Lisatud: 16. märts 2005

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

16Mar2005 Minister kinnitas maaparandussüsteemi hooldustoetuse taotlemise korra


Toetusega on kavas osaliselt hüvitada maatulundusmaale või põllumajandussaaduste tootmiseks kasutatavale maale rajatud maaparandussüsteemi hooldustööde maksumus.

Maaparandussüsteemi hooldustöödega tuleb tagada maaparandussüsteemi nõuetekohane toimimine.

Toetust võib taotleda järgmiste maaparandussüsteemi hooldustööde tegemiseks:

1. veejuhtmel rohttaimede ja peenvõsa niitmine
2. veejuhtmel võsa ja metsa raiumine
3. veejuhtme põhjast ja nõlvadelt takistuste eemaldamine
4. veejuhtme põhjast ja nõlvadelt sette eemaldamine
5. drenaa¸isuudme settest puhastamine
6. drenaa¸isuudme korrastamine
7. truubi settest puhastamine
8. drenaa¸ikaevu settest puhastamine
9. drenaa¸ikaevu korrastamine
10. poldri hooldamine põllumajanduslikus kasutuses oleva maa ulatuses
11. kopratammi likvideerimine

Toetuse taotlejateks saavad olla põllumajandustootjad, kes omavad maaparandussüsteemi või mittetulundusühingud, kelle põhikirjaliseks eesmärgiks on maaparandushoid ja kes hooldavad maaparandussüsteemi, mis ei ole kantud riigi poolt korrashoitavate eesvoolude nimekirja.

Hooldustoetuse saamiseks peab taotleja 30. märtsiks esitama maaparandussüsteemi asukohajärgsele piirkondlikule maaparandusbüroole hooldustööde aastakava koostamise kavandi. Maaparandusbüroo poolt läbivaadatud kavandi alusel tuleb taotlejal koostada 3 eksemplaris hooldustööde aastakava. Aastakava koostamise juhendid saab maaparandusbüroodest või nende internetilehelt www.mpb.ee .

Allkirjastatud määruse kohaselt tuleb taotlejal pärast hooldustööde tegemist teavitada 3 kalendripäeva jooksul maaparandusbürood ja esitama 5 kalendripäeva jooksul, kuid mitte hiljem kui 11. novembriks kinnituse tehtud tööde kohta PRIA-le.

Maaparandussüsteemi hooldustoetuse taotlusi võetakse PRIA piirkondlikes büroodes vastu 04 kuni 15. aprillini 2005.a.

Iiris Saluri
Põllumajandusministeerium
Pressibüroo
625 6254

Uudised

15. maiks tuli mesinikel teatada PRIA-le põllumajandusloomade registri jaoks mesilasperede arvud ja seakasvatajatel enda peetavate sigade arvud 1. mai 2018 seisuga.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner