Lisatud: 11. september 2003

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

11Sep2003 Muudatused põllumajandusloomade registreerimise korras

5. augustil kirjutas põllumajandusminister alla põllumajandusloomade identifitseerimise ja registreerimise määrusele. Võrreldes endisega, on uues korras mõningaid olulisi muudatusi.

 

Uue määruse kohaselt antakse põllumajandusloomade registrist kõigile veistele veisepass. Loomapidaja veisepassi eraldi taotlema ei pea. Veisepassid väljastab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet loomapidajatele posti teel. PRIA kannab veisepassi põllumajandusloomade registris registreeritud veise andmed ning saadab passi sellele loomapidajale, kelle karja on veis registreeritud.. Kui loomapidaja toob oma karja veise, kellega on pass juba kaasas, teeb ta järgmise sissekande veisepassi enda kohta ise. Kui veis müüakse või saadetakse tapamajja, siis peab loomapidaja hoolitsema selle eest, et veisega läheks kaasa ka pass. Kui veis hukkub või tapetakse omaks tarbeks, tuleb pass PRIA-sse tagasi saata.

 

Veisepass on kasutusel enamuses Euroopa Liidu liikmesriikides. Nimetatud dokument on vajalik, et jälgida loomade liikumist ning hoida seeläbi ära taudide levikut. Kõikidel Eestis elavatel veistel peab olema pass 1. jaanuariks 2004.a

 

Hakatakse piirama veiste märgistamiseks vajalike kõrvamärkide kogust, arvestades, et veise kõrvamärke võib väljastada loomapidajale vaid ulatuses, mis katab tema karja aastase kõrvamärgi vajaduse. Kõrvamärgid väljastatakse loomapidajale üksnes tema karja loomade märgistamiseks.

 

Uues põllumajandusloomade identifitseerimise ja registreerimise korrast on välja jäetud nende veiste ümbermärgistamise nõue, kes on märgistatud enne 2000. aastat ühe kõrvamärgiga. 1 kõrvamärki kannavad valdavalt lüpsilehmad, keda suure tõenäosusega ei ekspordita ning kellede osatähtsus kogu veisekarjas jääb üha väiksemaks.

 

Üldist põhikarja sigade märgistamise ja registreerimise kohustust enam ei ole. Kohustuslik on märgistada kas kõrvamärgi või tätoveeringuga vaid need sead, keda viiakse teise karja või tapamajja. Kui varem oli kohustuslik teavitada põllumajandusloomade registrit ainult märgistatud põhikarja sigade liikumisest, siis nüüdsest tuleb hakata teatama kõikide sigade liikumistest.

 

Registris peab 1. veebruariks 2004. a olema loodud seos ehitise ja selles peetavate loomade vahel. PRIA piirkondlikud bürood võtavad vastu taotlusi ehitiste registreerimiseks. Taotluse peab esitama ehitist kasutada sooviv isik. Edaspidi peavad loomapidajad hakkama registreerima ka loomade liikumisi ehitiste vahel.

 

Uue määrusega muutuvad ka taotluste vormid, millega loomapidajad põllumajandusloomade registrile andmeid edastavad.

 

 

Kadri Liimal

Põllumajandusministeeriumi pressiesindaja

Uudised

Maaeluminister Tarmo Tamm allkirjastas mesilaspere toetuse määruse. Mesilasperede toetus aitab kaasa bioloogilise mitmekesisuse säilitamisele ja põllumajanduskultuuride saagikuse kasvule.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike