Lisatud: 29. aprill 2005

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

29Apr2005 Minister allkirjastas turuarendustoetuse määruse

Põllumajandussaaduste, -toodete ja töödeldud toodete konkurentsivõime paranemisele ning kvaliteetpõllumajandustoodete välja arendamisele suunatud turuarendustoetusena on planeeritud  2005. aastal välja jagada 15 miljonit krooni.

 

Määruse kohaselt saab turuarendustoetust taotleda põllumajandussaaduste ja toodetega seotud turu-uuringuteks, turuinformatsiooni kogumiseks, analüüsimiseks ja levitamiseks; tootearenduseks; põllumajandussaaduste ja-toodete ning töödeldud toodete tutvustamiseks; võistlustel, näitustel ja messidel osalemiseks ning nende korraldamiseks; koolituste korraldamiseks ja nendel osalemiseks; erinevate kvaliteedijuhtimissüsteemide juurutamiseks ning turu paremale informeerimisele suunatud kvaliteedimärkide süsteemide rakendamiseks. 

 

Toetuse taotlejaks on mittetulundusühing, mille liikmetest vähemalt kaks kolmandikku on põllumajandustootjad, põllumajandussaaduste töötlejad või neid ühendavad mittetulundusühingud.

 

Taotletav toetussumma taotluse kohta võib olla maksimaalselt 3 000 000 krooni ning taotleja kohta maksimaalselt 10 000 000 krooni.

 

Kuni 100%-liselt hüvitatakse  kulud turu-uuringuteks, turuinformatsiooni kogumiseks, analüüsimiseks ja levitamiseks, tootearenduseks, võistlustel, näitustel ja messidel osalemiseks ja nende korraldamiseks, liikmete koolituseks ja kvaliteedijuhtimissüsteemide ning kvaliteedimärkide süsteemide rakendamiseks.

 

Kuni 75%-liselt hüvitatakse põllumajandussaaduste, -toodete ja töödeldud toodete tutvustamise ning kvaliteedimärkide väljaandmise ja tutvustamise kulud. 

 

Kui rahuldatavates taotlustes taotletav toetussumma ületab toetuse maksmiseks eelarveaastal ettenähtud summa, vähendatakse taotlejatele makstava toetuse suurust võrdeliselt taotluses märgitud kuludega. Sel juhul on taotlejal kohustus esitada kümne kalendripäeva jooksul arvates otsuse saamisest parandatud taotlus, milles on arvestatud toetuse määramise otsust.

 

Taotluses kirjeldatud tegevusega ei tohi  alustada enne toetuse määramise otsust ning tegevus peab olema lõpetatud hiljemalt 1. novembriks, mil PRIA-le esitatakse kuludeklaratsioonid koos tõendavate dokumentidega projekti raames tehtud kulutuste hüvitamiseks.

  

Eile allkirjastatud määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas ilmumist. Toetusega seonduv info ja taotlusvormid on hiljemalt 4. maist üleval PRIA kodulehel  www.pria.ee

 

Lisainfo:

Anu Kattai

Turuarendamise büroo juhataja kt

Tel 625 6249

Anu.kattai@agri.ee

Uudised

15. maiks tuli mesinikel teatada PRIA-le põllumajandusloomade registri jaoks mesilasperede arvud ja seakasvatajatel enda peetavate sigade arvud 1. mai 2018 seisuga.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus