Lisatud: 11. juuni 2010

Viimati muudetud: 14. juuni 2010

A A A
Prindi rss

Uudised

11Jun2010 Muutusid erametsanduse toetuste andmise alused

Reedel, 11. juunil jõustub uus redaktsioon keskkonnaministri 11.02.2009 määrusest nr 11 "Erametsanduse toetuse andmise alused, toetuse taotlusele esitatavad nõuded, taotluse hindamise kord ja hindamiskriteeriumid, toetuse tagasinõudmise kord, kinnituskirja vorm ja nõuded sisule ning metsa inventeerimise ja metsamajandamiskava koostamise toetuste täpsustatud määrad".

Tulenevalt keskkonnaministri määruse muudatustest kinnitas ka EMK nõukogu muudatused "Erametsanduse toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise korras 2010. aastaks".

Olulisemad muudatused, millele toetuse taotleja peab võrreldes eelmiste aastatega rohkem tähelepanu pöörama, on järgmised:

1)      Taotleja saab ühte taotlusvooru esitada ühe vormikohase taotluse.

2)      EMK toetuste korra punkti 2.1.23 on lisatud uus mõiste - rahastamise määr. Rahastamise määr arvutatakse vastavalt keskkonnaministri määruses kehtestatud valemile juhul, kui  kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab vastava toetuse liigi taotlusvooru rahastamise eelarvet. Rahastamise määra rakendatakse vajadusel metsa uuendamise ja metsa inventeerimise ja metsamajandamiskava koostamise toetuste puhul.

3)      Kui varasemalt sai taotleja metsa uuendamise toetuse raames taotleda toetust tööde tegemiseks 45-l hektaril, siis uue korra kohaselt seda piiri enam ei ole.

 

4)      Metsaühistu baasraha toetus liideti metsaühistu toetusega. Täiendatud on mitteabikõlblike kulude loetelu, mille kohaselt ei ole abikõlblikud juriidilistes isikutes osalemise liikmemaksud, kasutatud investeeringuobjekti ostmiseks tehtud kulutused ning muud kulud, mis ei ole toetatava tegevuse ja investeeringuga otseselt seotud. Alates 2011. aastast saab metsaühistu toetust taotleda ainult see metsaühistu, mille liikmete arv on vähemalt 80.

Keskkonnaministri määrusega saab EMK kodulehel tutvuda siin: http://www.eramets.ee/?op=body&id=556  ja EMK toetuste korra leiab siit: http://www.eramets.ee/?op=body&id=530

Samuti võib küsimuste korral helistada Erametsakeskusesse telefonidel 683 6051, 683 6053 või kirjutada siseriiklik@eramets.ee.

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus