Lisatud: 24. august 2010

Viimati muudetud: 26. august 2010

A A A
Prindi rss

Uudised

24Aug2010 Foorum "Suunanäitaja 2010" Paides

 

29. septembril 2010 toimub Paides riigiametite ühine Kesk-Eesti ettevõtjatele ja ettevõtlikele inimestele mõeldud foorum „Suunanäitaja 2010"

 

Edukal ettevõtjal on ülevaade kehtivatest õigusaktidest, ta teab milliseid võimalusi ja abi pakuvad erinevad riigiasutused ning kuidas nendega efektiivsemalt suhelda.

Kuidas alustada ettevõtlust?
Milliseid lubasid ja kuidas neid taotleda?
Missuguseid makse maksta, kuhu ja millal? Kuidas sõlmida töölepingut ja seda lõpetada?
Millised nõuded kehtivad kaupade märgistusele ja kuidas reklaamida tooteid kooskõlas reklaamiseadusega?
Milliseid toetusi saab taotleda ettevõtluse arendamiseks?
Kuidas lõpetada ettevõtlustegevust?
Kuidas liituda eurotsooniga edukalt?

Kõike seda on plaanis tutvustada riigiametite ühisel Kesk-Eesti ettevõtjatele ja ettevõtlikele inimestele mõeldud foorumil „Suunanäitaja 2010", mis toimub Paides, Paide Kultuurikeskuses, 29. septembril 2010.

Foorum on mõeldud nii alustavatele kui ka juba tegutsevatele ettevõtetele ja ka neile, kes plaanivad oma tegevust laiendada Eesti-siseselt kui ka välisriikides. Kui sa pole ettevõtja, vaid kohaliku omavalitsuse või kolmanda sektori esindaja, õpilane või riigiametnik või pead ennast ettevõtlikuks inimeseks, siis oled samuti oodatud.

Koolitusest osavõtt on tasuta.

Lisaks üldistele teemadele ja diskussioonidele möödub oluline osa päevast töötubades, kus saab täpsemalt diskuteerida erinevate valdkondade ekspertidega. Näiteks antakse ülevaade nõuetest ja näpunäidetest alustavale ettevõtjale. Samuti käsitletakse tarbijakaitse nõudeid. Tutvustatakse võimalusi riigiga elektrooniliseks suhtlemiseks ja andmekaitsega seonduvaid teemasid. Eraldi teemaks on ettevõtluse laienemine välisriiki - maksuregulatsioon, tööregulatsioon jm.

Ühtse riigiasutuste koolituse korraldamise algatasid Maksu- ja Tolliamet ning Tarbijakaitseamet ja selles osalevad SA Järvamaa Arenduskeskus, Järva Maavalitsus, Paide Linnavalitsus, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus, Andmekaitse Inspektsioon, Terviseamet, Konkurentsiamet, Tehnilise Järelevalve Amet, Sotsiaalkindlustusamet, Veterinaar- ja Toiduamet, Haigekassa, PRIA, Tööinspektsioon, Politsei- ja Piirivalveamet, Töötukassa, Keskkonnaamet, Statistikaamet, Maanteeamet, Keskkonnateabe keskus, Muinsuskaitseamet, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Rahandusministeerium ja Justiitsministeerium.


Paides toimuva koolituse lõppedes on plaanis korraldada samasuguseid üritusi ka teistes maakondades üle Eesti.
Registreerimine elektrooniliselt arenduskeskus@jarvamv.ee hiljemalt 17. september 2010.

 

PÄEVAKAVA
PAIDE KULTUURIKESKUS, 29.SEPTEMBER 2010

1. SUURE SAALI KOOLITUSPROGRAMM
I osa

1. Enamlevinud ettevõtlusvormide valik Kesk-Eesti näitel Maakondlikud arenduskeskused
2. Edukaks ettevõtjaks statistika abil Statistikaamet

II osa

1. Registreerimine ja erinevate lubade taotlemine enne tegevuse alustamist RIA, MKM, Paide LV, Maksu- ja Tolliamet, Keskkonnaamet, Veterinaar- ja Toiduamet, Tehnilise Järelevalve Amet
2. Töösuhe Tööinspektsioon, Sotsiaal-kindlustusamet, Haigekassa

III osa
1. Võlgadega seotud teemad: maksuvõlgade tasumise ajatamine; ülevaade võlgnike andmete avalikustamise võimalustest; järelevalvetasude ja sunnirahade sissenõudmine Maksu- ja Tolliamet
Andmekaitse Inspektsioon
Veterinaar- ja Toiduamet
2. Keelatud kokkulepped ja leebusprogramm Konkurentsiamet
3. Kohustused ettevõtluse (sh FIE) lõpetamisel, vastutused, varad Maksu- ja Tolliamet,
Veterinaar- ja Toiduamet
4. Ettevõtte saneerimine, pankrotimenetlus Justiitsministeerium

IV osa
1. Euro kasutuselevõtuga seotud teemad Rahandusministeerium, Maksu- ja Tolliamet, Tarbijakaitseamet
2 Ausa hinnastamise kokkulepe Kaubandus-Tööstuskoda

 

Uudised

18. septembrist 9. oktoobrini on ettevõtjatel võimalus taotleda PRIA vahendusel investeeringutoetust projektidele, mis aitavad mitmekesistada maapiirkondade majandustegevust väljaspool põllumajandustootmist.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus