Lisatud: 08. juuli 2005

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

08Jul2005 Natura 2000 alade keskkonnatoetus

Keskkonnasõbraliku tootmise eest võib toetust taotleda põllumajanduslikus kasutuses oleva maa kohta sh ka Natura 2000 aladel asuvate poollooduslike koosluste kohta. PRIA saatis eelmisel nädalal kõigile toetusõiguslikele isikutele eeltäidetud taotlused postiga koju.

Toetuse taotlemiseks tuleb PRIA-le esitada:

* PRIA poolt postiga saadetud ja taotleja poolt täidetud ning allkirjastatud keskkonnasõbraliku tootmise toetuse taotlus (Nartura 2000 aladel majandatavale tootjale).
* Esmakordsel keskkonnasõbraliku tootmise toetuse kohustuse võtmisel peab põllumajandustootja lisaks eeltäidetud taotlusele esitama kinnituse kohustuse võtmise kohta ning viljavahelduse/ külvikorra sisseviimise plaani (MT 60A).

Taotleja peab täitma keskkonnasõbraliku tootmise nõudeid kogu põllumajanduslikus kasutuses oleval maal viie aasta jooksul.

Toetuse määr aastas on nagu ikka keskkonnasõbraliku tootmise puhul 714 kr/ha põllumajanduslikus kasutuses oleva maa eest (k.a lühiajalised rohumaad) ja 331 kr/ha rohumaa eest. Toetus makstakse välja selle aasta lõpus või järgmise aasta alguses.

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus