Lisatud: 21. september 2009

Viimati muudetud: 21. september 2009

A A A
Prindi rss

Uudised

21Sep2009 Noortalunikud saavad PRIAst starditoetust taotleda

Maaelu arengukava meetme „Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus" eesmärk on aidata kuni 40-aastastel noortalunikel ettevõtlusega alustada ja seda arendada, samuti aitab meede kaasa põlvkondade vahetumisele põllumajanduses.

Toetusesaajaks võib olla nii FIE-st noortalunik kui ka osaühing, mille kõik liikmed on füüsilised isikud. Nii taotlejatele kui osaühingu ja selle juhatuse liikmetele kehtib toetuse taotlemisel nõue, et neil ei tohi vanust olla üle 40, kõigil peab olema põllumajanduslik haridus ja põllumajanduslik töökogemus.

Üks taotleja võib programmperioodil 2007-2013 noortaluniku starditoetust saada ühel korral. Toetust makstakse kuni 625 864 krooni ja käesoleva taotlusvooru eelarves on 25,7 mln krooni.

Toetust võib kasutada väga mitmesuguste seadmete, lauda- ja põllumajandustehnika, mesindustarvikute soetamiseks ja muudeks investeeringuteks ja tegevusteks. Vähemalt pool toetussummast tuleb kasutada põhivara soetamiseks.

Erinevalt teistest maaelu arengukava investeeringumeetmetest makstakse toetusraha välja 30 päeva jooksul pärast toetuse määramist, mitte siis, kui taotleja on investeeringu omal kulul teostanud ja PRIAle kuludokumendid esitanud.

Sama meetme toetust sai taotleda ka mullu kahes taotlusvoorus. Noortaluniku toetus osutus populaarseks: kokku laekus üle 400 toetussoovi, raha jätkus veidi vähem kui pooltele ja välja maksti 112 mln krooni. Äriplaanid olid koostatud valdavalt traditsiooniliste valdkondade kohta - põllukultuuride kasvatamine, loomakasvatus -, aga oli ka näiteks viljapuu- ja marjaaedade rajajaid, jaanalinnu- või tšintšiljakasvatajaid. Millesse alustava põllumajandusettevõtjana investeerida ja millega tegelema  hakata, selleks pakub käesoleva meede laialdasi võimalusi.

Täpset infot toetuse ja sellega seotud nõuete kohta saab PRIA kodulehelt www.pria.ee, maakondlikest teenindusbüroodest ja infotelefonil 7377 678.

PRIA on üheksa tegevusaasta jooksul vahendanud Eesti maaelu, põllumajanduse ja kalandussektori toetusi rohkem kui 15,5 miljardi krooni ulatuses. Toetustaotlusi menetleval PRIA-l on kohustus jälgida, et toetuste saajad täidaksid kohustusi, mis on Euroopa Liidu ja Eesti õigusaktides toetusmeetmetega seoses kehtestatud.

Uudised

Maaeluminister Tarmo Tamm allkirjastas mesilaspere toetuse määruse. Mesilasperede toetus aitab kaasa bioloogilise mitmekesisuse säilitamisele ja põllumajanduskultuuride saagikuse kasvule.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner