Lisatud: 23. august 2005

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

23Aug2005 Muutub sõnnikuhoidlale esitatavate veekaitsenõuetega vastavusse viimise toetuse määrus

Suuniste kohaselt peab taotleja tehtud investeeringu dokumentaalselt tõendama ja esitama investeeringu tegemist tõendavate dokumentide koopiad koos investeeringuaruandega ning selle lisaga otse Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (PRIA). Varem kontrolliti dokumente taotleja juures kohapeal.

Olulise muudatusena on määrusesse lisatud võimalus juhuks, kui ühe sõnnikuhoidla ehitamiseks soovivad toetust mitu taotlejat. Sel juhul tuleb toetuse taotlejail esitada avaldus ühise sõnnikuhoidla ehitamiseks ning arvestada, et ühise sõnnikuhoidla puhul peavad olema kõigil taotlejail investeeringukavas kavandatavad investeeringud erinevad.

Taotlusele märgitud loomade arvu kontrollitakse määruse muudatuse alusel nüüdsest igal aastal 8. oktoobri seisuga, olenemata sellest, millisel ajavahemikul PRIA toetuse taotlusi vastu võtab.

Muudatustega leevendatakse ka sanktsioonide rakendamise korda väiksemate põllumajandustootjate puhul ning täiendatakse kohustuse üleandmise ja ülevõtmisega seonduvat.

Esmakordselt saab sõnnikuhoidlale esitatavate veekaitsenõuetega vastavusse viimise toetust taotleda veel aastatel 2005 ja 2006. Edaspidi hüvitatakse vaid varem võetud kohustusi.

Käesoleval aastal võtab PRIA toetuse taotlusi vastu 10. oktoobrist kuni 7. novembrini. Esmakordsetel taotlejatel on eelnevalt vaja maakondlikule keskkonnateenistusele esitada sõnniku käitluskava ning kooskõlastamiseks investeeringukava. Samuti on vaja investeeringukava muutmisel see uuesti keskkonnateenistuses kooskõlastada.  Keskkonnateenistused annavad kooskõlastusi 5.- 30. september.

Esmakordsed taotlejad peavad PRIAle esitama kohustuse võtmise kinnituse, kooskõlastatud investeeringukava ning taotluse. Need, kes taotlesid toetust 2004. aastal, esitavad PRIAle taotluse ja investeeringuaruande koos lisalehe ning investeeringu tegemist tõendavate dokumentidega.

 

Toetust makstakse loomühikupõhiselt 1252 krooni lü kohta. Ühe taotleja kohta on kehtestatud maksimaalne toetuse määr 391 165 krooni aastas. Toetust makstakse kolmeaastase toetusperioodi jooksul.

 

 

Iiris Saluri

Pressibüroo juhataja kt

Põllumajandusministeerium

Tel 625 6254; 52 745 39

 

 

Uudised

Täna, 2. mai südaööl avanesid PRIA elektroonilise kliendiportaali e-PRIA teenused pindalatoetuste ja maaelu arengukava loomatoetuste taotluste esitamiseks.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus