Lisatud: 14. veebruar 2008

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

14Veebr2008 Noored põllumajandusettevõtjad saavad PRIAst toetust

Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetust hakatakse võimaldama Maaelu Arengukava (MAK) 2007-2013 meetme 1.2 raames. Kuni 625 864 krooni suurust toetust võib üks taotleja MAKi programmperioodil saada ühe korra ja investeerima vähemalt pool summast põhivarasse, seejuures peab tema majandustulu viiendal tegevusaastal ulatuma 80 protsendini toetuseks saadud summast.

Tagamaks seda, et noore taluniku toetus just põllumajandusalase ettevõtja kätte läheks, peab taotleja olema FIE või osaühingu omanik või osanik; tal peab olema põllumajandusalane haridus, töökogemus või III kutsekvalifikatsioon. Kui ta neile tingimustele ei vasta, tuleb nende täitmine ette näha äriplaanis 36 kuu jooksul pärast taotluse rahuldamist.

Toetus on mõeldud nimelt alustajatele, sellepärast ei tohi taotleja olla tegelnud põllumajandusliku tootmisega omanikuna kauem kui 18 kuud. Tal on aga võimalus üle võtta oma vanemale või vanavanemale kuulunud põllumajandusalane FIE või OÜ tegevus ning saada selle jätkamiseks käesolevat toetust.

Põllumajandusliku tegevuse alustamiseks ja arendamiseks kavandatud tegevused tuleb kirja panna taotluse juurde esitatavasse äriplaani ning kulutused teha kahe aasta jooksul. Edaspidi võivad toetatavad kulutused tehtud olla alates taotluse esitamisele järgnevast päevast, käesolevas taotlusvoorus erandina 2007. aasta algusest.

Taotluse juures nõutavate dokumentide kirjelduse ja vormid võib leida PRIA kodulehelt www.pria.ee või saada PRIA piirkondlikest büroodest. Kui abikõlbulikke taotlusi laekub rohkem kui on nende rahuldamiseks eelarves raha, hinnatakse taotlejaid hariduse,  töökogemuse ning tegutsemiskoha alusel (eelis on Harjumaast väljaspool tegutsejail) ning lisapunkte saavad ka need, kes jätkavad (vana)vanemate tööd.

Noore taluniku toetusteks on MAKi eelarves aastani 2013 raha 185 miljonit krooni, käesolevaks aastaks 25 miljonit. Toetust rahastab neljandiku ulatuses Eesti riik, ¾ ulatuses Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond. Toetuse üks eesmärke on suurendada noorte talunike osakaalu Eesti maaettevõtluses aastas 2-3 protsendi võrra, sest mõni aasta tagasi oli kuni 40-aastaste põllumajandusettevõtjate osakaal vaid veerand, samal ajal kui üle 55-aastaseid oli 58%.

Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse taotluste vastuvõtt kestab PRIAs 18. veebruarist 10. märtsini.

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner