Lisatud: 16. märts 2005

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

16Mar2005 Minister kinnitas maaparandussüsteemi hooldustoetuse taotlemise korra


Toetusega on kavas osaliselt hüvitada maatulundusmaale või põllumajandussaaduste tootmiseks kasutatavale maale rajatud maaparandussüsteemi hooldustööde maksumus.

Maaparandussüsteemi hooldustöödega tuleb tagada maaparandussüsteemi nõuetekohane toimimine.

Toetust võib taotleda järgmiste maaparandussüsteemi hooldustööde tegemiseks:

1. veejuhtmel rohttaimede ja peenvõsa niitmine
2. veejuhtmel võsa ja metsa raiumine
3. veejuhtme põhjast ja nõlvadelt takistuste eemaldamine
4. veejuhtme põhjast ja nõlvadelt sette eemaldamine
5. drenaa¸isuudme settest puhastamine
6. drenaa¸isuudme korrastamine
7. truubi settest puhastamine
8. drenaa¸ikaevu settest puhastamine
9. drenaa¸ikaevu korrastamine
10. poldri hooldamine põllumajanduslikus kasutuses oleva maa ulatuses
11. kopratammi likvideerimine

Toetuse taotlejateks saavad olla põllumajandustootjad, kes omavad maaparandussüsteemi või mittetulundusühingud, kelle põhikirjaliseks eesmärgiks on maaparandushoid ja kes hooldavad maaparandussüsteemi, mis ei ole kantud riigi poolt korrashoitavate eesvoolude nimekirja.

Hooldustoetuse saamiseks peab taotleja 30. märtsiks esitama maaparandussüsteemi asukohajärgsele piirkondlikule maaparandusbüroole hooldustööde aastakava koostamise kavandi. Maaparandusbüroo poolt läbivaadatud kavandi alusel tuleb taotlejal koostada 3 eksemplaris hooldustööde aastakava. Aastakava koostamise juhendid saab maaparandusbüroodest või nende internetilehelt www.mpb.ee .

Allkirjastatud määruse kohaselt tuleb taotlejal pärast hooldustööde tegemist teavitada 3 kalendripäeva jooksul maaparandusbürood ja esitama 5 kalendripäeva jooksul, kuid mitte hiljem kui 11. novembriks kinnituse tehtud tööde kohta PRIA-le.

Maaparandussüsteemi hooldustoetuse taotlusi võetakse PRIA piirkondlikes büroodes vastu 04 kuni 15. aprillini 2005.a.

Iiris Saluri
Põllumajandusministeerium
Pressibüroo
625 6254

Uudised

Maaeluminister Tarmo Tamm allkirjastas mesilaspere toetuse määruse. Mesilasperede toetus aitab kaasa bioloogilise mitmekesisuse säilitamisele ja põllumajanduskultuuride saagikuse kasvule.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike