Lisatud: 13. jaanuar 2005

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

13Jan2005 Minister allkirjastas põllumajandusmaade metsastamise määruse

Põllumajandusmaa metsastamise toetust saab taotleda põlluamajandusmaale metsakultuuri rajamiseks, toetuse abil rajatud metsakultuuri hooldamiseks ja toetuse abil rajatud metsakultuuri ühekordseks täiendamiseks hukkunud metsakultuuri taastamiseks.

 

Määrusest tulenevalt saab metsastamise toetust taotleda ainult taotleja omandis olevale põllumajandusmaale. Üks taotleja võib toetust taotleda minimaalselt 0,3-le hektarile ja maksimaalselt kuni 30 hektarile. Üle 5 hektari suuruse põllu metsastamisel ei tohi selle põllu keskmine mullaviljakus ületada 35 hindepunkti.

 

Toetust saab taotleda vaid põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kantud põllumajanduslikus kasutuses või ajutiselt kasutusest väljasolevale põllumaale.

 

Metsakultuuri rajamiseks võib istutada kõiki Eestis kasvatada lubatud puuliike, välja arvatud pehmed lehtpuud nagu haavad, lepad, pajud ja remmelgad. Metsa-puutaimed peavad olema soetatud pärast 2005.aasta 1.jaanuari ja istutatud toetuse taotlemise aasta 1.juuniks.

 

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) hakkab metsastamise toetuse taotlusi vastu võtma ajavahemikus 14.- 24. märts. Eelnevalt tuleb aga toetuse taotlejal ajavahemikus 31.jaanuar – 14.märts   esitada kooskõlastamiseks põllumajandusmaa asukohajärgsele piirkondlikule maaparandusbüroole ja asukohajärgsele keskkonnateenistusele täidetud toetuse taotlus-tegevuskava ja põllumassiivi kaart. Maaparandusbüroodel ja keskkonnateenistustel tuleb 10 tööpäeva jooksul taotlus kooskõlastada või põhjendada kooskõlastamata jätmist.

 

Põllumajandusmaade metsastamiseks, hooldamiseks ja uuendamiseks on planeeritud aastatel 2005 – 2006 toetustena välja jagada rohkem kui 153 miljonit krooni.

 

Täna allkirjastatud määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas ilmumist. Toetusega seonduv info ja taotlusvormid on 13.jaanuarist üleval PRIA kodulehel  www.pria.ee

 

 

Põllumajandusministeerium
Pressibüroo juhataja kt
Iiris Saluri
tel 625 6254

Uudised

15. juunil lõppes PRIAs pindalatoetuste ja MAK loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. Sel aastal oli ühtse pindalatoetuse taotlejaid kokku 14 546, kes taotlesid toetust 963 147 ha suurusele pinnale. Peale taotlusperioodi lõppu algab kohapealse kontrolli periood, mis kestab oktoobri lõpuni. Sellel perioodil kontrollib PRIA, et taotlustel olevad andmed on õiged ning vajadusel täpsustatakse koos kliendiga taotlusel olevat infot. Et kontrolli tegevused toimuksid ladusalt palume kliendil või tema esindajal võimalusel viibida kohapealse kontrolli juures. See muudab infovahetuse kliendi ja PRIA vahel oluliselt lihtsamaks ja selgemaks.

Kõik uudised »

Liitu infokirja listiga

struktuur Hinnakataloog kaart2

Põllumassiivide veebikaart

Infokeskus bronn-vaike Arvamuse bänner