Lisatud: 30. november 2017

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

30Nov2017 Noortalunikud saavad 4,3 miljonit eurot põllumajandusettevõtlusega alustamiseks

PRIA määras sel nädalal 108-le noortalunikule 4 318 287 eurot põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetust, mida valdav enamik neist soovis saada maksimaalses määras ehk 40 000 eurot.

Maaelu arengukava meetme 6.1 toetuse taotlemine toimus 28. augustist 4. septembrini, mil PRIAle laekus 191 taotlust kokku 7,6 miljoni euro saamiseks. Vooru eelarve oli 5 mln eurot ning sellest jätkunuks 125-le noortalunikule. Kahjuks ei vastanud paljud taotlejad ja taotlused meetme määruses kehtestatud tingimustele. 60 taotlust ei pälvinud hindamisel nõutavat minimaalset 15 hindepunkti; puudusi oli erinevates andmetes või oli mõni vajalik dokument esitamata jne.

Toetust soovitakse kasutada mitmesuguste tootmisehitiste ja rajatiste püstitamiseks, masinate ja seadmete soetamiseks, mesindusinventariks, istandike rajamiseks jne. Lisaks põhivarale saab toetuste abil osta ka linde-loomi, mesilasperesid, väetisi, seemet, taimi jmt. Vähemalt 50% toetusest tuleb kasutada investeeringuks ettevõtte põhivarasse.

75% määratud toetustest maksab PRIA välja enne aasta lõppu. Teine osa makstakse välja äriplaani täieliku elluviimise ning toetuse taotlemise ajal veel puudunud põllumajandusliku hariduse ja töökogemuse omandamise järgselt. Äriplaani elluviimiseks on aega kaks aastat toetuse määramisest arvates.

Andmed määratud toetuste kohta on PRIA kodulehel.

Noortaluniku toetusmeetme eesmärk on kuni 40-aastaste (k.a) noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamise hõlbustamine,  põllumajanduses põlvkondade vahetusele kaasaaitamine ning kaasaegsete teadmiste ja kogemustega põllumajandustootjate arvu suurendamine maal.  Noorte põllumajandusettevõtjate toetuse eelarveks on Maaelu arengukava perioodiks 2014-2020 planeeritud 22,1 miljonit eurot. Toetust rahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist ja Eesti riigieelarvest.

 

Lisa: Noortaluniku toetuse saajad maakondade lõikes

Rakenduspiirkond: maakond

Toetusesaajate arv

Rahuldatud toetuse summa

Harju maakond

3

120 000,00

Hiiu maakond

3

120 000,00

Ida-Viru maakond

2

80 000,00

Jõgeva maakond

10

399 700,00

Järva maakond

3

119 439,20

Lääne maakond

4

160 000,00

Lääne-Viru maakond

10

399 248,00

Põlva maakond

10

400 000,00

Pärnu maakond

10

400 000,00

Rapla maakond

13

519 900,00

Saare maakond

8

320 000,00

Tartu maakond

12

480 000,00

Valga maakond

4

160 000,00

Viljandi maakond

13

520 000,00

Võru maakond

3

120 000,00

Kokku

108

4 318 287,20

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner