Lisatud: 18. august 2010

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

18Aug2010 Natura metsamaa toetust taotles ligi 3500 metsaomanikku

 

Kuni juuni keskpaigani oli võimalik esitada taotlusi Natura metsamaa toetuse saamiseks. Erametsakeskusele laekus kokku 3493 taotlust hõlmates ligi 46 000 hektarit metsamaad, mis on küll mullusest ligi 30% võrra suurem, ent toetusõiguslikke metsamaid on Eestis kaks korda rohkem.

 

Alates mai algusest kuni juuni keskpaigani said metsaomanikud esitada taotlusi Natura metsamaa toetuse saamiseks. Taotlusi esitati kokku 3493, millega taotleti toetust 45 800 hektarile, millest 8844 hektarit asub sihtkaitsevööndis ja 37 036 hektarit piiranguvööndis. Võrreldes eelmise aastaga suurenes taotlemise pindala 28,5% võrra, millest ligi 23% sihtkaitsevööndis ja ligi 30% piiranguvööndis asuvatele metsamaadele.


Kuigi aastaga on suurenenud toetatava metsamaa pindala, on toetusõiguslikke metsamaid Eestis veel teinegi samapalju. „Toetusi saaks maksta kaks korda rohkem, sest Natura toetusõiguslikke metsamaid on Eestis kaks korda rohkem, kui toetust on küsitud. Püüame suurendada metsaomanike teadlikkust metsanduse toetustest erametsanduse tugisüsteemi abil, et 2013 aasta lõpuks taotleks Natura toetust valdav enamus metsaomanikest, kel on Natura 2000 alale kuuluvaid metsamaid," kommenteeris SA Erametsakeskus Euroopa Liidu toetuste üksuse juhi kohusetäitja Kaiko Kell.

 

Natura 2000 erametsamaa toetuse eelarve selleks aastaks on 82 miljonit krooni. Natura 2000 toetusõigusliku metsamaa suurus Eestis on 90 001 hektarit, sellest 19 384 hektarit piiranguvööndis või hoiualal ja 70 716 hektarit sihtkaitsevööndis. Toetuse määr Natura 2000 piiranguvööndis või hoiualal asuva ühe hektari metsaala kohta 940 krooni aastas, sihtkaitsevööndis 1720 krooni hektari kohta aastas. Natura toetust makstakse Eesti Maaelu Arengukava 2007-2013 alusel.

 

 

Taotluste esitamiseks oli aega kuus nädalat. Esimese kolme nädala jooksul ehk 21. maiks saabunud taotluste puhul makstakse toetust täiel määral ning järgmise kolme nädala jooksul laekunud taotluste puhul vähendatakse toetuse summat 1% võrra iga hilinenud tööpäeva kohta. Kõige enam laekus taotlusi kolmandal nädalal. Natura metsamaa toetust oli võimalik taotleda ka digitaalselt allkirjastatud taotlusega või esitades taotluse e-PRIA portaalis. Digitaalse taotlemise võimalust kasutas ligi 10% taotlejatest.

 

Tänavu esitatud taotlustest on keskmine pind ühel taotlusel 13,1 ha. Sihtkaitsevööndis oleva metsamaa keskmine pindala on 2,5 ha ja piiranguvööndis 10,6 ha. Suurim metsaala sihtkaitsevööndis, millele taotletakse toetust, on 112 hektari ning piiranguvööndis 141 hektarit.

 

Toetuse otsused teeb SA Erametsakeskus hiljemalt 30.04.2011 ning toetuste väljamaksed teeb PRIA kuni kahe kuu jooksul peale otsuse vastuvõtmist.

 

 

Lisainfo:

Kaiko Kell, SA Erametsakeskus Euroopa Liidu toetuste üksuse juhi kohusetäitja

Tel: 683 6059
E-post: kaiko.kell@eramets.ee

 

 

Pille Rõivas

SA Erametsakeskus kommunikatsioonispetsialist

Tel: 5064608

E-post: pille.roivas@eramets.ee

 

 

 

Uudised

21.08 toimunud kalandusnõukogu istungil arutati kalandussektori huvigruppidega ettepanekuid Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014‒2020 rakenduskava eelarvevahendite ümberjagamiseks. Lõplikud otsused langetatakse 11. septembril toimuval seirekomisjoni istungil.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike