Lisatud: 26. november 2015

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

26Nov2015 Muudatustest toetatavate investeeringute tegemisel liisingu abil

Maaelu Arengukava perioodil 2014-2020 on investeeringutoetuste taotlejatele võrreldes varasemaga muutunud liisingu kui abikõlbliku finantseerimisviisi kasutamise reeglid.

Seni maksis PRIA toetuse summa täies ulatuses otse liisingufirmale pärast seda, kui taotleja oli PRIA-le esitanud korrektse maksetaotluse ja see oli saanud heakskiidu.  Nii toimub ka see ka edaspidi „Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetuse“ meetme esimese (27.02.-12.03.2015) ja teise (17.-31.08.2015) vooru; meetme „Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas“ esimese vooru (13.-20.04.2015) ning meetme „Investeeringud põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks (mikro- ja väikese suurusega ettevõtjad)“ esimese vooru (08.-15.06.2015) toetusesaajate puhul.

Alates meetme „Investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks“ III voorust kehtivad uued reeglid selles ja edaspidi ka kõigis teistes meetmetes, kus liisinguga finantseerimise kasutamine on võimalik.

Toetus taotlejale, mitte liisingufirmale

Toetuse summat ei maksa PRIA enam  liisingufirma  arvelduskontole, vaid taotlejale tema igakordsete maksetaotluste ehk tasutud liisingumaksete alusel.

Maksetaotlusega saab deklareerida ainult neid graafikujärgseid makseid, mille on taotleja reaalselt liisingfirmale tasunud.  Nii võib esitada kalendriaastas kuni neli maksetaotlust kokku viie aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest. Kokku on ühe taotluse kohta võimalik esitada kuni 20 maksetaotlust.

Nagu varasemaltki, tuleb toetusesaajal koos esimese maksetaotlusega PRIA-le esitada liisinguleping, maksegraafiku ärakiri ja liisingueseme üleandmise akt ning arve ärakiri ettevõtjalt, kellelt liisinguandja ostis liisingueseme.

Liisinguleping peab olema sõlmitud 2 aasta jooksul ning liisingumaksed peavad olema tasutud 5 aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest. Liisingulepingu või maksegraafiku muutumise korral tuleb need PRIA-le uuesti esitada.

Uue korra järgi tuleb nüüd lisaks esitada iga maksetaotlusega ka liisinguandja poolt toetuse saajale väljastatud liisingumakse arve ärakiri ja makset tõendav dokument. Maksetaotlusega esitatavate tasutud liisingumaksete ehk maksedokumentide arv ei ole piiratud. Toetus makstakse taotleja arvelduskontole nende maksedokumentidega deklareeritud summade järgi.

Juhime tähelepanu, et kulud, mis on seotud liisingulepinguga ning teenustasu pangatoimingu eest, samuti intress, tagatismakse ja finantsteenusega seotud muud kulud ei ole abikõlblikud.

Küsimuste korral palume ühendust võtta infotelefonil 737 7678.

Uudised

Euroopa Kontrollikoda on 2019.a. aasta alguses avaldanud oma eriaruande 01/2019 „Võitlemine pettustega ELi raha kasutamisel: vajadus tegutseda“. Kontrollikoda on Euroopa Liidu sõltumatu audiitor ja annab hinnangu nii Euroopa Komisjoni kui ka liikmesriikide süsteemidele. Kontrollikoja eriaruande hinnangul peaks EL tugevdama võitlust pettuste vastu ja anti mitmeid soovitusi, kuidas tuleks pettustevastast süsteemi

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus