Lisatud: 03. mai 2013

Viimati muudetud: 03. mai 2013

A A A
Prindi rss

Uudised

03Mai2013 Ohtliku taimekahjustaja tõrjeabinõude rakendamise toetus

Toetust saab taotleda, kui taotleja on Põllumajandusameti  järelevalveametniku ettekirjutuse kohaselt rakendanud ohtliku taimekahjustaja hävitamiseks kartuli ringmädaniku või viljapuu-bakterpõletiku tõrjeabinõusid.

Toetust makstakse 2012. aastal tekkinud kahjude tõrjeabinõude rakendamise eest.

Taotlusvormi, toetuse saamiseks esitatavad nõuded ja toetuse määruse leiate aadressilt https://www.riigiteataja.ee/akt/130042013009?leiaKehtiv.

 

Lisainfo saamiseks pöörduge PRIA telefonil 7371 392 (Kerttu Keir).

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner