Lisatud: 30. juuni 2005

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

30Jun2005 Natura 2000 aladel asuvad põllumajandustootjad saavad taotleda täiendavalt toetust keskkonnasõbraliku tootmise eest

11.-21. juulini võtab PRIA (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet) põllumajandusliku keskkonnatoetuse raames täiendavalt vastu taotlusi tootjatelt, kellel asub vähemalt üks põld Natura 2000 alal ning kes on 2005. aastal taotlenud pindalapõhist toetust. Samuti võivad neil aladel asuvad tootjad, kel on keskkonnasõbraliku tootmise kohustus, suurendada kohustuse alust pindala.

 

PRIA saadab kõigile nimetatud aladel asuvatele tootjatele eeltäidetud taotlusvormid, mis tuleks hiljemalt 21. juuliks PRIAle täidetult tagastada.

 

Esialgu oli kavas maksta Natura 2000 aladele keskkonnaalaste kitsendustega piirkondade toetust. 13. juunil otsustas Eesti maaelu arengukava 2004-2006 seirekomisjon, et 2005. aastal makstakse Natura 2000 aladel täiendavalt toetust keskkonnasõbraliku tootmise eest. Sellega soovitakse tagada toetusmeetmete kiirem rakendamine ja võrdsed võimalused kõigile põllumajandusega tegelejatele.

 

Määruse muudatusega seoses on täpsustatud ja täiendatud ka üldiste keskkonnanõuete sõnastust. Näiteks peab reoveesette kasutajal kasutatava sette kohta olema kohapeal kättesaadav sette kasutamiseks andja poolt antud dokument, kuhu on märgitud sette töötlusviis. Määruses on ka täpsustatud, et sõnnikuauna on keelatud paigaldada veekogule lähemale kui 100 meetrit.

 

Täiendavalt muudetakse pindalapõhiste toetustega seotud õigusaktides rohumade niitmise tähtaja sätet. Kui loodusobjekti kaitse-eeskirjaga, loodushoiutoetuse või loodushoiutööde lepinguga on taotlejale rohumaa niitmiseks ja niidetud heina ära vedamiseks, hekseldamiseks või seal loomade karjatamiseks ette nähtud hilisem tähtaeg kui 31. juuli, peab nõue olema täidetud 20. augustiks.

 

Lisainformatsioon:

 

Eike Lepmets, Rainer Raidmets

Maaelu arengu osakond

Põllumajandusministeerium

Tel 625 6141, 625 6219
Uudised

Täna, 2. mai südaööl avanesid PRIA elektroonilise kliendiportaali e-PRIA teenused pindalatoetuste ja maaelu arengukava loomatoetuste taotluste esitamiseks.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner