Lisatud: 11. veebruar 2005

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

11Veebr2005 Muutuvad põllumajandustootmise investeeringutoetuse tingimused


Toetuse saamise tingimusi otsustati muuta, kuna 2004. aastal rahuldati Eesti riikliku arengukava (RAK) meetme 3.1 “Investeeringud põllumajandustootmisse” raames taotlusi kogusummas 345,6 miljonit krooni, mis moodustas aastateks 2004-2006 ette nähtud eelarvest 69%.

 

Muutuste kavandamise aluseks on põhjalik analüüs selle kohta, milline põllumajandustootmise valdkond vajab lähitulevikus kõige rohkem toetust ja millised investeeringud on lähiajal sektori jätkusuutlikkust silmas pidades kõige olulisemad. Muudatuste puhul on arvestatud sotsiaalpartnerite ettepanekutega, arvesse võeti ka  RAKi programmitäiendis sätestatud eesmärke ning nende täitmist.

 

Eelmise aastaga võrreldes otsustati tõsta taotlejate poolset omafinantseeringu määra 10% võrra kõigi investeeringuobjektide ja taotlejate puhul.

 

Lisaks omafinantseeringu määra tõstmisele vähendatakse ka maksimaalset aastast toetussummat. Võrreldes 2004. taotlusvooruga on seda kõigi toetatavate tegevuste puhul vähenenud ligikaudu poole võrra, v.a. tõuloomade ostu puhul, kus maksimaalne toetussumma vähenes oluliselt rohkem. Maksimaalmäärad kolme aasta lõikes ei muutu, v.a. loomade ostu puhul.

 

Lähtuvalt programmitäiendi eesmärkidest viidi muudatused sisse ka toetavate objektide nimekirja. Võrreldes 2004. aasta tingimustega ei toetata enam põllutöömasinate, v.a. sõnnikulaoturite soetamist, kuna põllutöömasinate osas on programmi eesmärgid mitmekordselt täidetud juba 2004. aastal toimunud taotlusvooruga. Vähendatud on ka toetavate laudasiseste seadmete nimekirja. Toetatakse loomakasvatushoonete ehitamist ja rekonstrueerimist, taimekasvatushoonete ehitamist ja rekonstrueerimist ning taimekasvatusseadmeid, tõuloomade ostu, põllumajandustootmise mitmekesistamist ning infrastruktuuri arendamist.

 

2005. aastal on EL struktuurifondide raames põllumajandustootmise investeeringutoetusi võimalik anda 160 miljoni krooni ulatuses.

 

Määruse saab lõplikult allkirjastada peale ministeeriumitevahelise kooskõlastusringi lõppu ning toetuste taotlusi plaanib Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) hakata vastu võtma märtsi lõpus.

 

Kõigil huvilistel on määruse muudatusega võimalik tutvuda eÕiguses aadressil http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=78472.

 

Lisainformatsioon:

Riin Saluveer

Maaelu poliitika büroo juhataja

Põllumajandusministeerium

Tel. 625 6128

E-post: riin.saluveer@agri.ee

Uudised

15. maiks tuli mesinikel teatada PRIA-le põllumajandusloomade registri jaoks mesilasperede arvud ja seakasvatajatel enda peetavate sigade arvud 1. mai 2018 seisuga.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Arvamuse bänner Infokeskus