Lisatud: 30. juuni 2005

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

30Jun2005 Natura 2000 aladel asuvad põllumajandustootjad saavad taotleda täiendavalt toetust keskkonnasõbraliku tootmise eest

11.-21. juulini võtab PRIA (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet) põllumajandusliku keskkonnatoetuse raames täiendavalt vastu taotlusi tootjatelt, kellel asub vähemalt üks põld Natura 2000 alal ning kes on 2005. aastal taotlenud pindalapõhist toetust. Samuti võivad neil aladel asuvad tootjad, kel on keskkonnasõbraliku tootmise kohustus, suurendada kohustuse alust pindala.

 

PRIA saadab kõigile nimetatud aladel asuvatele tootjatele eeltäidetud taotlusvormid, mis tuleks hiljemalt 21. juuliks PRIAle täidetult tagastada.

 

Esialgu oli kavas maksta Natura 2000 aladele keskkonnaalaste kitsendustega piirkondade toetust. 13. juunil otsustas Eesti maaelu arengukava 2004-2006 seirekomisjon, et 2005. aastal makstakse Natura 2000 aladel täiendavalt toetust keskkonnasõbraliku tootmise eest. Sellega soovitakse tagada toetusmeetmete kiirem rakendamine ja võrdsed võimalused kõigile põllumajandusega tegelejatele.

 

Määruse muudatusega seoses on täpsustatud ja täiendatud ka üldiste keskkonnanõuete sõnastust. Näiteks peab reoveesette kasutajal kasutatava sette kohta olema kohapeal kättesaadav sette kasutamiseks andja poolt antud dokument, kuhu on märgitud sette töötlusviis. Määruses on ka täpsustatud, et sõnnikuauna on keelatud paigaldada veekogule lähemale kui 100 meetrit.

 

Täiendavalt muudetakse pindalapõhiste toetustega seotud õigusaktides rohumade niitmise tähtaja sätet. Kui loodusobjekti kaitse-eeskirjaga, loodushoiutoetuse või loodushoiutööde lepinguga on taotlejale rohumaa niitmiseks ja niidetud heina ära vedamiseks, hekseldamiseks või seal loomade karjatamiseks ette nähtud hilisem tähtaeg kui 31. juuli, peab nõue olema täidetud 20. augustiks.

 

Lisainformatsioon:

 

Eike Lepmets, Rainer Raidmets

Maaelu arengu osakond

Põllumajandusministeerium

Tel 625 6141, 625 6219
Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike