Lisatud: 29. aprill 2005

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

29Apr2005 Minister allkirjastas turuarendustoetuse määruse

Põllumajandussaaduste, -toodete ja töödeldud toodete konkurentsivõime paranemisele ning kvaliteetpõllumajandustoodete välja arendamisele suunatud turuarendustoetusena on planeeritud  2005. aastal välja jagada 15 miljonit krooni.

 

Määruse kohaselt saab turuarendustoetust taotleda põllumajandussaaduste ja toodetega seotud turu-uuringuteks, turuinformatsiooni kogumiseks, analüüsimiseks ja levitamiseks; tootearenduseks; põllumajandussaaduste ja-toodete ning töödeldud toodete tutvustamiseks; võistlustel, näitustel ja messidel osalemiseks ning nende korraldamiseks; koolituste korraldamiseks ja nendel osalemiseks; erinevate kvaliteedijuhtimissüsteemide juurutamiseks ning turu paremale informeerimisele suunatud kvaliteedimärkide süsteemide rakendamiseks. 

 

Toetuse taotlejaks on mittetulundusühing, mille liikmetest vähemalt kaks kolmandikku on põllumajandustootjad, põllumajandussaaduste töötlejad või neid ühendavad mittetulundusühingud.

 

Taotletav toetussumma taotluse kohta võib olla maksimaalselt 3 000 000 krooni ning taotleja kohta maksimaalselt 10 000 000 krooni.

 

Kuni 100%-liselt hüvitatakse  kulud turu-uuringuteks, turuinformatsiooni kogumiseks, analüüsimiseks ja levitamiseks, tootearenduseks, võistlustel, näitustel ja messidel osalemiseks ja nende korraldamiseks, liikmete koolituseks ja kvaliteedijuhtimissüsteemide ning kvaliteedimärkide süsteemide rakendamiseks.

 

Kuni 75%-liselt hüvitatakse põllumajandussaaduste, -toodete ja töödeldud toodete tutvustamise ning kvaliteedimärkide väljaandmise ja tutvustamise kulud. 

 

Kui rahuldatavates taotlustes taotletav toetussumma ületab toetuse maksmiseks eelarveaastal ettenähtud summa, vähendatakse taotlejatele makstava toetuse suurust võrdeliselt taotluses märgitud kuludega. Sel juhul on taotlejal kohustus esitada kümne kalendripäeva jooksul arvates otsuse saamisest parandatud taotlus, milles on arvestatud toetuse määramise otsust.

 

Taotluses kirjeldatud tegevusega ei tohi  alustada enne toetuse määramise otsust ning tegevus peab olema lõpetatud hiljemalt 1. novembriks, mil PRIA-le esitatakse kuludeklaratsioonid koos tõendavate dokumentidega projekti raames tehtud kulutuste hüvitamiseks.

  

Eile allkirjastatud määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas ilmumist. Toetusega seonduv info ja taotlusvormid on hiljemalt 4. maist üleval PRIA kodulehel  www.pria.ee

 

Lisainfo:

Anu Kattai

Turuarendamise büroo juhataja kt

Tel 625 6249

Anu.kattai@agri.ee

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus Arvamuse bänner bronn-vaike