Lisatud: 18. november 2004

Viimati muudetud: 24. oktoober 2011

A A A
Prindi rss

Uudised

18Nov2004 Miljardi krooni põllumajandustoetuste saajad on teada

Ühtset pindalatoetust saab 18 551 taotlejat kokku 802 558 ha hooldamiseks, 98 545 veise ja 18 873 ute kasvatamiseks, 323 715 hektaril põllukultuuride ja 972 hektaril sertifitseeritud seemne kasvatamiseks.

Põllumajandusliku keskkonnatoetuse raames saab 5 636 taotlejat 453 266 ha kohta keskkonnasõbraliku tootmise toetust, 724 taotlejat saab 37 256 ha kohta mahepõllumajandusliku tootmise toetust ja 206 taotlejat saab toetust 794 eesti tõugu hobuse kasvatamise eest.

Ebasoodsamate piirkondade toetust saab 8 292 taotlejat 299 655 ha kohta.

Pindalapõhised toetused on:
* ühtset pindalatoetust ning lisamakseid uttede, veiste, põllukultuuride ja sertifitseeritud heinaseemne kasvatamiseks;
* põllumajanduslikku keskkonnatoetust keskkonnasõbraliku ja mahepõllumajandusliku tootmise ning eesti tõugu hobuse kasvatamise eest;
* ebsoodsamate piirkondade toetust.

Kohapeal kontrolliti 1069 taotlejat, pinnaga 304 340 ha (37 % taotletud pindalast). Peamisteks avastatud puudusteks on see, et rohumaad olid niitmata või niide koristamata, põllumajanduskultuur või mustkesa õigeaegselt rajamata või tegelik pind väiksem kui taotletud pind.

PRIA vihjetelefonile laekunud vihjete alusel kontrolliti kohapeal 36 taotlejat ja 20 juhul leidis kinnitust vihjes toodud puudus. Seitsmel juhul ei leitud seda puudust, millele oli vihjatud, kuid leiti muid puudusi. Ãœheksal juhul vastas taotleja toetuse saamise tingimustele ja vihjes toodud info ei pidanud paika.

Suurim rikkuja oli OÜ Palgimets Valgamaalt, kes taotles toetust 255 ha kohta. Kohapealse kontrolli käigus selgus, et sellest ligi 60% ehk 151 ha oli harimata - ohakaväli või võsastunud maa.

 

Uudised

15. maiks tuli mesinikel teatada PRIA-le põllumajandusloomade registri jaoks mesilasperede arvud ja seakasvatajatel enda peetavate sigade arvud 1. mai 2018 seisuga.

Kõik uudised »

avatud taotlusvoorud

Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3)

Piima- ja piimatoodete sektori tootmise kavandamise kokkulepped

Koolikava toetus

Teravilja sekkumiskokkuost

Piimatoodete sekkumiskokkuost 2018

Lõssipulbri müük sekkumisvarudest 2018

Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus (MAK 2014-2020 meede 8.6) 2018 IV voor

Loomade heaolu toetus (MAK 2014-2020 meede 14.1) 2018

Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.6) 2018

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF meede 3.3 projektitoetus) 2016-2019

Algatusrühma koostöötegevused (EMKF meede 3.4) 2016-2019

Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus (EMKF meede 4.4.3) 2018

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend

Pindalatoetused 2018 ÜLDINFO

Väikepõllumajandustootja toetus 2018

Noore põllumajandustootja toetus 2018

Puu- ja köögiviljade kasvatamise otsetoetus 2018

Ühtne pindalatoetus ning kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade toetus 2018

Piirkondlik mullakaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.3) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Keskkonnasõbraliku aianduse toetus puuvilja- ja marjakasvatuse ning sellega seotud tegevuste elluviimise eest (MAK 2014-2020 meede 10.1.4) 2018

Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.5) 2018

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.7) 2018

Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antava toetuse taotlemine (MAK 2014-2020 meede 12.1) 2018

Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus 2018

Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.1) 2018

Piirkondlik veekaitse toetus (MAK 2014-2020 meede 10.1.2) 2018

Erakorraline toetus talivilja kasvatajatele 2018

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 16.4) 2018

Liitu infokirja listiga

Hinnakataloog struktuur kaart2

Põllumassiivide veebikaart

bronn-vaike Infokeskus Arvamuse bänner