Lisatud: 21. aprill 2005

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

21Apr2005 Minister kinnitas ebasoodsamate piirkondade ja põllumajandusliku keskkonnatoetuse määruse muudatused
Nii põllumajandusliku keskkonnatoetuse kui ka ebasoodsamate piirkondade toetuse taotluste vastuvõtt toimub sel aastal 2. kuni 27. maini.

Põllumajandusliku keskkonnatoetuse raames saavad toetust taotleda eelmisel aastal keskkonnasõbraliku tootmise kohustuse võtnud isikud. Uusi toetuse taotlusi oodatakse  mahepõllumajandusliku tootmise tegevuses, kus jätkatakse ka juba võetud kohustustele toetuse taotluste vastuvõttu. Ohustatud tõugu looma kasvatamise toetus laieneb sel aastal lisaks eesti tõugu hobusele ka tori ja eesti raskeveo tõugu hobusele. Samuti saab toetust taotleda eesti maakarja tõugu veise kasvatamiseks.

Lisaks nimetatud tegevustele on sel aastal kavas uute tegevustena keskkonnaalaste kitsendustega piirkondade (NATURA alad) toetus ning põllumajandusliku keskkonnatoetuse raames kiviaia taastamise, rajamise ja hooldamise toetus. Nende toetuste rakendamisest ja ajakavast teatab ministeerium täiendavalt.

Nii põllumajandusliku keskkonnatoetuse kui ka ebasoodsamate piirkondade toetuse määruse muudatused täpsustavad  kohustuse mõistet, majandusüksuses tehtud muudatustest teavitamist ning kohustuste üleandmise ja ülevõtmisega seonduvat. Kohustuse üleandmisel tuleb vormistada kohustuse üleandmise-vastuvõtmise akt, mille vorm on aprilli lõpust kättesaadav PRIA piirkondlikest büroodest või kodulehelt.

Põllumajandusliku keskkonnatoetuse määruses täpsustati keskkonnasõbraliku tootmise nõudeid, sh mullaproovide võtmise nõudeid ja tähtaegu ning viljavaheldusplaani/külvikorra sisseviimise plaaniga seonduvat. Edaspidi peab taotlejal olema viljavaheldusplaan ettevõttes kohapeal olemas.

Täpsustati ka ohustatud tõugu looma kasvatamise toetuse nõudeid. Eesti, tori ja eesti raskeveo tõugu hobuse kasvatamise eest saab toetust, kui toetuse taotleja kasvatab vähemalt 6 kuu vanust tõuraamatu põhiossa kantud puhtatõulist eesti, tori või eesti raskeveo tõugu hobust. Tori tõugu hobuse puhul peavad looma mõlemad vanemad olema tori tõugu. Eesti maatõugu veise kasvatamise eest saab toetust, kui veis on kantud tõuraamatusse ning 2. mai seisuga põllumajandusloomade registrisse ning looma vanemad ja vanavanemad on kantud eesti maatõugu veiste tõuraamatu põhiossa. Ohustatud tõugu looma kasvatamise eest toetuse taotlemisel tuleb toetuse taotlejal taotlusele lisada ka ohustatud tõugu loomade loetelu.

Ebasoodsamate piirkondade toetust ja põllumajanduslik keskkonnatoetust rakendatakse Eesti maaelu arengukava 2004-2006 raames ning 80% toetusest tuleb Euroopa Liidu eelarvest.

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus