Lisatud: 03. veebruar 2005

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

03Veebr2005 Minister allkirjastas veiste ja uttede kasvatamise toetuse määruse


Allkirjastatud määruse alusel peab veisetoetuse taotlemiseks olema loom vähemalt ühe kuu vanune. Kui eelmisel aastal said veisetoetuse nime all toetust ka lehmad, siis täna allkirjastatud määruse alusel on lehmade jaoks eraldi vastavalt ammlehma kasvatamise toetus ja piimalehma kasvatamise toetus.

Ammlehma kasvatamise toetust makstakse lihatõugu lehma ja üle 8 kuu vanuse mullika eest. Vastavat toetust makstakse ka sellise lehma eest, kes on mõnd muud tõugu, kuid siis peab tal olema 14. veebruarile 2005 eelnenud aasta jooksul sündinud lihatõugu ristandvasikas ja lehm peab kuuluma lihaveiste jõudluskontrolli alla.

Piimalehma toetust makstakse lehma eest, kes on enne 14. veebruari 2005 vähemalt korra poeginud.

Ute kasvatamise toetust võib taotleda loomakasvataja, kellel 14. veebruari seisuga on karjas vähemalt kümme 24.aprilliks ühe aasta vanuseks saanud utte.

Toetuse saamiseks tuleb toetuse nõuetele vastavaid loomi karjas hoida taotlusel toodud arvul kuni 24. aprillini. Erandiks on loomad, kelle kohta taotletakse ammlehma kasvatamise toetust. Need konkreetsed taotlusel märgitud loomad peavad karjas püsima kuni 24. aprillini.

Uue määruse alusel ei ole enam vaja põllumajanduslooma kasvatamise toetuse saamiseks taotleda ka ühtset pindalatoetust, nagu 2004. aastal. Küll on aga vaja näidata ühtse pindalatoetuse taotlusel maade kasutamine. Maakasutuse andmeid nõutakse selleks, et tagada edaspidi püsirohumaade pinna säilimine 2005. a tasemel. Alates 2006. aastast on üheks loomakasvatustoetuse saamise tingimuseks püsirohumaade säilitamine.

Täna allkirjastatud määrus jõustub Riigi Teatajas ilmumise kolmandal päeval.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) võtab veiste ja uttede kasvatamise toetuse taotlusi vastu 14.veebruarist – 11.märtsini 2005.a.


 

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner