Lisatud: 18. august 2016

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

18Aug2016 Otsetoetuste taotlejatele laekuvad finantsdistsipliini assigneeringute tagasimaksed

Juulis ja augustis maksab PRIA 5684-le 2015. aasta otsetoetuste taotlejale tagasi 2014. aastal finantsdistsipliini (FD) vähendusena kriisireserviks kinni peetud summa. Tegemist on tavapärase maksega, kui Euroopa Liidus kriisireservi ära ei kasutata.

2013. a kehtestas Euroopa Nõukogu nn finantsdistsipliini (FD) reeglid, mille alusel tuleb edaspidi igal taotlusaastal otsetoetuste taotleja üle 2000 euro ulatuvat otsetoetuste summat vähendada Euroopa Komisjoni määratava protsendi võrra ning koguda kriisireservi. Kinnipidamine kehtestati klausliga, et kui summat põllumajandussektori kriisireservina ära ei kasutata, tuleb see otsetoetuste taotlejatele tagasi maksta.

Kuna 2014. a kriisireservist väljamakseid ei tehtud, kehtestas Euroopa Komisjon kõikidele liikmesriikidele lõplikud assigneeringute (kasutamata kriisireservi) tagasimakse summad. Eestile eraldati 1 169 016 eurot. Summa tuleb proportsionaalselt laiali jagada ja selleks kehtestas PRIA tagasimakse protsendi, mis on 1,258352%.

Vastavalt Euroopa Komisjoni juhistele makstakse seda kõigile taotlejatele, kelle otsetoetuste summa oli 2015. aastal suurem kui 2000 ja kellele rakendus FD vähendamine. Tagasimakse ei ole toetuse vähendamine (-), vaid juurdemaksmine (+) kõigile 2015. aastal taotletud otsetoetustele!

Kui taotleja 2014. aasta otsetoetustele FD vähendamine rakendus, kuid 2015. aasta taotletud otsetoetuste summa jäi tal alla 2000 euro või ei esitanud ta 2015. a otsetoetuste saamiseks taotlust, siis talle 2014. aastal kinni peetud FD summat tagasi ei maksta.

Tagasimakse saamise tingimustele vastavad taotlejad ise täiendavaid andmeid PRIA-le esitama ei pea. Assigneeringute tagasimaksed tehakse iga taotletud otsetoetuse osas eraldi. Otsetoetuste otsusel on tagasimakse rida kirjas kui ’assigneeringute tagasimakse’. Taotlejad näevad pangakontol Riigikassa poolset makset kirjega, mis viitab toetuse nimele, millega seoses on tagasimakse tehtud.

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner