Lisatud: 21. aprill 2005

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

21Apr2005 Minister kinnitas ebasoodsamate piirkondade ja põllumajandusliku keskkonnatoetuse määruse muudatused
Nii põllumajandusliku keskkonnatoetuse kui ka ebasoodsamate piirkondade toetuse taotluste vastuvõtt toimub sel aastal 2. kuni 27. maini.

Põllumajandusliku keskkonnatoetuse raames saavad toetust taotleda eelmisel aastal keskkonnasõbraliku tootmise kohustuse võtnud isikud. Uusi toetuse taotlusi oodatakse  mahepõllumajandusliku tootmise tegevuses, kus jätkatakse ka juba võetud kohustustele toetuse taotluste vastuvõttu. Ohustatud tõugu looma kasvatamise toetus laieneb sel aastal lisaks eesti tõugu hobusele ka tori ja eesti raskeveo tõugu hobusele. Samuti saab toetust taotleda eesti maakarja tõugu veise kasvatamiseks.

Lisaks nimetatud tegevustele on sel aastal kavas uute tegevustena keskkonnaalaste kitsendustega piirkondade (NATURA alad) toetus ning põllumajandusliku keskkonnatoetuse raames kiviaia taastamise, rajamise ja hooldamise toetus. Nende toetuste rakendamisest ja ajakavast teatab ministeerium täiendavalt.

Nii põllumajandusliku keskkonnatoetuse kui ka ebasoodsamate piirkondade toetuse määruse muudatused täpsustavad  kohustuse mõistet, majandusüksuses tehtud muudatustest teavitamist ning kohustuste üleandmise ja ülevõtmisega seonduvat. Kohustuse üleandmisel tuleb vormistada kohustuse üleandmise-vastuvõtmise akt, mille vorm on aprilli lõpust kättesaadav PRIA piirkondlikest büroodest või kodulehelt.

Põllumajandusliku keskkonnatoetuse määruses täpsustati keskkonnasõbraliku tootmise nõudeid, sh mullaproovide võtmise nõudeid ja tähtaegu ning viljavaheldusplaani/külvikorra sisseviimise plaaniga seonduvat. Edaspidi peab taotlejal olema viljavaheldusplaan ettevõttes kohapeal olemas.

Täpsustati ka ohustatud tõugu looma kasvatamise toetuse nõudeid. Eesti, tori ja eesti raskeveo tõugu hobuse kasvatamise eest saab toetust, kui toetuse taotleja kasvatab vähemalt 6 kuu vanust tõuraamatu põhiossa kantud puhtatõulist eesti, tori või eesti raskeveo tõugu hobust. Tori tõugu hobuse puhul peavad looma mõlemad vanemad olema tori tõugu. Eesti maatõugu veise kasvatamise eest saab toetust, kui veis on kantud tõuraamatusse ning 2. mai seisuga põllumajandusloomade registrisse ning looma vanemad ja vanavanemad on kantud eesti maatõugu veiste tõuraamatu põhiossa. Ohustatud tõugu looma kasvatamise eest toetuse taotlemisel tuleb toetuse taotlejal taotlusele lisada ka ohustatud tõugu loomade loetelu.

Ebasoodsamate piirkondade toetust ja põllumajanduslik keskkonnatoetust rakendatakse Eesti maaelu arengukava 2004-2006 raames ning 80% toetusest tuleb Euroopa Liidu eelarvest.

Uudised

Täna, 2. mai südaööl avanesid PRIA elektroonilise kliendiportaali e-PRIA teenused pindalatoetuste ja maaelu arengukava loomatoetuste taotluste esitamiseks.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner Infokeskus bronn-vaike