Lisatud: 18. november 2004

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

18Nov2004 Miljardi krooni põllumajandustoetuste saajad on teada

Ühtset pindalatoetust saab 18 551 taotlejat kokku 802 558 ha hooldamiseks, 98 545 veise ja 18 873 ute kasvatamiseks, 323 715 hektaril põllukultuuride ja 972 hektaril sertifitseeritud seemne kasvatamiseks.

Põllumajandusliku keskkonnatoetuse raames saab 5 636 taotlejat 453 266 ha kohta keskkonnasõbraliku tootmise toetust, 724 taotlejat saab 37 256 ha kohta mahepõllumajandusliku tootmise toetust ja 206 taotlejat saab toetust 794 eesti tõugu hobuse kasvatamise eest.

Ebasoodsamate piirkondade toetust saab 8 292 taotlejat 299 655 ha kohta.

Pindalapõhised toetused on:
* ühtset pindalatoetust ning lisamakseid uttede, veiste, põllukultuuride ja sertifitseeritud heinaseemne kasvatamiseks;
* põllumajanduslikku keskkonnatoetust keskkonnasõbraliku ja mahepõllumajandusliku tootmise ning eesti tõugu hobuse kasvatamise eest;
* ebsoodsamate piirkondade toetust.

Kohapeal kontrolliti 1069 taotlejat, pinnaga 304 340 ha (37 % taotletud pindalast). Peamisteks avastatud puudusteks on see, et rohumaad olid niitmata või niide koristamata, põllumajanduskultuur või mustkesa õigeaegselt rajamata või tegelik pind väiksem kui taotletud pind.

PRIA vihjetelefonile laekunud vihjete alusel kontrolliti kohapeal 36 taotlejat ja 20 juhul leidis kinnitust vihjes toodud puudus. Seitsmel juhul ei leitud seda puudust, millele oli vihjatud, kuid leiti muid puudusi. Ãœheksal juhul vastas taotleja toetuse saamise tingimustele ja vihjes toodud info ei pidanud paika.

Suurim rikkuja oli OÜ Palgimets Valgamaalt, kes taotles toetust 255 ha kohta. Kohapealse kontrolli käigus selgus, et sellest ligi 60% ehk 151 ha oli harimata - ohakaväli või võsastunud maa.

 

Arvamuse bänner bronn-vaike Infokeskus