Lisatud: 07. august 2015

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

07Aug2015 Noortalunikud saavad toetust taotleda

10.-17.augustini võtab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) alla 40-aastastelt põllumajandustootmisega alustavatelt ettevõtjatelt vastu taotlusi nn noortaluniku toetuse saamiseks.

Toetust on võimalik saada Eesti maaelu arengukava 2007-2013 vahenditest meetme 1.2 „Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus“ nõuete kohaselt. Taotlusvooru eelarve on 7,5 mln eurot ning toetused makstakse välja veel käesoleval aastal.

Üks taotleja võib kõnealust toetust saada kuni 40 000 eurot – seega jätkub eelolevas taotlusvoorus raha vähemalt 190 taotluse rahuldamiseks. Toetusi määratakse vaid neile, kes ei ole varasematel aastatel samast meetmest toetust saanud.

Toetuse saamise tingimustega palume huvitatutel tutvuda meetme määruse ning PRIA kodulehe vahendusel. Juhime tähelepanu, et varasemaga võrreldes on nõuetes, tingimustes ja hindamiskriteeriumides ka muudatusi. Vajadusel saab abi küsida PRIA investeeringutoetuste infotelefonil 7377 678.

Noorte põllumajandustootjate tegevuse toetamine aitab parandada Eesti põllumajandussektori vanuselist struktuuri ning motiveerida noori osalema maapiirkonna ettevõtluse edendamises. Alates 2008. aastast on noortaluniku toetust saanud kokku 628 noortalunikku.

10.-17. augustil esitatud taotluste osas teeb PRIA toetuse määramise või määramata jätmise otsused hiljemalt 24. novembril 2015.

Eesti maaelu arengukava 2007-2013 ja Eesti maaelu arengukava 2014–2020 on Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist ja Eesti riigieelarvest rahastatavad programmid.

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner