumajandustootja toetus, puu- ja köögivilja kasvatamise toetus, ammlehma, piimalehma, ute ja kitse kasvatamise toetus.

PRIA kodulehel on FD arvestuse kohta põhjalikum selgitus koos arvutusnäidetega, samuti on FD info taotlejale koostatud otsusel.

Tagasimakse 2016. aasta otsetoetuste taotlejatele

Kuna 2015. a kogutud kriisireservist väljamakseid ei tehtud, siis kehtestas Euroopa Komisjon kõikidele liikmesriikidele assigneeringute (kasutamata kriisireservi) tagasimakse summad. Eestile eraldati tagasimaksmiseks 1 293 797  eurot. Summa tuleb proportsionaalselt laiali jagada ja selleks kehtestas PRIA tagasimakse protsendi, mis on 1,355093.

Vastavalt EK juhistele toimub assigneeringute tagasimaksmine kõigile, kelle otsetoetuste summa on 2016. a suurem kui 2000 eurot ja kellele rakendub tänavu FD vähendamine. Kui taotleja 2015. a otsetoetustele FD vähendamine rakendus, aga tänavu jäi tema otsetoetuste summa alla 2000 euro või ta ei taotlenudki otsetoetusi, siis talle 2015. a kinnipeetud FD summat tagasi ei maksta.

Tagasimakse ei ole toetuse vähendamine (-), vaid juurdemaksmine (+) 2016. a otsetoetustele. Selle saamiseks ei pea kliendid mingeid toiminguid tegema. Assigneeringute tagasimaksed tehakse proportsionaalselt iga otsetoetuse osas eraldi samasuguse arvutuse alusel, nagu FD puhul ja otsustel on tagasimakse kirjas kui ’assigneeringute tagasimakse’.

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike