Lisatud: 13. jaanuar 2005

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

13Jan2005 Minister allkirjastas põllumajandusmaade metsastamise määruse

Põllumajandusmaa metsastamise toetust saab taotleda põlluamajandusmaale metsakultuuri rajamiseks, toetuse abil rajatud metsakultuuri hooldamiseks ja toetuse abil rajatud metsakultuuri ühekordseks täiendamiseks hukkunud metsakultuuri taastamiseks.

 

Määrusest tulenevalt saab metsastamise toetust taotleda ainult taotleja omandis olevale põllumajandusmaale. Üks taotleja võib toetust taotleda minimaalselt 0,3-le hektarile ja maksimaalselt kuni 30 hektarile. Üle 5 hektari suuruse põllu metsastamisel ei tohi selle põllu keskmine mullaviljakus ületada 35 hindepunkti.

 

Toetust saab taotleda vaid põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kantud põllumajanduslikus kasutuses või ajutiselt kasutusest väljasolevale põllumaale.

 

Metsakultuuri rajamiseks võib istutada kõiki Eestis kasvatada lubatud puuliike, välja arvatud pehmed lehtpuud nagu haavad, lepad, pajud ja remmelgad. Metsa-puutaimed peavad olema soetatud pärast 2005.aasta 1.jaanuari ja istutatud toetuse taotlemise aasta 1.juuniks.

 

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) hakkab metsastamise toetuse taotlusi vastu võtma ajavahemikus 14.- 24. märts. Eelnevalt tuleb aga toetuse taotlejal ajavahemikus 31.jaanuar – 14.märts   esitada kooskõlastamiseks põllumajandusmaa asukohajärgsele piirkondlikule maaparandusbüroole ja asukohajärgsele keskkonnateenistusele täidetud toetuse taotlus-tegevuskava ja põllumassiivi kaart. Maaparandusbüroodel ja keskkonnateenistustel tuleb 10 tööpäeva jooksul taotlus kooskõlastada või põhjendada kooskõlastamata jätmist.

 

Põllumajandusmaade metsastamiseks, hooldamiseks ja uuendamiseks on planeeritud aastatel 2005 – 2006 toetustena välja jagada rohkem kui 153 miljonit krooni.

 

Täna allkirjastatud määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas ilmumist. Toetusega seonduv info ja taotlusvormid on 13.jaanuarist üleval PRIA kodulehel  www.pria.ee

 

 

Põllumajandusministeerium
Pressibüroo juhataja kt
Iiris Saluri
tel 625 6254

Uudised

15. maiks tuli mesinikel teatada PRIA-le põllumajandusloomade registri jaoks mesilasperede arvud ja seakasvatajatel enda peetavate sigade arvud 1. mai 2018 seisuga.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner