Lisatud: 11. veebruar 2005

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

11Veebr2005 Muutuvad põllumajandustootmise investeeringutoetuse tingimused


Toetuse saamise tingimusi otsustati muuta, kuna 2004. aastal rahuldati Eesti riikliku arengukava (RAK) meetme 3.1 “Investeeringud põllumajandustootmisse” raames taotlusi kogusummas 345,6 miljonit krooni, mis moodustas aastateks 2004-2006 ette nähtud eelarvest 69%.

 

Muutuste kavandamise aluseks on põhjalik analüüs selle kohta, milline põllumajandustootmise valdkond vajab lähitulevikus kõige rohkem toetust ja millised investeeringud on lähiajal sektori jätkusuutlikkust silmas pidades kõige olulisemad. Muudatuste puhul on arvestatud sotsiaalpartnerite ettepanekutega, arvesse võeti ka  RAKi programmitäiendis sätestatud eesmärke ning nende täitmist.

 

Eelmise aastaga võrreldes otsustati tõsta taotlejate poolset omafinantseeringu määra 10% võrra kõigi investeeringuobjektide ja taotlejate puhul.

 

Lisaks omafinantseeringu määra tõstmisele vähendatakse ka maksimaalset aastast toetussummat. Võrreldes 2004. taotlusvooruga on seda kõigi toetatavate tegevuste puhul vähenenud ligikaudu poole võrra, v.a. tõuloomade ostu puhul, kus maksimaalne toetussumma vähenes oluliselt rohkem. Maksimaalmäärad kolme aasta lõikes ei muutu, v.a. loomade ostu puhul.

 

Lähtuvalt programmitäiendi eesmärkidest viidi muudatused sisse ka toetavate objektide nimekirja. Võrreldes 2004. aasta tingimustega ei toetata enam põllutöömasinate, v.a. sõnnikulaoturite soetamist, kuna põllutöömasinate osas on programmi eesmärgid mitmekordselt täidetud juba 2004. aastal toimunud taotlusvooruga. Vähendatud on ka toetavate laudasiseste seadmete nimekirja. Toetatakse loomakasvatushoonete ehitamist ja rekonstrueerimist, taimekasvatushoonete ehitamist ja rekonstrueerimist ning taimekasvatusseadmeid, tõuloomade ostu, põllumajandustootmise mitmekesistamist ning infrastruktuuri arendamist.

 

2005. aastal on EL struktuurifondide raames põllumajandustootmise investeeringutoetusi võimalik anda 160 miljoni krooni ulatuses.

 

Määruse saab lõplikult allkirjastada peale ministeeriumitevahelise kooskõlastusringi lõppu ning toetuste taotlusi plaanib Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) hakata vastu võtma märtsi lõpus.

 

Kõigil huvilistel on määruse muudatusega võimalik tutvuda eÕiguses aadressil http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=78472.

 

Lisainformatsioon:

Riin Saluveer

Maaelu poliitika büroo juhataja

Põllumajandusministeerium

Tel. 625 6128

E-post: riin.saluveer@agri.ee

Uudised

Maaeluminister Tarmo Tamm andis täna Maaeluministeeriumis toimunud Eesti Vabariigi 101. aastapäevale pühendanud aktusel põllumajanduse ja maaelu edendajatele üle 3 ministeeriumi kuldmärki ja 33 hõbemärki.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike