Lisatud: 23. august 2005

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

23Aug2005 Muutub sõnnikuhoidlale esitatavate veekaitsenõuetega vastavusse viimise toetuse määrus

Suuniste kohaselt peab taotleja tehtud investeeringu dokumentaalselt tõendama ja esitama investeeringu tegemist tõendavate dokumentide koopiad koos investeeringuaruandega ning selle lisaga otse Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (PRIA). Varem kontrolliti dokumente taotleja juures kohapeal.

Olulise muudatusena on määrusesse lisatud võimalus juhuks, kui ühe sõnnikuhoidla ehitamiseks soovivad toetust mitu taotlejat. Sel juhul tuleb toetuse taotlejail esitada avaldus ühise sõnnikuhoidla ehitamiseks ning arvestada, et ühise sõnnikuhoidla puhul peavad olema kõigil taotlejail investeeringukavas kavandatavad investeeringud erinevad.

Taotlusele märgitud loomade arvu kontrollitakse määruse muudatuse alusel nüüdsest igal aastal 8. oktoobri seisuga, olenemata sellest, millisel ajavahemikul PRIA toetuse taotlusi vastu võtab.

Muudatustega leevendatakse ka sanktsioonide rakendamise korda väiksemate põllumajandustootjate puhul ning täiendatakse kohustuse üleandmise ja ülevõtmisega seonduvat.

Esmakordselt saab sõnnikuhoidlale esitatavate veekaitsenõuetega vastavusse viimise toetust taotleda veel aastatel 2005 ja 2006. Edaspidi hüvitatakse vaid varem võetud kohustusi.

Käesoleval aastal võtab PRIA toetuse taotlusi vastu 10. oktoobrist kuni 7. novembrini. Esmakordsetel taotlejatel on eelnevalt vaja maakondlikule keskkonnateenistusele esitada sõnniku käitluskava ning kooskõlastamiseks investeeringukava. Samuti on vaja investeeringukava muutmisel see uuesti keskkonnateenistuses kooskõlastada.  Keskkonnateenistused annavad kooskõlastusi 5.- 30. september.

Esmakordsed taotlejad peavad PRIAle esitama kohustuse võtmise kinnituse, kooskõlastatud investeeringukava ning taotluse. Need, kes taotlesid toetust 2004. aastal, esitavad PRIAle taotluse ja investeeringuaruande koos lisalehe ning investeeringu tegemist tõendavate dokumentidega.

 

Toetust makstakse loomühikupõhiselt 1252 krooni lü kohta. Ühe taotleja kohta on kehtestatud maksimaalne toetuse määr 391 165 krooni aastas. Toetust makstakse kolmeaastase toetusperioodi jooksul.

 

 

Iiris Saluri

Pressibüroo juhataja kt

Põllumajandusministeerium

Tel 625 6254; 52 745 39

 

 

Uudised

Maaeluminister Tarmo Tamm allkirjastas mesilaspere toetuse määruse. Mesilasperede toetus aitab kaasa bioloogilise mitmekesisuse säilitamisele ja põllumajanduskultuuride saagikuse kasvule.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike