Lisatud: 24. august 2010

Viimati muudetud: 26. august 2010

A A A
Prindi rss

Uudised

24Aug2010 Foorum "Suunanäitaja 2010" Paides

 

29. septembril 2010 toimub Paides riigiametite ühine Kesk-Eesti ettevõtjatele ja ettevõtlikele inimestele mõeldud foorum „Suunanäitaja 2010"

 

Edukal ettevõtjal on ülevaade kehtivatest õigusaktidest, ta teab milliseid võimalusi ja abi pakuvad erinevad riigiasutused ning kuidas nendega efektiivsemalt suhelda.

Kuidas alustada ettevõtlust?
Milliseid lubasid ja kuidas neid taotleda?
Missuguseid makse maksta, kuhu ja millal? Kuidas sõlmida töölepingut ja seda lõpetada?
Millised nõuded kehtivad kaupade märgistusele ja kuidas reklaamida tooteid kooskõlas reklaamiseadusega?
Milliseid toetusi saab taotleda ettevõtluse arendamiseks?
Kuidas lõpetada ettevõtlustegevust?
Kuidas liituda eurotsooniga edukalt?

Kõike seda on plaanis tutvustada riigiametite ühisel Kesk-Eesti ettevõtjatele ja ettevõtlikele inimestele mõeldud foorumil „Suunanäitaja 2010", mis toimub Paides, Paide Kultuurikeskuses, 29. septembril 2010.

Foorum on mõeldud nii alustavatele kui ka juba tegutsevatele ettevõtetele ja ka neile, kes plaanivad oma tegevust laiendada Eesti-siseselt kui ka välisriikides. Kui sa pole ettevõtja, vaid kohaliku omavalitsuse või kolmanda sektori esindaja, õpilane või riigiametnik või pead ennast ettevõtlikuks inimeseks, siis oled samuti oodatud.

Koolitusest osavõtt on tasuta.

Lisaks üldistele teemadele ja diskussioonidele möödub oluline osa päevast töötubades, kus saab täpsemalt diskuteerida erinevate valdkondade ekspertidega. Näiteks antakse ülevaade nõuetest ja näpunäidetest alustavale ettevõtjale. Samuti käsitletakse tarbijakaitse nõudeid. Tutvustatakse võimalusi riigiga elektrooniliseks suhtlemiseks ja andmekaitsega seonduvaid teemasid. Eraldi teemaks on ettevõtluse laienemine välisriiki - maksuregulatsioon, tööregulatsioon jm.

Ühtse riigiasutuste koolituse korraldamise algatasid Maksu- ja Tolliamet ning Tarbijakaitseamet ja selles osalevad SA Järvamaa Arenduskeskus, Järva Maavalitsus, Paide Linnavalitsus, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus, Andmekaitse Inspektsioon, Terviseamet, Konkurentsiamet, Tehnilise Järelevalve Amet, Sotsiaalkindlustusamet, Veterinaar- ja Toiduamet, Haigekassa, PRIA, Tööinspektsioon, Politsei- ja Piirivalveamet, Töötukassa, Keskkonnaamet, Statistikaamet, Maanteeamet, Keskkonnateabe keskus, Muinsuskaitseamet, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Rahandusministeerium ja Justiitsministeerium.


Paides toimuva koolituse lõppedes on plaanis korraldada samasuguseid üritusi ka teistes maakondades üle Eesti.
Registreerimine elektrooniliselt arenduskeskus@jarvamv.ee hiljemalt 17. september 2010.

 

PÄEVAKAVA
PAIDE KULTUURIKESKUS, 29.SEPTEMBER 2010

1. SUURE SAALI KOOLITUSPROGRAMM
I osa

1. Enamlevinud ettevõtlusvormide valik Kesk-Eesti näitel Maakondlikud arenduskeskused
2. Edukaks ettevõtjaks statistika abil Statistikaamet

II osa

1. Registreerimine ja erinevate lubade taotlemine enne tegevuse alustamist RIA, MKM, Paide LV, Maksu- ja Tolliamet, Keskkonnaamet, Veterinaar- ja Toiduamet, Tehnilise Järelevalve Amet
2. Töösuhe Tööinspektsioon, Sotsiaal-kindlustusamet, Haigekassa

III osa
1. Võlgadega seotud teemad: maksuvõlgade tasumise ajatamine; ülevaade võlgnike andmete avalikustamise võimalustest; järelevalvetasude ja sunnirahade sissenõudmine Maksu- ja Tolliamet
Andmekaitse Inspektsioon
Veterinaar- ja Toiduamet
2. Keelatud kokkulepped ja leebusprogramm Konkurentsiamet
3. Kohustused ettevõtluse (sh FIE) lõpetamisel, vastutused, varad Maksu- ja Tolliamet,
Veterinaar- ja Toiduamet
4. Ettevõtte saneerimine, pankrotimenetlus Justiitsministeerium

IV osa
1. Euro kasutuselevõtuga seotud teemad Rahandusministeerium, Maksu- ja Tolliamet, Tarbijakaitseamet
2 Ausa hinnastamise kokkulepe Kaubandus-Tööstuskoda

 

Uudised

Täna, 2. mai südaööl avanesid PRIA elektroonilise kliendiportaali e-PRIA teenused pindalatoetuste ja maaelu arengukava loomatoetuste taotluste esitamiseks.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike