Lisatud: 07. september 2006

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

07Sep2006 Muudeti maapiirkonna majandustegevuse mitmekesistamise toetamise tingimusi
Antud meetme eesmärgiks on maaelanike tööhõive ja sissetulekute suurendamine maaettevõtluse arendamise kaudu. Alaeesmärkideks on toetada maapiirkonna mittepõllumajanduslike ettevõtete töökohti loovaid ja säilitavaid tegevusi ning arendada kohaliku tooraine kasutamisele või teenuste arendamisele suunatud ettevõtteid maapiirkonnas.

Põllumajandusminister Ester Tuiksoo sõnul näitab senine kogemus meetmega 3.3, et hoolimata maapiirkondade madalamast ettevõtlusaktiivsusest on ettevõtlus maal endiselt elujõuline. "Majandustegevuse mitmekesistamisel maapiirkonnas on oluline roll, luues maapiirkondadesse täiendavaid tööhõivevõimalusi ning aidates seeläbi kaasa ka elukvaliteedi paranemisele maapiirkonnas. Inimeste ettevõtlikkusest annab tunnistust ka meetme esimene taotlusvoor, mis suurest nõudlusest tulenevalt tuli eelarve nappuse tõttu katkestada," sõnas Tuiksoo.

Meetme sihtgrupiks on põllumajandustootjad ja muud ettevõtjad. Määruse muudatuse kohaselt minnakse toetuse andmisel toetuse esitamise järjekorra põhimõttelt taotluste hindamise põhimõttele. Selleks hinnatakse taotleja eelnevat ettevõtlustegevust, projekti vastavust meetme eesmärkidele ning mõju maapiirkonna üldolukorrale, mille alusel koostatakse paremusjärjestus. Muudatusega vähendatakse ka maksimaalset toetuse summat ning kitsendatakse toetatavate tegevuste nimekirja.

Euroopa Liidu struktuurifondide raames on käesoleval aastal võimalik maapiirkonna majandustegevuse mitmekesistamise toetustena välja jagada 57 miljonit krooni. Meedet finantseeritakse Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondist (EAGGF).
 
Eelmisel taotlusperioodil 2004. aastal esitati antud meetme raames kokku 103 taotlust toetussummas 107,3 miljonit krooni, millest kiideti heaks 76 taotlust toetussummas 78,6 miljonit krooni. Toetuse saajate nimekiri on kättesaadav Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) koduleheküljelt aadressil http://web.pria.ee/toetuste_saajad/?aasta=2004&meede=m3.3.

Toetuse taotlusvooru plaanib PRIA avada septembri lõpus. Taotluste vastuvõtu täpse kuupäeva annab PRIA teada lähiajal.

Määruse muudatusega on võimalik tutvuda internetiaadressil http://www.agri.ee/meede33.

Lisainformatsioon:
Kristine Hindriks
Maaelu poliitika büroo
Põllumajandusministeerium
Tel: 6256 136
E-post: kristine.hindriks@agri.ee

Margus Palu
Avalike suhete osakond
Põllumajandusministeerium
Tel: 6256 524
E-post: margus.palu@agri.ee
bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner