Lisatud: 20. märts 2008

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

20Mar2008 Millal jõuab PRIA investeeringutoetuse määramiseni?

Ãœheksa taotlusvooru

Maaelu arengukava (MAK) 2007–2013 investeeringutoetuste raames on toimunud kuus taotlusvooru, praegu on käimas üks ning algamas veel kaks.
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) toetuste osakond on teinud otsused meetme 1.3 ehk nõuandesüsteemi toetuse taotluste osas 4,2 mln krooni ulatuses, samuti on tehtud ära esimesed otsused sama meetme individuaalse nõuandeteenuse toetuse taotlustele. Alustuseks on 58 taotluse eest välja makstud ligi 0,5 mln krooni.
Esimeste taotlusvoorude seas olid ka meetme 3.2 (külade arendamine) toetus ja 1.8 – põllu- ja metsamajanduse infra-struktuuri ehk nn maaparandustoetus. Taotlusi on kokku 424 ja nende menetlemisega PRIA praegu tegeleb.
Külade arendamise toetuse osas on PRIA abikõlblikkuse otsused teinud ja praegu vaagivad projekte maakondlikud hindamiskomisjonid. Otsused vormistatakse mai esimesel poolel, kuid maakondade aegsasti vormistatud esimeste taotluste kohta on võimalik PRIA-l saata otsused tõenäoliselt aprilli keskpaigaks. See on kuu aega varem kui määruses ette nähtud tähtaeg 15. mai.
Maaparandustoetuse taotluste läbivaatamise ja toetuste otsustamise tähtpäev on 26. mai – selleks ajaks saavad taotlejad ka otsused.

Kõige pinevam ootus

Kõige rohkem on küsitud PRIA toetuste osakonnast infot meetme 1.4.1 (mikropõllumajandusettevõtte arendamise investeeringutoetus) ja 1.4.2 (loomakasvatusehitise investeeringutoetus) otsuste kohta. Nende kahe meetme osas laekus kokku 1034 taotlust.
Võrdluseks: MAKi 2004.–2006. aasta programmperioodil taotleti kõiki põllumajandustootmise investeeringutoetusi kokku 927. Võrdlus varasemate aastatega näitab PRIA praegust tegelikku töökoormust – ja seda kõike 2008. aasta esimese poole sisse mahutatuna.
Meetme 1.4.1 otsuste tegemise tähtpäev on 16. juuni ja 1.4.2 puhul 15. juuli 2008. Kuna menetlus toimub paremusjärjestuse koostamisega, siis saavad kõik taotlejad otsuse korraga, üksnes negatiivsed otsused vormistatakse jooksvalt. Seega ei ole PRIA-l võimalik vastata küsimustele taotluse praeguse seisu osas, kuna toetusesaajate lõppjärjestus eelarve ulatuses tehakse menetluse lõpus.
Pingerea koostamine tähendab viiekuust menetlusaega
Paremusjärjestuse põhimõte kehtib ka meetme 1.2 ehk põllumajandustegevusega alustava noore taluniku toetuse kohta. Taotlusvoor lõppes 10. märtsil, laekus ligi 250 taotlust.
Aprilli alguses avatakse meetme 3.1 ehk maapiirkonna mitmekesistamise toetuse taotlusvoor ning aprillikuu lõpus meetme 1.6 (lisandväärtuse andmine põllumajandussaadustele ja mittepuidulistele metsandussaadustele) taotlusvoor – paremusjärjestuse põhimõte on ka nendel meetmetel. Pingeridade koostamise vajaduse tõttu kulub taotluste menetlemiseks viis kuud arvutatuna taotlusvooru lõpust.
Kui taotlusega on probleeme, võtab PRIA töötaja taotlejaga kindlasti ühendust. PRIA järelepärimistele tuleks taotlejatel vastata esimesel võimalusel, sest vastusega viivitamine võib põhjustada kõikide taotluste menetlemisaja pikendamise.
Samas teeb tähtaegadest kinnipidamine PRIA toetuste osakonda murelikuks, kuna järelepärimisi tuleb teha palju. Ka iga taotlejalt tulnud küsimus (näiteks taotluse hetkeseisu kohta) võtab menetlusajast oma, sest töötaja peab taotluse kontrollimiselt tähelepanu suunama telefonikõnele.
Palume kõigilt taotlejatelt kannatlikku meelt – oodata tuleb PRIA-poolset ühenduse võtmist. Kõikide toetuse saajate nimed avalikustatakse PRIA koduleheküljel.

(Mati Mõtte, Maaleht, 20.03.08)

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner