Lisatud: 17. september 2012

Viimati muudetud: 17. september 2012

A A A
Prindi rss

Uudised

17Sep2012 Noortalunike starditoetus on populaarne

Augustis lõppenud põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse saamiseks laekus PRIAsse 233 taotlust ligi 9 miljoni euro saamiseks; taotlusvooru eelarve on 4 mln eurot.

Seda toetust võib kuni 40-aastane alustav põllumajandusettevõtja saada üks kord ja maksimaalselt 40 000 eurot. Seekord esitatigi 81 taotlust täissummale. Kõige rohkem taotlusi laekus Põlva, Tartu ja Viljandi maakonnast. Äriplaanidest selguvad kavandatud tegevusvaldkonnad – arvukalt on puu- ja köögiviljade ning marjade kasvatajaid (124), teraviljakasvataid (98), lihaveise kasvatajaid (70). 28 taotlejat soovivad tegelda piimatootmisega, 26 aianduse ja dekoratiivtaimede kasvatusega, 32 mesindusega jne.

Noortaluniku toetusmeede on erandlik selle poolest, et põhivarasse tuleb investeerida vähemalt 50% toetusest, ülejäänu võib kulutada käibevahenditeks. Nii ongi tootmishoonete ja rajatiste ehitamise ja renoveerimise, tehnika ja masinate soetamise kõrval paljudel plaanis kasutada toetust loomade-lindude, mesilasperede, seemne, istikute, sõnniku ja väetiste, kütuse ja taimekaitsevahendite ostuks.

See toetus makstakse välja kohe toetuse määramise järel ning kahe aasta jooksul tuleb äriplaanis kirjeldatud tegevused ellu viia. PRIA käib kohapeal investeeringuobjektide olemasolu kontrollimas. Äripaanis kirjeldatud tegevuse elluviimisele järgneva majandusaasta lõpuks peab noortalunikul omatoodetud põllumajandussaaduste müügitulu olema suurem kui 2400 eurot ning moodustama vähemalt 50% ettevõtte kogu müügitulust.  Taotlusele esitamise aastale järgneval viiendal majandusaastal peab omatoodetud põllumajandussaaduste müügitulu olema juba vähemalt 80% noortaluniku toetuseks saadud summast.

Kahe esimese, 2008.a  taotlusvoorude toetusesaajate kontrollimisest tegi PRIA kokkuvõtteid juunikuus. 188 taotlejast 5-le oli tehtud tagasinõude otsus, 42 kohapealses kontrollis fikseeriti puudusi ning tehti ettekirjutusi, misjärel osa talunikke probleemid kõrvaldas. Kümmekonnal oli puudu objekti kasutusluba ja 20 ei suutnud täita nõutavat müügitulu (50% müügitulu omatoodangust). Kümme noortalunikku ei olnud saavutanud nõutavat haridust või töökogemust, mis tulnuks saavutada 36 kuu jooksul.

2013. majandusaastal täitub 2008.a toetuse saanutel ka viieaastane tähtaeg, mil põllumajandussaaduste müügitulu peab saavutama vähemalt 80% saadud toetuse summast. Kontroll toimub 2013.a majandusaasta tulemuste põhjal ning PRIA kontrollib kõiki noortalunikke alates 2014.a.

Kokku on varasemas neljas taotlusvoorus esitatud 1016 noortaluniku toetuse taotlust, raha on jätkunud  418 taotluse rahuldamiseks kokku 16 mln euro ulatuses. Hiljuti lõppenud viienda taotlusvooru toetuste määramise otsused teeb PRIA 11. novembriks.

Noortaluniku toetuse taotlusi võetakse vastu ka järgmisel aastal.

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus