Lisatud: 17. september 2012

Viimati muudetud: 17. september 2012

A A A
Prindi rss

Uudised

17Sep2012 Noortalunike starditoetus on populaarne

Augustis lõppenud põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse saamiseks laekus PRIAsse 233 taotlust ligi 9 miljoni euro saamiseks; taotlusvooru eelarve on 4 mln eurot.

Seda toetust võib kuni 40-aastane alustav põllumajandusettevõtja saada üks kord ja maksimaalselt 40 000 eurot. Seekord esitatigi 81 taotlust täissummale. Kõige rohkem taotlusi laekus Põlva, Tartu ja Viljandi maakonnast. Äriplaanidest selguvad kavandatud tegevusvaldkonnad – arvukalt on puu- ja köögiviljade ning marjade kasvatajaid (124), teraviljakasvataid (98), lihaveise kasvatajaid (70). 28 taotlejat soovivad tegelda piimatootmisega, 26 aianduse ja dekoratiivtaimede kasvatusega, 32 mesindusega jne.

Noortaluniku toetusmeede on erandlik selle poolest, et põhivarasse tuleb investeerida vähemalt 50% toetusest, ülejäänu võib kulutada käibevahenditeks. Nii ongi tootmishoonete ja rajatiste ehitamise ja renoveerimise, tehnika ja masinate soetamise kõrval paljudel plaanis kasutada toetust loomade-lindude, mesilasperede, seemne, istikute, sõnniku ja väetiste, kütuse ja taimekaitsevahendite ostuks.

See toetus makstakse välja kohe toetuse määramise järel ning kahe aasta jooksul tuleb äriplaanis kirjeldatud tegevused ellu viia. PRIA käib kohapeal investeeringuobjektide olemasolu kontrollimas. Äripaanis kirjeldatud tegevuse elluviimisele järgneva majandusaasta lõpuks peab noortalunikul omatoodetud põllumajandussaaduste müügitulu olema suurem kui 2400 eurot ning moodustama vähemalt 50% ettevõtte kogu müügitulust.  Taotlusele esitamise aastale järgneval viiendal majandusaastal peab omatoodetud põllumajandussaaduste müügitulu olema juba vähemalt 80% noortaluniku toetuseks saadud summast.

Kahe esimese, 2008.a  taotlusvoorude toetusesaajate kontrollimisest tegi PRIA kokkuvõtteid juunikuus. 188 taotlejast 5-le oli tehtud tagasinõude otsus, 42 kohapealses kontrollis fikseeriti puudusi ning tehti ettekirjutusi, misjärel osa talunikke probleemid kõrvaldas. Kümmekonnal oli puudu objekti kasutusluba ja 20 ei suutnud täita nõutavat müügitulu (50% müügitulu omatoodangust). Kümme noortalunikku ei olnud saavutanud nõutavat haridust või töökogemust, mis tulnuks saavutada 36 kuu jooksul.

2013. majandusaastal täitub 2008.a toetuse saanutel ka viieaastane tähtaeg, mil põllumajandussaaduste müügitulu peab saavutama vähemalt 80% saadud toetuse summast. Kontroll toimub 2013.a majandusaasta tulemuste põhjal ning PRIA kontrollib kõiki noortalunikke alates 2014.a.

Kokku on varasemas neljas taotlusvoorus esitatud 1016 noortaluniku toetuse taotlust, raha on jätkunud  418 taotluse rahuldamiseks kokku 16 mln euro ulatuses. Hiljuti lõppenud viienda taotlusvooru toetuste määramise otsused teeb PRIA 11. novembriks.

Noortaluniku toetuse taotlusi võetakse vastu ka järgmisel aastal.

Uudised

Täna, 2. mai südaööl avanesid PRIA elektroonilise kliendiportaali e-PRIA teenused pindalatoetuste ja maaelu arengukava loomatoetuste taotluste esitamiseks.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner