Lisatud: 03. mai 2013

Viimati muudetud: 03. mai 2013

A A A
Prindi rss

Uudised

03Mai2013 Ohtliku taimekahjustaja tõrjeabinõude rakendamise toetus

Toetust saab taotleda, kui taotleja on Põllumajandusameti  järelevalveametniku ettekirjutuse kohaselt rakendanud ohtliku taimekahjustaja hävitamiseks kartuli ringmädaniku või viljapuu-bakterpõletiku tõrjeabinõusid.

Toetust makstakse 2012. aastal tekkinud kahjude tõrjeabinõude rakendamise eest.

Taotlusvormi, toetuse saamiseks esitatavad nõuded ja toetuse määruse leiate aadressilt https://www.riigiteataja.ee/akt/130042013009?leiaKehtiv.

 

Lisainfo saamiseks pöörduge PRIA telefonil 7371 392 (Kerttu Keir).

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike