Lisatud: 11. september 2003

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

11Sep2003 Muudatused põllumajandusloomade registreerimise korras

5. augustil kirjutas põllumajandusminister alla põllumajandusloomade identifitseerimise ja registreerimise määrusele. Võrreldes endisega, on uues korras mõningaid olulisi muudatusi.

 

Uue määruse kohaselt antakse põllumajandusloomade registrist kõigile veistele veisepass. Loomapidaja veisepassi eraldi taotlema ei pea. Veisepassid väljastab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet loomapidajatele posti teel. PRIA kannab veisepassi põllumajandusloomade registris registreeritud veise andmed ning saadab passi sellele loomapidajale, kelle karja on veis registreeritud.. Kui loomapidaja toob oma karja veise, kellega on pass juba kaasas, teeb ta järgmise sissekande veisepassi enda kohta ise. Kui veis müüakse või saadetakse tapamajja, siis peab loomapidaja hoolitsema selle eest, et veisega läheks kaasa ka pass. Kui veis hukkub või tapetakse omaks tarbeks, tuleb pass PRIA-sse tagasi saata.

 

Veisepass on kasutusel enamuses Euroopa Liidu liikmesriikides. Nimetatud dokument on vajalik, et jälgida loomade liikumist ning hoida seeläbi ära taudide levikut. Kõikidel Eestis elavatel veistel peab olema pass 1. jaanuariks 2004.a

 

Hakatakse piirama veiste märgistamiseks vajalike kõrvamärkide kogust, arvestades, et veise kõrvamärke võib väljastada loomapidajale vaid ulatuses, mis katab tema karja aastase kõrvamärgi vajaduse. Kõrvamärgid väljastatakse loomapidajale üksnes tema karja loomade märgistamiseks.

 

Uues põllumajandusloomade identifitseerimise ja registreerimise korrast on välja jäetud nende veiste ümbermärgistamise nõue, kes on märgistatud enne 2000. aastat ühe kõrvamärgiga. 1 kõrvamärki kannavad valdavalt lüpsilehmad, keda suure tõenäosusega ei ekspordita ning kellede osatähtsus kogu veisekarjas jääb üha väiksemaks.

 

Üldist põhikarja sigade märgistamise ja registreerimise kohustust enam ei ole. Kohustuslik on märgistada kas kõrvamärgi või tätoveeringuga vaid need sead, keda viiakse teise karja või tapamajja. Kui varem oli kohustuslik teavitada põllumajandusloomade registrit ainult märgistatud põhikarja sigade liikumisest, siis nüüdsest tuleb hakata teatama kõikide sigade liikumistest.

 

Registris peab 1. veebruariks 2004. a olema loodud seos ehitise ja selles peetavate loomade vahel. PRIA piirkondlikud bürood võtavad vastu taotlusi ehitiste registreerimiseks. Taotluse peab esitama ehitist kasutada sooviv isik. Edaspidi peavad loomapidajad hakkama registreerima ka loomade liikumisi ehitiste vahel.

 

Uue määrusega muutuvad ka taotluste vormid, millega loomapidajad põllumajandusloomade registrile andmeid edastavad.

 

 

Kadri Liimal

Põllumajandusministeeriumi pressiesindaja

Uudised

15. maiks tuli mesinikel teatada PRIA-le põllumajandusloomade registri jaoks mesilasperede arvud ja seakasvatajatel enda peetavate sigade arvud 1. mai 2018 seisuga.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner