Lisatud: 09. oktoober 2008

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

09Okt2008 Muutus PRIAst elatustalu kohanemise toetuse saamise tingimus

Taotlusi oodatakse 5. novembriks vaid neilt väiketalunikelt, kes on toetuse viieaastast kohustuseperioodi alustanud juba aastatel 2004-2006. Käesolevas taotlusvoorus tuleb neil esitada kohustuse jätkamise kinnitamise taotlus.

Maksuvõla kontrollimise kuupäeva muutis põllumajandusminister määruse muudatust allkirjastades sellepärast, et PRIAsse laekunud vaietest on sageli selgunud: taotlejad polnud oma maksuvõla olemasolust aasta keskel teadlikud.

PRIA menetlusbüroo juhtivspetsialist Ãœlle Lukas rõhutas, et taotlejatel tuleb jälgida uut nõuet maksuvõla kontrollimise kuupäeva osas. „Toetuse saajal ei tohi olla Maksu- ja Tolliameti andmetel maksuvõlga või kui on, siis peab see olema ajatatud ja maksed graafiku kohaselt tasutud. Seni kontrolliti võla puudumist või olemasolu 1. oktoobri, nüüd 31. detsembri seisuga.

See tähendab, et kui väiketalunik esitab meile  5.novembriks taotluse ära olukorras, kus tal maksuvõlga pole, siis tuleb ikkagi jälgida, et võlga ei tekiks ka 31. detsembriks. FIE-del võib võlg tulla näiteks sellest, kui detsembris ei tasuta määratud ja avansilist tulu- ja sotsiaalmaksu vajalikus summas,“ ütles Lukas. Ta lisas, et ajatamata võla puhul PRIA toetust välja maksta ei tohi.

Elatustalu kohanemise toetuse suurus on 15 647 krooni aastas, mullu esitatud taotluste alusel maksti toetus tänavu kevadel välja 2601 väiketalunikule.

8. oktoobrist 5. novembrini kestab PRIAs teinegi jätkuva kohustusega toetuse taotlusvoor: aastal 2006 võetud kohustuste täitmise jätkamist tuleb kinnitada neil, kes on varem taotlenud ja saanud sõnnikuhoidlale esitatavate veekaitsenõuetega vastavusse viimise toetust. Selle toetusega seotud kohustuste periood kestab kolm aastat. Toetuse suurus on 1252 krooni loomühiku eest kohustuseperioodi aasta kohta.

Täpsemat infot nii elatustalu kohanemise toetuse kui sõnnikuhoidlate-toetuse kohta saab käesolevalt kodulehelt ja otsetoetuste infotelefonil 7377 679. Taotlusi võtavad vastu PRIA regionaalsed bürood.

Uudised

Maaeluminister Tarmo Tamm osales 23.–25. septembrini Austrias Viinis toimunud Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusministrite mitteametlikul kohtumisel, mille peateema oli maaelu areng ja kvaliteetse toidu tootmine põllumajandussektoris ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) tulevikuarutelude kontekstis.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike