Lisatud: 11. aprill 2016

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

11Apr2016 OECD põllumajandusministrid võtsid vastu ühisdeklaratsiooni

Maaeluminister Urmas Kruuse osales 7.-8. aprillini Pariisi toimunud Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) põllumajandusministrite kohtumisel, kus vastuvõetud ühisdeklaratsioonis lepiti kokku OECD liikmesriikide põllumajandus- ja toidusektori ühised poliitikaeesmärgid.

„Kuigi Euroopas on  paljudes põllumajandussektorites ületootmine, on maailmas jätkuvalt piirkondi, kus seistakse silmitsi toidupuudusega – see tähendab põllumajandus- ja toidusektori jaoks üleilmselt nii väljakutseid kui võimalusi. Kahepäevase arutelu keskmes oli küsimus tasakaalus tootlikkuse tõusu ja keskkonnasäästlikkuse vahel. Arutuse all olid konkreetsed poliitikasuunised, mis piirideüleste väljakutsetega tegelemisel võiksid abiks olla,“ ütles maaeluminister Urmas Kruuse. „Ühe olulisema lahendusena tõsteti esile põllumajandus- ja toidusektoris töötavate inimeste teadmiste ja oskuste arendamist, mis võimaldaks tõhusamate meetodite ja tehnoloogiate kasutuselevõtmist. Samuti rõhutati kohtumisel vajadust kogemuste vahetamiseks ja rahvusvahelise koostöö süvendamiseks riskijuhtimisinstrumentide väljatöötamisel - ühelt poolt, et maandada keskkonnamuutustega seotud riske, kuid ka selleks, et pehmendada äärmuslike turumuutuste mõju.“

OECD ministrite kohtumisel oli arutusel põllumajanduse tuleviku poliitikavalikute kesksed küsimused - kuidas kasvatada tootlikkust säilitades loodusressursse ning kohaneda kliimamuutuste ja turupööretega. Kohtumise tulemusel lepiti kokku põllumajandusministrite ühisdeklaratsioonis „Parem poliitika, et saavutada tootlik, jätkusuutlik ja kohanemisvõimeline globaalne toidusüsteem“, milles sõnastatakse OECD liikmesriikide põllumajandus- ja toidusektori ühised eesmärgid, poliitikapõhimõtted ja prioriteetsed koostöövaldkonnad.

Lisaks OECD kohtumisele oli minister Urmas Kruusel 7. aprillil kahepoolsed kohtumised  Jaapani  ja Lõuna-Korea asepõllumajandusministritega, kus arutati riikidevahelise kaubanduse arendamise võimalusi.

„Väljendasime kohtumisel Jaapani ja Lõuna-Korea ministritega soovi kaubandussidemete tugevdamiseks ning andsime ülevaate Eesti ekspordihuvidest. Traditsiooniliste põllumajandussaaduste kõrval näeme, et ka mahetoodangu potentsiaal nendel turgudel on suurem kui oleme seni arvanud ja seda saaks tulevikus kindlasti paremini ära kasutada,“ ütles minister Kruuse. „Kahepoolsed kohtumised olid oluline samm ministeeriumidevaheliste diplomaatiliste suhete loomiseks, et edaspidi meie ekspordivõimalusi nendes riikides veelgi avardada.“ 

Eesti OECD ministrite kõnelustel esmakordselt OECD liikmesriigina.  Maaeluminister Urmas Kruusega koos osalesid kohtumisel kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler Olavi Petron, välissuhete osakonna juhataja asetäitja Kristi Lember ja Tiina Vares, Eesti esindaja põllumajandusküsimustes OECD juures Pariisis.

Uudised

Taotluste vastuvõtt algas 2. märtsil ja tänaseks on PRIAle laekunud 1 794 taotlust. Möödunud aastal oli taotlejaid 3 336. Piimalehma kasvatamise otsetoetust saab taotleda hilinenult veel 15. aprillini, aga siis väheneb toetus 1% võrra iga hilinetud tööpäeva kohta.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike