Lisatud: 26. november 2015

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

26Nov2015 Muudatustest toetatavate investeeringute tegemisel liisingu abil

Maaelu Arengukava perioodil 2014-2020 on investeeringutoetuste taotlejatele võrreldes varasemaga muutunud liisingu kui abikõlbliku finantseerimisviisi kasutamise reeglid.

Seni maksis PRIA toetuse summa täies ulatuses otse liisingufirmale pärast seda, kui taotleja oli PRIA-le esitanud korrektse maksetaotluse ja see oli saanud heakskiidu.  Nii toimub ka see ka edaspidi „Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetuse“ meetme esimese (27.02.-12.03.2015) ja teise (17.-31.08.2015) vooru; meetme „Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas“ esimese vooru (13.-20.04.2015) ning meetme „Investeeringud põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks (mikro- ja väikese suurusega ettevõtjad)“ esimese vooru (08.-15.06.2015) toetusesaajate puhul.

Alates meetme „Investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks“ III voorust kehtivad uued reeglid selles ja edaspidi ka kõigis teistes meetmetes, kus liisinguga finantseerimise kasutamine on võimalik.

Toetus taotlejale, mitte liisingufirmale

Toetuse summat ei maksa PRIA enam  liisingufirma  arvelduskontole, vaid taotlejale tema igakordsete maksetaotluste ehk tasutud liisingumaksete alusel.

Maksetaotlusega saab deklareerida ainult neid graafikujärgseid makseid, mille on taotleja reaalselt liisingfirmale tasunud.  Nii võib esitada kalendriaastas kuni neli maksetaotlust kokku viie aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest. Kokku on ühe taotluse kohta võimalik esitada kuni 20 maksetaotlust.

Nagu varasemaltki, tuleb toetusesaajal koos esimese maksetaotlusega PRIA-le esitada liisinguleping, maksegraafiku ärakiri ja liisingueseme üleandmise akt ning arve ärakiri ettevõtjalt, kellelt liisinguandja ostis liisingueseme.

Liisinguleping peab olema sõlmitud 2 aasta jooksul ning liisingumaksed peavad olema tasutud 5 aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest. Liisingulepingu või maksegraafiku muutumise korral tuleb need PRIA-le uuesti esitada.

Uue korra järgi tuleb nüüd lisaks esitada iga maksetaotlusega ka liisinguandja poolt toetuse saajale väljastatud liisingumakse arve ärakiri ja makset tõendav dokument. Maksetaotlusega esitatavate tasutud liisingumaksete ehk maksedokumentide arv ei ole piiratud. Toetus makstakse taotleja arvelduskontole nende maksedokumentidega deklareeritud summade järgi.

Juhime tähelepanu, et kulud, mis on seotud liisingulepinguga ning teenustasu pangatoimingu eest, samuti intress, tagatismakse ja finantsteenusega seotud muud kulud ei ole abikõlblikud.

Küsimuste korral palume ühendust võtta infotelefonil 737 7678.

Uudised

Täna, 2. mai südaööl avanesid PRIA elektroonilise kliendiportaali e-PRIA teenused pindalatoetuste ja maaelu arengukava loomatoetuste taotluste esitamiseks.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner