Lisatud: 22. juuli 2009

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

22Jul2009 Miljonid annavad külaelule hoogu

Põllumajanduse registrite ja in­formatsiooni amet annab Jär­vamaa maaelu arendamiseks 14,5 miljonit krooni. Nii suurt summat pole PRIA varem maa­konna seltside ja ühingute va­hel korraga jaganud.

Kodukant Järvamaa juhatuse esi­mees ja maakonna kavandite hin­damiskomisjoni liige Riina Trumm selgitas, et tänavu külade uuenda­mise ja arengu meetmest jagatud summa oli suur seetõttu, et eelmi­sel aastal esitati vähe taotlusi ja osa raha jäi kasutamata. «Aga õn­neks ei läinud see raha meil käest, vaid tuli selle aasta jaoks juurde,» ütles ta. «Tänavu tuli taotlusi nii palju, et tekkis pingerida, nõrge­mad taotlused jäid rahast ilma ja suuremad said.»

Nii suurt summat pole Trummi teada kunagi varem PRIAst selle meetme kaudu korraga maakonda tulnud. 14,5 miljonit krooni jagu­nes 25 kavandi vahel.

Toetuse saajate seas on tema ütlust mööda nii neid, kes juba mit­mel aastal PRIAlt raha küsinud, kui ka uusi tegijaid.

Trumm märkis, et Karinu külaselts Kärame on toetust väga kaua oodanud, et teha endale kooskäimiskoht. «Nad olid väga tubli ka­vandi kirjutanud,» ütles ta.

Kaua on tema sõnul oodanud toetust ka Kangrumäe külakultuuri edendamise selts, mis teeb nüüd ligikaudu miljoni krooniga korda laululava. «Kuna mina olen Türi vallaga seotud, siis on mul väga hea meel Kirna üle, sest nad saavad ha­kata oma külamaja renoveerima,» lisas Trumm. Samuti on Trummil hea meel näha toetuse saajate seas neid, kes on aastaid järjepidevalt küla arendanud, näiteks Sõrandu külaselts ja mittetulundusühing Prandi küla ja allikad.

Sõrandu külaseltsi juhatuse lii­ge Kaie Altmets ütles, et seekord saadud 561 726 krooni eest tehak­se seltsimajas sisetöid ja ostetak­se mööblit.

Ta märkis, et seni pole ta nii jul­ge olnud, et oleks täissumma pea­le kavandi kirjutanud ning seetõt­tu on seltsimaja korrastatud etapiti. Töö otsa ei saa. Altmets kin­nitas, et plaanis on esitada kavand sisustuse ostmiseks ja õueala kor­rastuse esimese etapi kohta teh­tud kavand ootab otsust.

Karinu, Ramma ja Metsla ühi­ne külaselts Kärame renoveerib PRIAlt saadud 938 000 krooniga endise Karinu söökla ruumid ning teeb sellest külaseltsile mõnusa olemispaiga. Kärame üks juhtidest Vello Kallandi selgitas, et hiljemalt jõuludeks peaks külaseltsi käsutu­ses olema 88ruutmeetrine saal ja kööginurk.

Kallandi lausus, et ehitaja on küll lubanud, et ehitustööd lõppe­vad oktoobris, kuid sisustuse mu­retsemine võib veel aega võtta. Ta lisas, et selleks ja noortele mõel­dud mängudeks on neil plaanis kir­jutada kavand raha taotlemiseks.

Kallandi lausus, et külarahvas ootab ja soovib seltsimaja väga, seda näitas ka arengukava koosta­mise tarvis läbi viidud küsitlus. Se­ni 241iikmelisel külaseltsil oma ruume polnud.

 

 

TOETUSE SAAJAD

 • Peetri küla selts 812 901 krooni (Peetri aleviku spordiväljaku ehitamine).
 • MTÜ Roosna-Alliku mõis 398 607 krooni (Roosna-Alliku minispordiväljaku ehitamine).
 • Spordiklubi Sargvere 873 700 krooni (Sargvere spordiväljaku rekonst­rueerimise esimene etapp, infotahvli valmistamine ja paigaldamine Sargvere spordiväljakule).
 • MTÜ Salutaguse nelja küla selts 558 420 krooni (Kurnu künka laululava renoveerimise eelprojekt, laululava renoveerimine, rekonstrueerimise ja tantsuplatsi esise elektrivalgustuse montaaž).
 • Koeru spordiklubi 938 796 krooni (Koeru tervise- ja spordikeskuse tervi­seradade valgustuse rajamine).
 • MTÜ Kirna kolmik 927 695 krooni (Kirna küla seltsimaja renoveerimine).
 • Koigi spordiklubi 526 040 krooni (Koigi küla spordiväljaku jooksurada ja kõrgushüppeala tartaankate. Tartaankatte kvaliteedi kontroll, sertifikaati­de kontroll).
 • MTÜ Prandi küla ja allikad 938 796 krooni (Prandi külamaja-turismiinfopunkti elektritööde teostamise esimene etapp, Prandi külamaja-turismi-punkti ehitus).
 • OÜ Kaabel-E 108 496 krooni (Valgma noorloomade lauda lammutamine).
 • Karinu külaselts Kärame 938 000 krooni (Karinu söökla rekonstrueerimi­ne külamajaks).
 • MTÜ Oisu perede ühendus 298170 krooni (Türi rahvarõivaste soetamine).
 • Kangrumäe külakultuuri edendamise selts 937 287 krooni (Kangrumäe peo- ja puhkeala parendamine. Laululava, WC-de ja grillnurga ehitus ja uuendamine).
 • Kaaru ka külaselts 246 079 krooni (Kaaru ka külaseltsimaja sisustuse ostmine).
 • Järva-Jaani tuletõrje selts 404 992 krooni (muusikariistade ostmine).
 • Koeru haridus- ja kultuuriselts 288 970 krooni (rahvatantsurühmadele rahvarõivaste soetamine).
 • Eistvere küla selts 79 037 krooni (rahvarõivaste ja muusikariistade soe­tamine).
 • Türi auto-motoklubi 938 700 krooni (Türi AMK Motokeskuse stardihoone rajamine).
 • Sõrandu külaselts 561 726 krooni (Sõrandu koolimaja siseviimistlus ja ühe saali sisustus).
 • Kabala kultuuri ja spordi selts 82 768 krooni (Kabala spordihoone jõu­saali tervisespordiseadmete ostmine).
 • MTÜ Allikaveed 937 982 krooni (Roosna-Alliku tehisjärve puhkeala ja õppeklassi ehitamine).
 • Ambla haridusselts 193 435 krooni (kavandi kirjutamine, «Ambla Kihel­konna rahvariiete muretsemine», Ambla kihelkonna rahvariided).
 • Müüsleri Saare selts 938 700 krooni (Ait-kuuri rekonstrueerimine käsitöökojaks-näitusehalliks (II etapp)).
 • Vao külaselts 488 666 krooni (korduvalt monteeritav ja demonteeritav esinemislava, toetuse avaldus, arengukava lühikokkuvõte, ettevalmista­vad tööd).
 • Spordiklubi Imavere 93 608 krooni (Imavere küla mänguväljaku parendamine).
 • MTÜ Eistvere mõis 938 796 krooni (Eistvere mõisaaida-kuivati ümberprojekteerimine mitmeotstarbeliseks külakeskuseks, Eistvere külakeskuse ehitamine vanasse mõisaaita).
Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus