Lisatud: 29. aprill 2005

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

29Apr2005 Minister allkirjastas turuarendustoetuse määruse

Põllumajandussaaduste, -toodete ja töödeldud toodete konkurentsivõime paranemisele ning kvaliteetpõllumajandustoodete välja arendamisele suunatud turuarendustoetusena on planeeritud  2005. aastal välja jagada 15 miljonit krooni.

 

Määruse kohaselt saab turuarendustoetust taotleda põllumajandussaaduste ja toodetega seotud turu-uuringuteks, turuinformatsiooni kogumiseks, analüüsimiseks ja levitamiseks; tootearenduseks; põllumajandussaaduste ja-toodete ning töödeldud toodete tutvustamiseks; võistlustel, näitustel ja messidel osalemiseks ning nende korraldamiseks; koolituste korraldamiseks ja nendel osalemiseks; erinevate kvaliteedijuhtimissüsteemide juurutamiseks ning turu paremale informeerimisele suunatud kvaliteedimärkide süsteemide rakendamiseks. 

 

Toetuse taotlejaks on mittetulundusühing, mille liikmetest vähemalt kaks kolmandikku on põllumajandustootjad, põllumajandussaaduste töötlejad või neid ühendavad mittetulundusühingud.

 

Taotletav toetussumma taotluse kohta võib olla maksimaalselt 3 000 000 krooni ning taotleja kohta maksimaalselt 10 000 000 krooni.

 

Kuni 100%-liselt hüvitatakse  kulud turu-uuringuteks, turuinformatsiooni kogumiseks, analüüsimiseks ja levitamiseks, tootearenduseks, võistlustel, näitustel ja messidel osalemiseks ja nende korraldamiseks, liikmete koolituseks ja kvaliteedijuhtimissüsteemide ning kvaliteedimärkide süsteemide rakendamiseks.

 

Kuni 75%-liselt hüvitatakse põllumajandussaaduste, -toodete ja töödeldud toodete tutvustamise ning kvaliteedimärkide väljaandmise ja tutvustamise kulud. 

 

Kui rahuldatavates taotlustes taotletav toetussumma ületab toetuse maksmiseks eelarveaastal ettenähtud summa, vähendatakse taotlejatele makstava toetuse suurust võrdeliselt taotluses märgitud kuludega. Sel juhul on taotlejal kohustus esitada kümne kalendripäeva jooksul arvates otsuse saamisest parandatud taotlus, milles on arvestatud toetuse määramise otsust.

 

Taotluses kirjeldatud tegevusega ei tohi  alustada enne toetuse määramise otsust ning tegevus peab olema lõpetatud hiljemalt 1. novembriks, mil PRIA-le esitatakse kuludeklaratsioonid koos tõendavate dokumentidega projekti raames tehtud kulutuste hüvitamiseks.

  

Eile allkirjastatud määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas ilmumist. Toetusega seonduv info ja taotlusvormid on hiljemalt 4. maist üleval PRIA kodulehel  www.pria.ee

 

Lisainfo:

Anu Kattai

Turuarendamise büroo juhataja kt

Tel 625 6249

Anu.kattai@agri.ee

Uudised

Maaeluminister Tarmo Tamm andis täna Maaeluministeeriumis toimunud Eesti Vabariigi 101. aastapäevale pühendanud aktusel põllumajanduse ja maaelu edendajatele üle 3 ministeeriumi kuldmärki ja 33 hõbemärki.

Kõik uudised »

Liitu meie infokirjaga!

* kohustuslikud väljad
struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus